İsevilik

İsevilik Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Îsa aleyhisselamın getirdiği hak dine verilen ad. Îsa aleyhisselama nisbetle Îsevilik, yerleştiği yer olan Nasıra’ya nisbetle Nasranilik adı verilmiştir.

Allahü teala insanlara, dünyada ve ahirette kurtuluşa ermeleri için yol gösterici peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerden bir kısmı yeni bir din getirmiş bir kısmı ise bu dinin emir ve yasaklarını tebliğle vazifelendirilmiştir. Yeni bir din getiren peygamberlerden birisi de Musa aleyhisselamdır. Musa aleyhisselama Tevrat adında ilahi kitap indirildi. Musevilik dininin esaslarını insanlara tebliğ etmesi emredildi. Musa aleyhisselamdan sonra gönderilen peygamberler de Musevilik dininin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ ettiler. Peygamberlere karşı çıkan ve hatta onları şehid eden İsrailoğulları Tevrat’ı ve Musevilik dinini değiştirdiler.

Allahü teala Kudüs yakınındaki Nasıra şehrine yerleşmiş olan Îsa aleyhisselama otuz yaşındayken peygamberlik emrini bildirdi. Îsa aleyhisselam insanların Allahü tealaya inanmalarını ve O’nun emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmalarını istedi. İsrailoğulları onun davetini kabul etmedikleri gibi O’na karşı çıktılar. Îsa aleyhisselam birçok mucizeler gösterdi. Fakat O’na pek az kimse iman etti. Kendisine iman edenler arasından seçtiği havari adı verilen on iki kişiden Allahü tealaya iman ve ibadet edeceklerine dair söz aldı.

İsrailoğulları Îsa aleyhisselama çeşitli iftiralarda bulunup onu öldürmeye karar verdiler. Hazret-i Îsa’yı aramaya başladılar. Îsa aleyhisselamın havarilerinden Yehuda (Judas) birkaç kuruş karşılığı Îsa aleyhisselamın yerini haber verdi. Îsa aleyhisselamı yakalamak üzere Yahudilerle birlikte eve girince,Allahü teala Yehuda’yı Îsa aleyhisselama benzetti. Yahudiler de onu Îsa aleyhisselam diye yakaladılar, haça (çarmıha) gerip asarak öldürdüler. Allahü teala hazret-i Îsa’yı göğe kaldırdı. Îsa aleyhisselam bu sırada otuz üç yaşındaydı.

Yahudiler Îsa aleyhisselamı tutup asmak veya öldürmek istediklerinde yanında bulunan İncil-i şerifi de yok ettiler. O zaman İncil henüz dünyaya yayılmamış, Îsa aleyhisselamın dini olan İsevilik henüz yerleşmemişti. Çünkü Îsa aleyhisselam ancak iki buçuk, üç sene kadar din tebliğ edebilmişti. Bu sebeple İncil’in bir nüshasının, daha yazılmış olması ihtimali yoktu. Îsa aleyhisselamın Eshabı hem çok az, hem de ekserisi cahillerden olduğu için onlarda yazılı bir nüsha olması imkanı da yoktu. Îsa aleyhisselamdan başkasının da ezberinde değildi. Yahudilerin ileri gelenlerinden ve Îsevilerin en büyük düşmanlarından olan Paul Îseviliği kabul ettiğini, Îsa aleyhisselamın kendisini, Yahudi olmayan milletleri davet için şakirt (talebe) tayin ettiği yalanını uydurdu. İsmini Pavlos (Bolüs) olarak değiştirdi. Çok iyi bir Îsevi görünerek Îsa aleyhisselamın dinini bozdu. Tevhidi (tek Allah inancını) teslise (üç tanrı inancına), Îseviliği de Hıristiyanlığa çevirdi. Havarilerin Îsa aleyhisselamdan duyup yazdıkları İncillere ait hüküm ve emirleri değiştirdi. Hazret-i Îsa’nın Allah’ın oğlu olduğu (haşa) inancını yaymaya çalıştı. Böylece hakiki Îsevilik yok olup, yerini bozuk olan Hıristiyanlığa bıraktı.

