Kasım Ağa Kimdir ?

Kasım Ağa Biyografisi

Kasım Ağa Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Kasım Ağa : Osmanlı mîmarbaşılarından. Arnavutluk’ta Berat veya Avlonya civârında bir yerde doğan Kâsım Ağanın 1570 yılında doğduğu tahmin edilmektedir. Devşirme olarak alınmış, Acemi Oğlanları arasında yetiştirilerek saray-ı hümâyuna alınmıştı. Mîmarlığı Has Bahçe gulamında öğrenen Kasım Ağa, 1597’de Vâlide Hamamının tâmiri sırasında kendini tanıtmıştır. 1623’te başmîmar olmuş, bir müddet sonra bu vazifesinden alınmışsa da 1645’te ikinci defa mîmar başılığa getirilmiştir. Yirmi yıl mîmarbaşılıkta kalan Kâsım Ağa, devrin bâzı siyâsî hâdiselerine karışmış, saraydaki nüfûzundan faydalanarak Köprülü’nün Sadrazam olmasında mühim rol oynamıştı. 1659 veya 1660 yılında İstanbul’da öldü. İrili ufaklı pekçok eser bırakan Kâsım Ağanın en güzel eseri, Topkapı Sarayındaki Sepetçiler Kasrıdır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kasım Ağa Özgeçmişi

Kasım Ağa Hayatı

Sizde Kasım Ağa ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Kasım Ağa biyografisi 73 defa okunmuştur. [728]