Kelime Anlamı Bulma

Aradığınız Kelime

kulakla kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kulakla

Balıklarda başın iki yanında bulunan ve ağızdan alıp solungaçlardan geçirdiği suyu dışarıya vermeye yarayan yarıklardan her biri USMUH SINARE guş misma üzn işitme işlevini gören ve denge organını içinde bulunduran anatomik yapı çarlık Rusya'sında zengin köylülere verilen ad Denizlerin karalara doğru girmiş olan parçalarına verilen ad Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü Seslerin uygunluğunu seçebilme ve değerlendirebilme yeteneği Telli çalgılarda tel germeye yarayan burgu Bu organın, sesleri toplayıp içeriye almaya yarayan dış bölümü:"Elleriyle kulaklarını tıkayıp yatağının yanında tortop oldu." H. E. Adıvar Sabanın toprağa giren kısmının iki yanında bulunan ve toprağı yollara dökmeye yarayan parça Akarsuların ve özellikle göllerin karaya giren ve durgunlaşan yerleri Başın her iki yanında bulunan işitme organı:"Kulaklarımın uğultusu içinde, söylediği lakırtıların hiçbirini duymuyordum." H. C. Yalçın Başın her iki yanında bulunan işitme organı Varlıklı Rus köylüsü Varlıklı eski Rus köylülerine verilen ad azan

Analyst kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Analyst

Analist

ikindiyin kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ikindiyin

İkindi vaktinde

barbarlık kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? barbarlık

Barbar olma durumu Medeniyetsizlik, vahşilik

paylanmak kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? paylanmak

Paylama işi yapılmak Paylanmak işi

kesafet, -ti kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kesafet, -ti

çokluk, sıklık. // yoğunluk. // saydam olmama durumu, bulanıklık.

yarım bot kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yarım bot

Bütün bir şeyin ayrildigi iki eşit parçadan her biri // Tam ve istenildigi gibi olmayan, eksik, noksan // Hastalikli, sakat, sagliksiz // Bir bütünün yarisi olan miktar // (saat için) On iki otuz

yabã¢nã®lik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yabã¢nã®lik

Harman savurmakta kullanilan, çatal biçiminde, tahtadan tarim araci, atki

and içmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? and içmek

Bir siviyi agza alip yutmak // Sigara, nargile vb.nin dumanini içe çekmek // (bir şey bir siviyi) içine çekmek, emmek // Içki kullanmak

celeplik kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? celeplik

koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanla-rın ticaretini yapma işi.

iğinmek kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? iğinmek

ikınmak.

Field Strength kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Field Strength

Alan Kuvveti

düalist kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? düalist

ikici İkiciliğe ilişkin İkici, ikicilik yanlısı

ikinci zaman kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? ikinci zaman

İlk zaman olan paleozoyik ile üçüncü zaman arasındaki jeoloji ile zaman birimi, mezozoyik

yadırgama kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? yadırgama

Yadırgamak işi Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak Kendine yabancı gelen bir kimseye, duruma veya şeye alışamamak, ısınamamak:"İçine paldır küldür yuvarlandığı bu curcunayı yadırgadı." A. İlhan

Beyi Tevliye kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Beyi Tevliye

Bir Kimsenin Satin Aldiği Malin Fiyatini Söyleyerek Kendisine Mal Oluş Fiyatina Başkasina Satmasi.

kaymaklı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kaymaklı

kaymağı olan. // üzerine ya da içine kaymak konulmuş olan.

kısıntı kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kısıntı

Her türlü ihtiyacı karşılamada tutumlu davranma, kısma, azaltma

Arteriostenosis kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Arteriostenosis

Arteriyostenoz

Command kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Command

Komut. Bilgisayara Belli Bir Işi Yaptırmak Için Yazılan Ifadeye Verilen Isimdir.
123