Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

zübeyde kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? zübeyde

  • Öz, asıl, cevher.
  • Seçme, en üstün.

yetenekli kimse kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yetenekli kimse

  • İngilizcesi :Talent.

gülmece kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? gülmece

ironi mizah humor Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan edebiyat türü, mizah, ironi Eğlendirmek, güldürmek ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor Eğlendirme, güldürme ve bir kimsenin davranışına incitmeden takılma amacını güden ince alay, mizah, humor

Seksiyon Veya Section kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Seksiyon Veya Section

Bölüm, Bir Şeyin Bir Kismi Ve Bölümü.

deskriptif kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? deskriptif

Tasvirî

Siyaset Ilmi kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Siyaset Ilmi

Ilm-I Siyâset: Yönetme Ilmi. Toplumu Yönetme Ilmi. Toplumu Yönetme Yollarini Öğrenme Ve Öğretme Bilimi.

Idame kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Idame

Sürdürme, Devam Ettirme, Bir Şeyi Olduğu Şekilde Sürdürüp Gitme.

basim kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? basim

(Besm. den) Güleryüzlü, şen kimse

merica ayıracı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? merica ayıracı

  • Nikel ve bakırnikel alaşımları için kullanılan özel bir ayıraç.
  • İngilizcesi :Merica's reagent.
  • Fransızcası :Ractif de Mierica

kales kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kales

Kusuntu

kel kahya kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kel kahya

İlgisi olsun olmasın her şeye karışan kimse Kendisini ağa gibi göstermek isteyen zavallı kimse Mc: Vazifesi olmayan şeylerle alâkadar olan. Her şeye karışan

eğleni kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? eğleni

ınce alay.

dışbükeylik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? dışbükeylik

Dışa doğru çukur, şişkin veya kabarık olma durumu

haremlik selamlık olmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? haremlik selamlık olmak

bir yerde kadınlar ayrı, erkekler ayrı oturmak.

Instrument Flight Rules kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Instrument Flight Rules

Aletle Uçuş Kuralları

kutuplaşmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kutuplaşmak

Birbirine karşıt gruplara ayrılmak Kutuplaşmak işi

Bellow kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bellow

Böğür

şarkı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? şarkı

liet, şanson, canto, chant, ır, Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça, Klasik Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratı ve ara nağmesi olan parça:"Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir geçerlerdi." A. Ş. Hisar, Ezgi, müzik parçası, melodi, Divan edebiyatında bestelenmek için, dörtlükler biçiminde ve uyaklı olarak yazılmış olan şiir biçimi, Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi,

Crepe De Chine kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Crepe De Chine

Krepdöşin

non pros kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? non pros

  • Davacı gelmediğinden davayı reddetmek
123