Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

edisyon kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? edisyon

Basım

Datum kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Datum

Veriler

TABAKÂT I MÜFESSİRÎN kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? TABAKÂT I MÜFESSİRÎN

Tabaktülmüfessirnin birinci derecesinden olan Hülefi rşidn (dört halfe; hazreti Eb Bekr, hazreti Ömer, hazreti Osman ve hazreti Ali), İbni Abbs, Cbir bin Abdullah, Enes bin Mlik, Abdullah bin Mes'd, Eb Hüreyre, hazreti işe ve diğer Eshbı kirmdan olan tefsr bilgilerini Tbin almış ve onlar da talebeleri olan Tebei tbine öğreterek kitaplara geçirmişlerdir. (Taşköprüzde)

2. Tefsr limlerini derecelerine göre sıralayıp, hayatlarını ve eserlerini anlatan kitaplar.

deli pösteki sayar gibi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? deli pösteki sayar gibi

çok karışık, çok ayrıntılı, sıkıcı bir işle uğraşma.

geometrik yer kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? geometrik yer

Aynı özellikleri olan noktaların oluşturdukları çizgi veya yüzey

Power On Indicator kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Power On Indicator

Açık Göstergesi

yatak ortusu kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yatak ortusu

Yatağın üzerine serilen örtü

ses açısından kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ses açısından

  • İngilizcesi :Phonetically.

kara kurum kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kara kurum

Moğol imparatorluğu'nun eski başkenti

hesap uzmanı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? hesap uzmanı

Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili

erketecilik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? erketecilik

erketecinin yaptığı iş, yasadışı bir iş yapanların yakalanmaması için gözcülük etme, dikizcilik: "hırsızlara erketecilik ettiğini anladı." -ö. seyfettin .

Sari kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Sari

Sirâyet Eden, Bulaşan, Birinden Diğerine Geçen.

find all kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? find all

  • Tümünü bul

Littoral kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Littoral

Kıyısal

ıspanaklar kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ıspanaklar

Şekerciboyasıgiller, horoz ibiğigiller, ıspanakgiller familyalarını içine alan iki çenekli bitki takımı manca Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea) Spinacia oleracea olarak tanımlanan,yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki ısmılak

Machine Intelligence kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Machine Intelligence

Makine Zekası

borçları birleştirme kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? borçları birleştirme

  • İngilizcesi :Consolidation.

eşyalı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? eşyalı

Eşyası olan Eşyası olan:"Adaya taşınmayı kurdular, eşyalı bir ev aradılar." R. H. Karay

dissent kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? dissent

  • Karşı koymak, muhalif olmak, kabul etmemek
  • Ayrılmak
  • Kabul etmeyiş, ihtilf, ayrılık.

DEZENFEKSİYON kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? DEZENFEKSİYON

Alm. Desinfektion, Fr. Desinfection, İng. Disinfection. Hastalık yapıcı mikroorganizmaların, insan vücdunun dışında fiziksel ve kimyasal metodlarla öldürülmeleri işlemi. Dezenfeksiyon yapmaktan maksat, bütün mikroorganizmaların öldürülmesi değil, sdece hastalıklara yol açanlarının öldürülmesidir. Bütün mikroorganizmaların öldürülmesi işlemine ise, sterilizasyon ismi verilmektedir.

Dezenfeksiyon işlemi; hastalık kaynakları olan insan ve hayvanların vücutlarından çıkan ve içlerinde hastalık yapıcı mikroplar bulunan bütün boşaltım ve salgı maddelerine, bunlarla bulaşmış çamaşır, elbise, eşya ve diğer malzemeye, bu mikroplarla kirlenmiş veya kirlenmiş olması ihtimlibulunan ellere, yenilen, içilen maddelere ve bunlarla ilgili kaplara, gerekiyorsa hastanın yattığı odaya ve içindeki eşylara da uygulanır.

Dezenfeksiyon, bu işi ne gye ile yapılacağını ve nasıl yapacağını bilen, bunları her hastalığın özelliklerine göre ayarlamasını öğrenmiş ve yetiştirilmiş personel tarafından yapılmalı; gerektiğinde uygulamak için lüzumlu malzeme ve vsıtalar da el altında bulundurulmalıdır.

