İris Nedir ? Ne Demek ?

İris Kelime Anlamı Nedir ?

1-)İris tabakası, gözbebeği etrafındaki renkli kısım


2-)Gökkuşağı veya buna benzer herhangi bir şey


3-)Gökkuşağı tanrıçası


4-)Süsen, (bot.) Iris


5-)i. 1. anat. iris. 2. bot. süsen, iris, Iris.


6-)Süsen de denilen, iri ve kokuluçiçekler açan bir süs bitkisi Yeşil ırmak'ın antik dönemlerdeki adı Yeşilırmak'ın antik dönemlerdeki adı iri ve güzel çiçekli bir süs bitkisi Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKÂ' : Geciktirme İftira etme


7-)Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü.


8-)Alıcının önünde yer alan, çember biçiminde büyüyüp küçülen, özellikle noktalı açılma-kararmayı gerçekleştirmekte kullanılan örtü çeşidi.


9-)Bk. süsen


10-)Ön ve arka göz kamaralarını birbirinden ayıran, ışığın geçişinde diyafram görevini yapan, epitel altındaki bağ dokuda pigment hücrelerini içeren tunika vazkuloza bulbi katmanındaki üç oluşumdan biri.


11-)gözbebeği, göznuru. göze parlaklık ve renk veren bölüm.


12-)Yun. Gözümüzün saydam tabakasının arkasında olup, deliği, ışığın az veya çok miktarda olmasına göre genişleyip büzülen tabaka. Kuzahiye.İRKA' : Geciktirme.


13-)Saydam tabakayla göz merceği arasında bulunan ince, kasılabilen bir zardan oluşan gözün renkli ve damarlı bölümü.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
İris.
İngilizcesi İngilizce
Pigmented tissue that lies behind the cornea that gives color to the eye and controls the amount of light entering the eye by varying the size of the black pupillary opening.
İngilizcesi İngilizce
An adjustable opto-mechanical aperture built into a camera that controls the amount of lights coming through the lens.
İngilizcesi İngilizce
The colored portion of the eye, the iris regulates the opening of the pupil.
İngilizcesi İngilizce
The video camera's lens opening which regulates the amount of light entering a camera.
İngilizcesi İngilizce
Behind the cornea is the colored part of the eye, the iris The color of the iris is a result of the amount of pigment, it contains The iris contracts and expands its dilator muscles, depending on whether you are in bright light or in dim or dark surroundings By regulating the size of the pupil, the opening in the center, the iris directs light onto the retina.
İngilizcesi İngilizce
The colored portion of the eye that expands and contracts to control the size of the eye opening.
İngilizcesi İngilizce
The colored portion of the eye behind the cornea.
İngilizcesi İngilizce
Pigmented tissue that lies behind the cornea that gives color to the eye and controls the amount of light entering the eye by varying the size of the black pupillary opening Back to Top.
İngilizcesi İngilizce
The colored portion of the eye It is actually a small muscle that helps the eye adjust to different levels of light and dark When it dilates, the eye receives more light through the pupil, and when it contracts, the eye receives less light.
İngilizcesi İngilizce
The iris controls the amount of light entering into the eye and is the part of the eye that gives it color.
İngilizcesi İngilizce
Tissue behind the cornea that gives color to the eye and controls amount of light entering the eye by varying the size of its central opening.
İngilizcesi İngilizce
The colored part of the eye The ring of tissue suspended behind the cornea and immediately in front of the lens Regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil.
İngilizcesi İngilizce
Similar to your eye, the adjustable opening in the lens that allows light to pass through The measurement for the iris opening is F-stop.
İngilizcesi İngilizce
The coloured part of the eye, which changes the size of the pupil, regulating the amount of light allowed into the eye.
İngilizcesi İngilizce
Colored part of eye.
İngilizcesi İngilizce
IRIS is a Web application allowing Network Administrators to configure the ports on the switches in their buildings.
İngilizcesi İngilizce
The colored ring of tissue suspended behind the cornea and immediately in front of the lens It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil.
İngilizcesi İngilizce
The opaque muscular contractile diaphragm that is suspended in the aqueous humor in front of the lens of the eye; perforated by the pupil and continuous peripherally with the ciliary body; possesses a deeply pigmented posterior surface, which excludes the passage of light except through the pupil, and a colored anterior surface which determines the color of the eye.
İngilizcesi İngilizce
The coloured muscular membrane which lies behind the cornea and in front of the lens which by opening or closing determines the size of the pupil and hence the amount of light entering the eye.
İngilizcesi İngilizce
The colored ring of tissue suspended behind the cornea and immediately in front of the lens.
İngilizcesi İngilizce
The colored part of the eye The iris is partly responsible for regulating the amount of light permitted to enter the eye.
İngilizcesi İngilizce
The colored diaphragm in the anterior chamber of the eyeball which contracts and expands to adjust for light intensity.
İngilizcesi İngilizce
This is a structure that we see as the colored part of the eye Two muscles within the iris relax and contract the pupil so it can help control and focus the light coming in to the eye.
İngilizcesi İngilizce
The round, pigmented membrane surrounding the pupil of the eye, having muscles that adjust the size of the pupil to regulate the amount of light entering the eye.
İngilizcesi İngilizce
Plants with sword-shaped leaves and erect stalks bearing bright-colored flowers composed of three petals and three drooping sepals.
İngilizcesi İngilizce
Muscular diaphragm that controls the size of the pupil; it forms the colored portion of the eye.
İngilizcesi İngilizce
Diaphragm consisting of thin overlapping plates that can be adjusted to change the diameter of a central opening.

Sizde içinde İris kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kelime Anlamını Paylaş