Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

döngüleme kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? döngüleme

sibernetikte bir sistemin girişiyle çıkışı arasında bağlantı kurma.

kılavuzluk kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kılavuzluk

rehberlik Bir gemiyi limana sokmak veya limandan çıkarmak işi Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik
 • Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik.
 • Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.
 • Bireyleri ilgi, anıklık ve yeteneklerine en uygun etkinliklere yöneltmek amacıyle uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardım.
 • Öğrencilerin bağımsız birer kişilik kazanmalarını amaç edinen düzenli ve sürekli yol gösterme etkinliği.
 • İngilizcesi :Guidance.
 • İngilizcesi :Giving help.
 • İngilizcesi :Being a guide.
 • İngilizcesi :Advice.
 • İngilizcesi :Piloting.
 • İngilizcesi :Being a pilot.

gönül bağlamak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? gönül bağlamak

severek bağlanmak, içten sevmek.

Istihlal kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Istihlal

Helâl Ve Meşrû Sayma, Helâlleşmeyi Isteme.

çatı penceresi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? çatı penceresi

Arnavut bacası Tavan arasını aydınlatmaya yarayan pencere veya camlı kapak
 • Tavan arasını aydınlatmaya yarayan pencere veya camlı kapak.
 • Duvarı eğik konumdaki çatı odalarında bulunan pencere.
 • Bk. çatı penceresi
 • İngilizcesi :Dormer.
 • Almancası :Dachfenster
 • Fransızcası :Lucarne

aforozlamak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? aforozlamak

Aforoz etmek, kovmak Aforozlamak işi
 • Aforoz etmek, kovmak.
 • İngilizcesi :Excommunicate, exclude from the rites of the church, banish, expel, ostracize.

deep plunge of prices kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? deep plunge of prices

 • Büyük fiyat düş?üş?ü, ani fiyat düş?üş?ü, büyük ölçüde fiyat indirimi

gereksiz antidiüretik hormon salgılanması sendromu kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? gereksiz antidiüretik hormon salgılanması sendromu

 • İngilizcesi :Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone.

bileşik ana pozitif kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? bileşik ana pozitif

 • Dağıtım eşlemi çıkarılmakta kullanılacak negatif görüntü ve ses eşlemi için hazırlanan bileşik eşlem çeşidi.
 • İngilizcesi :Composite master positive.
 • Fransızcası :Positif duplicating image et son

Tenbih kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Tenbih

Uyarma, Ikâz Etme, Dikkatini Çekme. Çoğulu Tenbihâtdir; Uyarilar, Ikazlar.

Strikeover kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Strikeover

Üstüne Yazma, Çıkartmak

adale gılafı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? adale gılafı

 • Bk. kas zarı

Deference kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Deference

Uyma

goz kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? goz

Ağacın tomurcuk veren yerlerinden her biri me ÇEŞM ayn BİNA MUKLE dide dünya penceresi NAZIRA basar lakrima Suyun topraktan kaynadığı yer Suyun kaynağı Terazi gözü çekmece Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk çürük, temelsiz Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar Terazi kefesi Kıskançlık veya hayranlıkla bakıldığında bir şeye kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk, nazar:"İnsanı gözle yiyip bitirirler." Ö. Seyfettin Sevgi, ilgi, gönül bağlantısı Delik, boşluk:"Köprünün gözleri karış karış kazılmıştır." S. F. Abasıyanık. Çekme, çekmecelerin her biri Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak:"Asıl felaket bu pınara sırt çevirmek, bu pınarın gözlerine taş tıkamak değil de ne olurdu?" T. Buğra Bazı deyimlerde, görme ve bakma. İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış Bakış, görüş Bölüm, hane Bazı yaraların uç bölümü İçine girilen, öteberi konulan, bölümleri olan bir şeyin her bölmesi Çekme, çekmecelerin her biri Görme organı Delik, boşluk Suyun topraktan kaynadığı yer, kaynak Görme ve bakma İyi veya kötü nitelikler, tutkular, duygular anlatan bakış Bölüm, kesim MEDAMİ'

Intentional kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Intentional

Kasıtlı

Cuff Link kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Cuff Link

Kol Düğmesi

Adsorption Degree kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Adsorption Degree

Adsorpsiyon Derecesi

HABÎS kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? HABÎS

Allahü tel yeti kermede melen buyurdu ki:

Ey mn edenler! (Hak yolunda) infkı (harcamayı), kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardığımız (mahsllerin) en iyisinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pek habs şeyleri vermeye kalkışmayın... (Bakara sresi: 267)

İnsanların en kötüsü, habsliği sebebiyle kendisine ikrm olunandır. (Hadsi şerfEzZevcir)

Boyun eğdirme y Rab bir habse,

Şükr edeyim lütfuna her ne ise.

(Muhammed bin Receb Efendi)

2. Haram.

Allahü tel, yeti kermede melen buyurdu ki:

Yetimlere (babası veya anası ölmüş çocuklara; rüşdüne gelince) mallarını verin. Temizi (hellı), habse değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu, muhakkak büyük bir günahtır. (Nis sresi: 2)

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Teşkilatı

(OrganıZation For
Economıc Cooperatıon And DevelopMent) Bkz. oecd

ozonosfer kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ozonosfer

Ozon tabakası Ozon yuvarı
123