Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

Comparative Dyeing kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Comparative Dyeing

Karşılaştırmalı Boyama

Mercenary kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Mercenary

Paralı Asker

taşa çekmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? taşa çekmek

bileğitaşında kılağılamak.

ınzal kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ınzal

İNZALYukarıdan birşeyi indirme ve indirilme. Bu kelime Kur'anı Kerim'de daha çok Allah Tel'nın nimet ve azabını indirmesi anlamında kullanılır.

İndirilen şey; ya bir nimet, ya insanın bizzat kendisi veya "Demiri indirdik"(elHadd, 57/25) ve "Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler indirdik" (elA'rf, 7/27) ayetlerinde olduğu gibi nimetin sebebi ve ona götürecek şeyler olabilir.

İnzal, aşağıdaki ayette de gökten azabın indirilmesi anlamında kullanılmıştır: "Bu kasaba halkına yaptıkları yolsuzluklardan ötürü gökten elbette bir azap indireceğiz" (elAnkebt, 29/34).

Kur'anı Kerm'in indirilmesi anlamında bazen"inzal" bazen de "tenzl" terimleri kullanılır. Bunlardan tenzl; Kur'an'ın peyderpey, bölüm bölüm indirilmesini ifade eder. "İnzal " ise daha genel bir anlam taşır.

Kur'anı Kerim yeryüzüne 22 yılda parça parça, bölüm bölüm indirilmeden önce dünya semasına toptan bir defada indirilmiştir. İşte bu anlamda "inzal" ifadesi kullanılmıştır (elBakara 2/185, edDuhn, 44/3; elKadr, 97/1).

İnzl kelimesi ayrıca hadis ve fıkıh dilinde insanın menisinin gelmesi anlamında kullanılır. Her ne suretle olursu olsun menisi gelen kimse cünüp olur; yani ister rüyasında olsun, ister vücudunun her hangi bir yerinin kadına dokunmasıyla olsun, isterse daha başka şekillerde olsun şehvetle meni akınca insan cünüp sayılır. Bu takdirde gusül yapmak farz olur. Kur'anı Kerm'de "Eğer cünüp iseniz, tertemiz yıkanınız" (elMide, 5/6) buyurulur.

Abdullah YÜCEL

Partition To kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Partition To

Bölüntülemek, Üleştirmek

tabetme kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? tabetme

Tabetmek isi Basmak

micana kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? micana

üç ve daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka direk

peronospora kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? peronospora

Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde milduyuya yol açan mikroskobik mantar Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde mildiyu hastalığına yol açan mikroskobik mantar
  • Patates, pancar, asma ve daha başka bitkilerde mildiyu hastalığına yol açan mikroskobik mantar.
  • İngilizcesi :Genus of destructive downy mildews.

elmacıkkemiği, -ni kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? elmacıkkemiği, -ni

yüzün yanakla göz arasında bulunan kemiği.

koyler kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? koyler

Küçük körfez. Karanın içine girmiş, rüzgârdan saklı deniz parçası. Deniz koyuna benzer, çevresi mahfuz yer. Köşe, bucak bük Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez:"Sandalını Kaşık Adası'nın bir küçük koyuna çekti." S. F. Abasıyanık

Takriz kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Takriz

Karz Verme, Ödünçleme, Ödünç Verme, Birisinin Kitabina Önsöz Türünden Yazi Yazma. Takdîm Yazisi.

cepten vermek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? cepten vermek

kendi kesesinden, kendi malından ödemek.

Dielectric Phase Angle kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dielectric Phase Angle

Dielektrik Faz Açısı

işlevsellik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? işlevsellik

ışlevsel olma durumu.

Gayr I Maddi Mallar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Gayr I Maddi Mallar

Manevî Mallar, Maddî Olmayan Mallar, Telif Hakki Ve Ihtira Berati Gibi Kiymetler.

Knitting Wool kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Knitting Wool

Örgü Yünü

Nam Zedlik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Nam Zedlik

Adaylik, Nişanlanacaklardan Herbirisi, Nişanlilik Durumu.

Intercept kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Intercept

Kesişmek, Araya Girmek, Ele Geçirme

Hariciye Nezareti Veya Hariciye Vekaleti kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Hariciye Nezareti Veya Hariciye Vekaleti

Dişişleri Bakanliği Devletin Diş Politikasini Sürdüren, Diş Işlerini Yürüten Bakanlik.

Agile kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Agile

Atik
123