KATMA DEĞER VERGİSİ kelime anlamı KATMA DEĞER VERGİSİ nedir KATMA DEĞER VERGİSİ ne demek KATMA DEĞER VERGİSİ sözlük anlamı KATMA DEĞER VERGİSİ

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Mehrwertsteuer (f), Fr. Taxe sur la valeur ajoute, İng. Value added tax. Ara malları ve hizmetlerin (bir önceki üretim aşamasından yapılan alışların) vergi matrahından düşülmesine imkn veren veya her aşamadaki katma değeri vergileyen bir yazılı mumele vergisi türü.

Katma değer, basit bir trifle; belirli bir üretim aşamasında belirli bir mal için yapılan faktör ödemelerinin (ücret, fiz, kr, rant) toplamıdır. Bir başka ifdeyle belirli bir üretim aşamasındaki bir firmanın satışları ile bir önceki aşamalardan yapılan alışlar arasındaki farktır. Bir ekonomide bütün firmaların meydana getirdiği katma değerler toplanırsa, o ülkedeki gayrisf mill hsıla bulunmuş olur.

Katma değer vergisinin türleri firmaların üretim esnsında kullandığı sbit varlıkların tbi olacağı işleme göre üç şekilde ortaya çıkar. Katma değerin bir firmanın satışlarından bir önceki aşamadan alışların düşülmesi ile bulunduğunu belirtmiştik. Eğer sbit varlıkların mliyeti alındığı dönemde satışlardan düşülürse tüketim tipi katma değer vergisi ortaya çıkar.

Sbit varlıkların toplam mliyeti yerine amortismanın satışlardan düşülmesine imkn verilirse, gelir tipi katma değer vergisi; sbit varlıkların ne mliyetinin ne de amortismanın satışlarından düşülmesine imkn vermeyen vergi türüne de gayrisf mill hsıla tipi katma değer vergisi denilir.

En kolay ve yaygın olan katma değer vergisi türü, tüketim tipi olanıdır. Zira bu KDV türü, ekonominin tammı düşünülürse, sdece tüketim mallarını vergilendirdiğinden perakende satış vergisinden farksızdır. Gelir tipi katma değer vergisinin matrahı ise gelir vergisi matrahı ile aynıdır.

Vergi hesaplanırken ise genellikle iki usl (metod) uygulanır. Bunlardan birincisi, verginin doğrudan doğruya katma değer üzerinden hesaplanmasıdır. Katma değer ya faktör ödemeleri toplanarak (toplama) veya satışlardan alışlar düşülerek (çıkartma) bulunduğuna göre, bu usl genellikle toplama metodu ve çıkartma metodu diye ikiye ayrılır. İkinci usl vergi mahsubu metodudur. Bu metodda, satış üzerinden ödenen vergilerden alış üzerinden ödenen vergileri düşürülür. Geriye kalan vergi, o aşamada ödenecek vergidir.

Tabloda ödenecek vergi sütunu, o aşamadaki katma değer vergisini göstermektedir. Görüldüğü gibi vergi katma değer metoduna göre her aşamadaki katma değere 10 vergi oranı uygulayarak veya her aşamada satış üzerinden hesaplanan vergilerden alış üzerinden ödenen vergilerin düşülmesi ile bulunur. Sonuç aynıdır. Ancak katma değerin bulunması daha zor olduğundan genellikle yaygın olan vergi alma uslü vergi mahsubu yöntemidir.

Katma Değer Vergisi 1.1.1985 trihinden tibren 3065 sayılı knunla Türk vergi sistemine girmiştir. Gelir vergisinden sonra Türkiyenin ikinci büyük vergisidir. Vergi, esas tibriyle tüketim tipi katma değer vergisidir. Vergi konusunu, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ticr, sın, zir ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yaptıkları teslimler ve hizmetler teşkil etmektedir.

İhrcat, deniz, hava ve denizyolu araçları, transit taşımacılık vergiden istisna edilmiştir. Ayrıca sosyal ve asgar amaçlarla belirli faaliyetler vergi dışı bırakılmıştır. Verginin genel nisbeti 10dur. Mükellefler işlemleri (teslimi, hizmet fsı) üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisinden, aynı dönemde kendilerine yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin belgelerdeki Katma Değer Vergisini indirerek varsa farklı dönemi (1 veya 3 ay) tkip eden belli sürede vergi diresine öderler.
(Value Added Tax) Bkz.
katma değer

Kelime Dili

KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde KATMA DEĞER VERGİSİ kelime anlamı gösterilmektedir. KATMA DEĞER VERGİSİ nedir ? KATMA DEĞER VERGİSİ ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. KATMA DEĞER VERGİSİ kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.