KOLLOİT kelime anlamı KOLLOİT nedir KOLLOİT ne demek KOLLOİT sözlük anlamı KOLLOİT

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Kolloid (n), Fr. Colloide (m), İng. Colloid. En azından bir tnesinin çok ince dağılmış olduğu, homojen maddeler karışımı. Terim, kez dağılmış olan tneciklerin kendilerini işret etmek maksadıyla da kullanılır. Kolloitler tabi hlde de mevcuttur. Sis ve protoplazma buna misaldir. Birçok kolloid ekonomik açıdan önem taşırlar. Mesel gıda maddelerinden tereyağı ve süt birer kolloittir. Kez sabun ve deterjanlar suda kolloidal çözeltiler meydana getirir.

Kolloitlerin karakteri ve özellikleri dağılmış taneciklerin büyüklüklerinden kaynaklanır. Yoksa ayrı bir kimyev özellikleri yoktur. Tneciklerin çapı, 107105 cm arasındadır. Bu boyut, en basit bir molekülün büyüklüğü ile di bir mikroskopta görülebilecek tanecik büyüklüğü arasındadır.

Kolloitlerin sınıflandırılması: Kolloidal sistemlerde dağılmış olan faza dispers faz veya iç faz, dispers fazın içinde dağıldığı faza da dispersiyon aracı veya dış faz denir. Kolloitler genel olarak bu fazların sıvı, katı veya gaz olmalarına göre sınıflandırılırlar. Eğer bir sıvı veya bir katı bir gaz içerisinde dağılmış ise bu sistem aerosol ismini alır. İlkine sis ikincisine ise duman misaldir.

Bir sıvı, bir sıvı içinde dağılmış ise (süt gibi) bu kolloid emülsiyon ismini alır. Bir katı, bir sıvı içinde dağılmış ise buna da sol veya süspansiyon ismi verilir. Bzan jel ismi de verilir (jelatinsu sistemi gibi).

Gaz tnecikleri bir sıvı içinde dağılmış olabilir. Bunlara da köpük denir. Katı maddenin dispersiyon aracı olduğu sistemler de vardır. Porözlü (süngerimsi) kayalarda petrol olması misali gibi.

Gerçek çözeltilere bir ışık demeti gönderilip yandan incelenecek olursa, optikçe boş olduğu, yni çözelti içine giren ışık demetinin tamamının geçtiği, hiç yansımadığı görülür. Halbuki kolloidal çözeltilerde ışık demeti yansır ve yandan görülebilir (pencereden bir ışık demeti girince görünmeyen toz taneciklerinin görünmesi). Kolloidal çözeltilerdeki bu olay önce Faraday daha sonra J. Tyndall tarafından incelenmiş ve bu olaya da FaradayTyndall olayı ismi verilmiştir. Kolloidal taneciklerin çok küçük olmasından dolayı bu olayda tanecikler değil, diffüze olmuş ışık görülür. Diffüze olmuş ışık, üstten bir mikroskopla incelenir ki bu şekil mikroskop tertibine ultramikroskop denir.
  • (Yun. kolla: zamk; eidos: şeklinde) Yarı geçirgen zarlardan kolayca geçemeyen yüksek molekül ağırlıklı büyük moleküller.
  • Jelatine benzer, tutkalımsı.
  • Tutkal kıvamında madde.
  • Tiroit bezi foliküllerini dolduran jel kıvamındaki madde; tiroit bezi salgısı.
  • Partikül büyüklüğü nanometreyle mikrometre arasında olan, sıvı içinde dağılmış, zamk veya jelatin niteliğinde mikroskobik parçacıklar.
  • Çözücü sıvıda küçük tanecikler durumunda dağılmış madde.
  • Tiroit folikülünde bulunan jel benzeri madde, tiroit kolloit.
  • İngilizcesi :Colloid.
  • Almancası :Kolloid
  • Fransızcası :Collode

Kelime Dili

KOLLOİT kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

KOLLOİT kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen KOLLOİT kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde KOLLOİT kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde KOLLOİT kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde KOLLOİT kelime anlamı gösterilmektedir. KOLLOİT nedir ? KOLLOİT ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. KOLLOİT kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.