Îsevilikte tek Allah’a inanmak esası vardı. Ahkam, yani emirler ve yasaklar pek azdı. Îsa aleyhisselam yeni bir din getirdiğinden bahsetmemiş; “Ben yeni bir din kurmuyorum. Ben, Beni İsrail peygamberlerinin getirdiği ve şimdi bozulmaya başlayan, tek Allaha inanan hak dinini izhar için geldim.” diyordu. O halde Îseviliği yeni bir din olarak kabul etmek doğru değildir. Îsevilik, tek Allaha inanma dini olan İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselamın dinlerinin aynısıdır. Îsa aleyhisselam kendi vaazlarını yazmadı. Allahü tealanın gönderdiği İncil de kayboldu. Bugün Hıristiyanların elinde bulunan Kitab-ı Mukaddes, Tevrat’tan alınan kısımlar Eski Ahid ile, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’nın sonradan yazdıkları İnciller ile, Resuller tabir edilen şakirdlerin risalelerinden, mektuplarından yani Yeni Ahid’den meydana getirilmiştir. Bu dört yazarın kitapları birbirini tutmaz. Aynı hadise hakkında birbirinden farklı yazılar yazmışlardır. Diğer havarilerin yazdıkları İnciller toplattırılıp yaktırılmıştır. Yakılan bu İnciller arasında bulunan ve içinde Muhammed aleyhisselamın geleceğini uzun uzadıya anlatan Barnabas İncili de yok olmuştur. Bugün insaflı Hıristiyan din adamları bile şimdiki Hıristiyanların ellerindeki İncil’in artık Allah kelamı olarak kabul edilmeyeceğini itiraf etmektedirler. Bugünkü İncillerde Allah kelamı olan bazı kısımlar da vardır. Bir Müslüman için yapılacak en doğru hareket İncil’de bulunan ve Kur’an-ı kerim’de bildirilen hususları kabul, Kur’an-ı kerime muhalif olan hususları insan ilavesi olduğu için reddetmek, Kur’an-ı kerimde kabul veya reddedilmeyen hususları ise iyice inceledikten ve İslam akidelerine uygun olduğunu anladıktan sonra doğru kabul etmektir.


2-)Musa aleyhisselamın dini, Îsa aleyhisselam zamanına kadar devam etti. Fakat, Îsa aleyhisselam gelince, bunun dini, Musa aleyhisselamın dinini nesh etti, yani Tevrat'ın hükmünü kaldırdı. Bundan sonra, Musa aleyhisselamın dinine uymak caiz olmayıp, ta Muhammed aleyhisselamın dini gelinceye kadar, Îsa aleyhisselamın dinine uymak lazım oldu. Fakat, İsrailoğullarının çoğu, Îsa aleyhisselama iman etmeyip, Tevrat'a uymakta ısrar ettiler. İşte yahudilik ile Îsevilik böylece ayrıldı. (İshakEfendi-Ahmed Cevdet Paşa)

Yahudilerin ileri gelenlerinden ve Îsevilerin en büyük düşmanlarından olan Paul, Îseviliği kabul ettiğini, Îsa aleyhisselamın kendisini, yahudi olmayan milletleri Îseviliğe davet için şakirt (talebe) tayin ettiği yalanını uydurdu. İsmini Pavlos (Bolüs) olarak değiştirdi. Çok iyi bir Îsevi görünerek, Îsa aleyhisselamın dinini bozdu. Tevhidi (tek Allah inancını), teslise (üç tanrı inancına= Baba-oğul-kutsal ruh); Îseviliği hıristiyanlığa çevirdi. İncil'i değiştirdi. Îsa, Allah'ın oğludur dedi... (Harputlu İshak Efendi)


3-)Hristiyanlık.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde İsevilik kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

İsevilik kelimesi anlamı 14 defa okunmuştur. [237950] İsevilik kelime anlamı, İsevilik nedir, İsevilik ne demek, İsevilik sözlük anlamı

Paylaş