İskender Pala Kimdir ?

İskender Pala Biyografisi

İskender Pala Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

İskender Pala : İskender Pala (1958) akademisyen, yazar
1958 yılında Uşak'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında doktor (1983) ve doçent oldu (1993). Edebiyat araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde bilimsel ve edebî makaleler yayınladı. Ortaokul ve liseler için ders kitapları yazdı. 1982 yılında teğmen rütbesiyle intisab ettiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu ve denizcilik tarihi araştırmaları yaptı. Halen binbaşı rütbesi ile Tarihi Deniz Arşivi'nde çalıştı,emekli oldu. Zaman gazetesinde köşe yazarlığı ve İstanbu Kültürl Üniversitesinde Öğretim üyeliği yapmaktadır.
ESERLERi:
ŞAiRLERiN DiLiNDEN
Üzerinden asırlar geçmiş olsa da, bütün Osmanlı zamanlarının aşklarını, sevinçlerini, hüsranlarını, hicranlarını, talihlerini, vuslatlarını vs. ulaşılmaz bir zarafetle anlatan söz sultanlarının beyitleriyle yoğrulmuş yüksek bir medeniyetin efsane ve tarihinden, edebiyat ve şiirinden, latife ve nüktesinden, folklor ve sosyolojisinden, siyaset ve felsefesinden izler bulacağınız bu kitapta elli adet makale yer almaktadır ve siz, eski söz sultanlarıyla yakından tanışmayı; yahut bir parça da tarihte yaşamayı hiç merak etmiyor musunuz?
DiVAN EDEBiYATI
Bu kitabın sayfalarında Divan edebiyatının kaynaklarından şekil bilgisine; türlerinden edebî sanatlarına dek her sorunuza cevap olacak malûmat, bir bütün olarak verilmiştir.
GÖRÜŞ
İslam Ansiklopedisi
İskender Pala yazdı:
Zaman 21 Ocak 2014
Modern çağ bilgiyi önceledi ve bunun tabii neticesi olarak dizi dizi ansiklopediler art arda yayımlanmaya başladı.
Her millet kendi birikimini ciltlere yükleyerek insanlığa sunmak istiyordu. Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana, Le Grand Larousse ve diğerleri… Bilginin elektronik ortama taşınmasından evvel Batı dünyasının kütük kayıtlarıydı hepsi. Ve maalesef İslam dünyası çoook uzun yıllar böyle bir külliyattan uzak düştü, İslam kültür ve medeniyeti hakkında bilgiler edinmek isteyen evlatlarına bu imkânı sunamadı. Yüzyılın başında Leiden’de yayımlanan beş ciltlik İslam Ansiklopedisi (Encylopedia of Islam) bile Batı’daki sömürgecilik hareketine paralel olarak gelişen Şarkiyat çalışmalarının ürünü diye ortaya çıkmıştı ve hazırlandığı dönemde sömürge haline gelen İslam ülkeleri hakkında Batılı ilim ve işadamlarının bilgilendirilmesini sağlamaya çalışıyordu. Böyle bir ansiklopedide İslamiyet ve İslam dünyası hakkında yanlış, yanlı ve eksik bilgiler olması kaçınılmazdı. Bunun Türkçe tercüme ve tevsiinde ise maalesef İlahiyat konuları tam anlamıyla düzeltilebilmiş olamadı.
Ve nihayet bizler için de bir sevinç anı geldi. TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nin hazırladığı İslam Ansiklopedisi tamamlandı çünkü. Artık millet olarak “Bizim!” diyebileceğimiz bir ansiklopedimiz var. Gönül huzuruyla her bir sayfası ve satırına inanıp güvenerek okunabilecek bir ansiklopedi. Türkiye’de bilimin çıtasını yükseltmiş bir ansiklopedi.
Tamamlanması dolu dolu tam çeyrek yüzyıl süren İslam Ansiklopedisi’nin ilk çalışmaları 1980’li yıllarda başlamıştı. İslam’ın on dört asırlık ilim, irfan ve medeniyet birikimini aktaran bir İslam Ansiklopedisi hazırlamak, hatırlıyorum, herkes için hayal gibiydi. Hatta çeşitli bilimsel veya kültürel muhitlerde bunun başarılamayacağına dair konuşmalar yapılır, Türkiye’deki ilmî birikimin buna yetmeyeceği tekrarlanarak böylesi bir idealin önü kesilmeye çalışılırdı. Çok şükür ki bugün 1928 ilim adamının katkısıyla 16.857 madde başlığı tam 44 cilt halinde yayımlanabilmiştir. Bu övünç yalnızca vakıf adamlarının değil, ilme vakfedilmiş ömürlerin, vakıf olmuş ömürlerin neredeyse otuz yıl sürmüş en müstesna heyecanıdır. İslam Ansiklopedisi, azim, çaba ve sebatın semeresi, ideal insanların ideal eseri olarak artık elimizin altındadır.
Bugün iftiharla ilan edebiliriz ki, İslam Ansiklopedisi sadece Türkiye’de değil İslam dünyasında da bir başarı öyküsüdür. Bu ansiklopedi, bir çağın kendinden önceki çağları harmanlayıp bir sonraki çağa sunduğu hediyedir. Bu ansiklopedi, bir neslin, millete ve vatana hizmetini gösterebildiği en mükemmel gayretidir. Bu ansiklopedi vatana borcunu ödeyebilmek, kendini yetiştiren milletine şükranını sunabilmek için ileri atılmış gayret erlerinin göz nuru, gönül sürurudur. Nesiller sonra bile hikâyesi anlatılacak bir mücadele azmi, her zaman ve zeminde gıptayla bakılacak bir vizyondur. Velhasıl bu ansiklopedi, on beş asırlık İslâm kültür ve medeniyetine tutulan bir aynadır ki bakmasını bilenler için yalnızca suretleri değil, daha derindeki manaları da gösterir. Artık insanımız İslam Ansiklopedisi’nden tedkik ederek kadim medeniyetini anlayabilecek, geçmişi geleceğe bağlayabilecek, belki geleceğe yürüyüşündeki ruhu kavrayabilecektir. Bu kırk dört cilt, koca bir İslam dünyasının gerçekleşen rüyasıdır. Bence herkesin evinde bir takım bulunmalı, dostlar ev hediyesi olarak birbirine bu ansiklopediyi götürmelidir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

İskender Pala Özgeçmişi

İskender Pala Hayatı

Sizde İskender Pala ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

İskender Pala biyografisi 107 defa okunmuştur. [1678]