İSKENDER kelime anlamı İSKENDER nedir İSKENDER ne demek İSKENDER sözlük anlamı İSKENDER

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

İskender Zülkarneyn, Münzir İskender ve Makedonyalıİskender denilen üç meşhur şahıs.

İskender Zülkarneyn: İki İskenderden de önce yaşadı. Kurnı kermde adı geçen mübrek bir zttır. Peygamber veya evliydır. Nh aleyhisselmın oğlu Yfesin soyundandı. Hızır aleyhisselmın teyzesinin oğlu ve kumandanlarındandır. İbrhim peygamber ile görüşüp, dusını aldı. Doğuya ve batıya gittiği için Zülkarneyn denildi. Asya ve Avrupa kıtasına ship oldu. Zülkarneyn ile ilgili olarak Peygamber efendimiz buyurdular ki: İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne dört kişi mlik oldu. İkisi mümin, ikisi kfir idi. Mümin olan iki kişi Zülkarneyn ile Süleymn (aleyhimesselm) idi. Kfir olan ikisi de, Nemrud ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne benim evldımdan biri, yni Mehd mlik olacaktır.Asyanın kuzey doğusundaki mümin Türklerin ricsı üzerine Yecüc ve Mecüc kavminden korunmak için büyük duvar yaptı. Bu set iki dağ arasında, altı kilometre uzunluğunda, yirmi beş metre genişlik ve yüz metre yükseklikte idi. Taş ve demirden yapıldı. Bugün bilinen Çin setti başkadır. Yecüc ve Mecüc set arkasında kaldı. Setten dışarıda kalanlar Türklerdir.

Münzir İskender: Yemen hükümdrıdır. Mlttan önce üç binlerde Yemende yaşadı. Adı Münzir olup, hükümdr olarak Çine kadar gitti.

Makedonyalı İskender: Makedonya Kralı ve trihin en ünlü komutanlarından biri. Makedonya Kralı İkinci Filipin oğlu olan İskender, çocukluğunda Yunan filozofu Aristotalesten ders alarak yetişti. Babasının öldürülmesi üzerine M.Ö. 336da yirmi yaşında kral oldu. O sırada, devletin idresi altındaki eyletlerde huzursuzluk başlamıştı. Thebes (Teb) şehri halkının Makedonyaya karşı ayaklanması üzerine İskender ilk seferini bu şehir üzerine yapıp, şehri yakıp yıktı. Otuz bin kadar insanı esir alıp pazarlarda sattırdı. İskenderin bu acımasız davranışı öteki Yunan eyletlerinde skinleşmeye sebeb oldu. İskender, bu şekilde ülkede süknu sağladıktan sonra, M.Ö. 334te İran Seferine çıktı.

Dariusun (Dr) güçlü ordusunu Granikos Nehri civrında (bugünkü Karacabey) büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu zafer, İskendere Asyanın bütün yollarını açtı. İskenderun yakınlarında İssosVdisinde Pers KralıÜçüncü Drnın ordusunu ikinci def imh eden İskender, Fenikeyi istil için Tire şehrini kuşattı. Bir müddet sonra şehir alındı. Bundan sonra Filistine yürüyen İskender, Gazze de dhil şehirleri ele geçirdi. İskender Perslerin hkimiyeti altında bulunan Mısır üzerine yürüyerek teslim aldı. Burada Nil Nehri kıyısında kendi ismiyle anılan İskenderiye şehrini kurdu (M.Ö. 332).

Mısırdan sonra yeniden İran üzerine dönen İskender, Asya içlerine doğru yürüyerek, Pers (İran) hükümdarı Drnın ordusu ile Ninova şehri yakınında Erbil düzlüğünde karşılaştı. Düny trihinin önemli savaşlarından olan bu savaş, İskenderin glibiyeti ile netcelendi. Bu zaferi mütekip Bbilin iki şehri de İskendere teslim oldu. Büyük yağma yaptırıp zenginleşti.

Erbil Savaşından sonra Persli bir general tarafından Drnın öldürülmesi üzerine Pers İmparatoru olan İskender, bütün dünyyı ele geçirmek için hazırlıklara başladı. Hindistan Seferine çıkıp M.Ö 329da Buhrayı aldı. M.Ö 327de Makedonya orduları Hindistanın zengin topraklarına ayak bastı.

İlk def dünyyı fethetmeye çalışan hakanlar olarak trihe geçen ve aldığı geniş ülkelerden dolayı Büyük lakabıyla tanınan İskender zamnında, sınırları Ege Denizinden Hindistanın kuzeyine kadar uzanıyordu. O, Asya ile Avrupayı birleştirip bir tek ülke hline getirmek istiyordu. Makedonya Kralı İskender kazandığı zaferlerden zenginleşip, gurra kapılarak, ahlkı bozuldu. Çok zulüm yapıp, kan döktü.

Uzun süren savaşlar netcesinde ordunun yıpranması, ülke içinde çıkan bzı hoşnutsuzluklar, İskenderi Bbile dönmeye mecbur etti. İskender Arabistan üzerine bir sefere hazırlanırken işret ve sefhat haytı netcesinde hastalanarak günden güne kuvvetten düştü.

Otuz üç yaşındayken öldü. İskenderin ölüsü altın bir tabut içinde Mısıra götürülüp, büyük bir mersimle İskenderiyede gömüldü. İskenderin ölümünden sonra eski birliği muhfaza edemeyen Makedonya İmparatorluğu parçalanıp trihten silindi.

Kelime Dili

İSKENDER kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

İSKENDER kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen İSKENDER kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde İSKENDER kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde İSKENDER kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde İSKENDER kelime anlamı gösterilmektedir. İSKENDER nedir ? İSKENDER ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. İSKENDER kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.