Bu işlem, hastalık kaynağının vücudundan çıkan zararlı mikropların çeşitli yollarla, sağlam kişilere bulaşmasını önleyen mühim bir engeldir. Bunun için dezenfeksiyon pratikte; günlük (yni devamlı) ve nih (yni son) olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Günlük dezenfeksiyon: Bulaşıcı hastalığa yakalanmış olanların hastalıklarının devam ettiği ve dışarıya mikropları çıkarttıkları sürece, mikropları taşıyan her türlü salgı ve boşaltım maddelerinin, bunlar ile bulaşmış, kirlenmiş olan çamaşır, eşy ve diğer malzemelerin günü gününe dezenfeksiyonudur. Mikropların, hasta vücudundan dışarıya çıkar çıkmaz ve çevreye yayılmadan öldürülmesinden ibret olan bu usl, bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde alınacak tedbirlerin en etkilisidir. Tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci gibi dışardaki cansız vasıtalara da bulaşarak sağlamlara geçen hastalıklarda, hastalığı önlemenin temelini teşkil ettiği gibi, mikropları dayanıklı olması sebebiyle hem direkt, hem de dolaylı olarak bulaşan verem, difteri, çiçek, uyuz, kel için de çok mühimdir.

Son dezenfeksiyon: Hasta iyileştikten veya başka bir yere taşındıktan veya öldükten sonra hastalığı esnsında bulaştırmış olduğu eşylara, gerekiyorsa odaya ve içindeki eşyya son def uygulanan dezenfeksiyondur. Bu işlem özellikle, mikropları uzun süre çevre şartlarına dayanıklı olan verem, difteri, çiçek, menenjit gibi hastalıklar için önem arz eder.

Dezenfeksiyon işlemini ikiye ayırarak inceleyebiliriz:

1. Fizik usllerle dezenfeksiyon:

a) Kuru ısı:

Yakıp kül etmek: Kirli pansuman malzemelerine, çöplere vs. uygulanır. Alevden geçirmek: Düz ve pürüzsüz cam ve mden eşya için uygulanır. Isıtılmış kuru hava: 160 180 de bozulmayan, cam ve mden eşylar için uygundur. Etüvlerde yapılır.

b) Nemli ısı:

Kaynatma: 100Cde 1520 dakika kfidir. Eşyanın suya tammen batmış olması lzımdır. Suya soda veya tuz ilvesi ile ısının 100Cnin üzerine çıkartılması da mümkündür. Bu uslle kaynamasına mahzur olmayan malzemeler dezenfekte edilir.

Pastörizasyon: Likit haldeki besin maddeleri için uygundur. Yüksek ısıda kısa süre bekletip, hemen soğutarak uygulanır. Özel cihazları vardır.

Buhar: Dezenfekte edilecek malzemelere havası boşaltılmış bir ortamda 100Cnin üstünde hareket hlindeki su buharı tatbik etmek sretiyle yapılır. Bunun için Koch kazanları kullanılır. Basınçlı veya basınçsız uygulanabilir, ama basınçlı buhar daha emniyetlidir.

c) Işık:

Güneş ışınlarının dezenfektan tesirinden faydalanmak için halı ve benzeri eşyalar açık havada güneş ışınlarına arz edilebilir. Güneş, sayısız faydalarının yanısıra, tabi bir dezenfeksiyon kaynağı olarak Allahü tel tarafından insanların hizmetine sunulmuştur. Atalarımızın Güneş girmeyen eve hekim girer! sözü bu gerçeği anlatmaktadır. Sun olarak da güneşin saçtığı ışınlardan olan ultraviole ışınlarını yayan cihazlarla, ameliyathanelerin, hasta odalarının, toplantı ve konferans salonlarının havası dezenfekte edilebilir.

2. Kimysal maddelerle dezenfeksiyon: İyi bir dezenfektan madde; mikropları öldürebilmeli, suda eriyebilmeli, insanlara zararlı olmamalı, nüfuz kbiliyeti fazla olmalı, tesiri sbit olmalıdır. Kimysal dezenfektanlar kfi miktarda, tekniğine ve tatbik süresine uygun olarak kullanılmalıdırlar.

Çeşitli kimysal maddeler şu şekilde uygulanırlar: Dezenfekte edilecek eşy ve malzemenin dezenfektan sıvılar içerisine batırılması; dezenfekte edilecek yüzeylere bu maddelerin bir tabaka hlinde sürülmesi; dezenfektan sıvıların püskürtülmesi. Bütün bu işlemlerin etkili olabilmesi için dezenfektanların temizlenecek yer veya eşy ile en azından iki saat tems etmesi şarttır.
123