Kıraet-İ Seb'a Kimdir ?

Kıraet-İ Seb'a Biyografisi

Kıraet-İ Seb'a Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Kıraet-İ Seb'a : Yedi kırâet imâmının yâni İmâm-ı Nâfi', Abdullah bin Kesîr, Ebû Amr, İbn-i Âmir, Âsım, Hamza, İmâm-ı Kisâî'nin okuyuşları kırâet-i seb'a adıyla meşhur oldu. Kırâet âlimleri bu yedi imâmdan başka, üç imâm daha bildirdiler. Bunlar: İmâm-ı Ebû Ca'fer, İmâm-ı Ya'kûb, Halef-ül-Âşir'dir. Kırâet âlimleri, bu on kırâet imâmının kırâetleri ile Kur'ân-ı kerîm okumayı uygun görmüşler, bunlardan başkasının kırâetine izin vermemişlerdir. Böylece, on imâmın, Kur'ân-ı kerîmi okuyuş şekilleri kırâet-i aşere adı ile şöhret buldu. (Taşköprüzâde)

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kıraet-İ Seb'a Özgeçmişi

Kıraet-İ Seb'a Hayatı

Sizde Kıraet-İ Seb'a ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Kıraet-İ Seb'a biyografisi 47 defa okunmuştur. [1472]