Kayyım Nedir

Kayyım Nedir ? Kayyım Ne demek ?

1-)KAYYIM

Arapça "ka-ve-me" kökünden "kayyam ve kayyum" mübalağalı ism-i fail olup, başlangıcı ve benzeri olmayan, kendi zatıyla ayakta duran anlamında, Cenab-ı Hakk'ın isimlerindendir. Aynı kökten "kayyım", sıfat-ı müşebbehe olup, sözlükte; bir malın idaresini veya belirli bir işin yapılmasını üzerine alan yahut bu iş için tayin edilen kimse, değerli olan her şey, dosdoğru iş gibi anlamlara gelir. Kadının kayyımı, kocası anlamındadır. Terim olarak; bir şeyin veya bir kimsenin bakımını üstüne alan ve bu yüzden onlar üzerinde idareci olan kimse demektir.

Kur'an'da; adil, dosdoğru, değerli anlamlarında kullanılır:

"Ey Muhammed, başka şeylerden yüzünü çevirerek, kendini tam olarak dine ver. Allah insanları yaratılıştan bu din üzere kılmıştır. Allah'ın yaratışında hiç bir değişiklik yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler" (er-Ruth, 30/30; bk. et-Tevbe, 9/39; Yusuf, 12/40; er-Rum, 30/43; el-Kehf, 18/2; el-Galayini, Camiu'd-Dürusi'l-Arabiyye, 12. Baskı, 1973 Beyrut, I, 195, 198).

Bu terim Hz. Peygamber'in, bazı gece dualarında, yerin ve göğün hakimi olan Allah'ın bir sıfatı olarak kullanılmıştır. Dua şöyledir: "Allah'ım sana hamdolsun. Sen gökleri ve yeri ayakta tutansın" (Buhari, Teheccüd, 1, Tevhid, 8, 35, Deavat, 10; Ahmed b. Hanbel, I, 358). Başka bir duasında kayyım yerine "kayyam" geçer (Buharı, Tevhid, 24; Müslim, Müsafirun, 199; Tirmizi, Deavat, 29; Nesai, Kıyamu'l-Leyl, 9).

Kayyım kelimesi, daha sonra, bir vakfın mütevellisi veya mütevelli yanında bir memur, mescide bakan kimse, bir hayır kurumunun müdürü gibi her türlü işler için kullanılır oldu. Bazı hadislerde de, kadının bakımını üslenen kocası yerine kullanıldığı görülür (Buhari, Nikah, 110). Diğer yandan gaibin mallarını korumak, başkalarında olan haklarını almak ve mallarında usulüne göre tasarrufta bulunmak üzere hakim tarafından tayin edilen kimseye de kayyım denir.

Hamdi DÖNDÜREN


2-)İnsanları birbirine kardeşlikte ve sevgide bir araya toplayıp dünya ve ahirette necat ve iyilikler yolunda cem' edici olduğundan; bütün iyilikleri haseneleri toplayıcı ve muhtaçlara çok ihsan edici manasında Peygamberimiz Resul-i Ekrem'e (A.S.M.) verilen bir isim.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Kayyım kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kayyım kelimesi anlamı 246 defa okunmuştur. [243198] Kayyım kelime anlamı, Kayyım nedir, Kayyım ne demek, Kayyım sözlük anlamı

Paylaş