Kunut kelime anlamı Kunut nedir Kunut ne demek Kunut sözlük anlamı Kunut (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

KUNUTİbadet, taat, huş, kıyam, sükt, dua.

Terim olarak; yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rektında rükdan önce yapılan duanın adıdır.

Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve sre okunduktan sonra ayakta iken tekbir alınır, eller kaldırılır, eller yeniden bağlanır ve kunut duaları okunur. Kunutta meşhur duayı okumak ve Hz. Peygambere salavt getirmek sünnettir. Ancak genel anlamda uygun herhangi bir duayı okumak ve tekbir almak Eb Hanfe'ye göre vacib, Eb Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise sünnettir.

Kunut Duası: "Allahüme inn nestenüke ve nestağfiruke ve nestehdke ve nü'minü bike ve netbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsn aleyke'l hayra külleh neşküruke ve la nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

Allahümme iyyake na'büdü ve leke nusall ve nescüdü ve ileyke nes' ve nahfidü narc rahmeteke ve nahs azabeke, inne azbeke bi'lküfri mülhik "

Yani "ilh! Senden yardım, senden mağfiret, senden hidyet dileriz. Sana iman ederiz, sana tevbe ederiz ve sana güveniriz. Bütün iyiliklerin için sana sena ederiz. Nimetlerin için sana şükrederiz. Seni inkr etmeyiz. Sana isyan edenlerle ilişkimizi keseriz.

İlhi! Yalnız sana ibadet eder, senin hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılar, yalnız sana secde ederiz. Senin rızana uygun olarak çalışır, sana koşarız. Senin rahmetini umar, senin azabından korkarız. Şüphesiz; senin azabın kfirlere erişir" (elKsn, Bedyiu'sSany, Beyrut 1402/1982, I, 273, 274; İbnu'lHümm, Fethu'l Kadr, Mısır 1398/ 1970; İbn Abidn, Reddü'lMuhtr, İstanbul 1984, II, 10 vd.).

Vitir namazı gerek yalnız kılınsın, gerekse cemaatla kılınsın her ikisinde de imam ve cemaat kunut dualarını içinden okurlar. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Zikrin en hayırlısı gizli olanı, rızkın en hayırlısı da yetecek kadar olanıdır" (Ahmed b. Hanbel, I, 172, 180).

Hz. Peygamber'in değişik zamanlarda ve namazlarda değişik kunut dualarını okuduğuna ait hadisler vardır. Ancak Ebu Hanfe'ye göre Kunut, farz namazlarda geçici bir süre için okunmuş fakat daha sonra nesholunmuştur.

Kunut duaları Vitir'den başka namazlarda okunmaz. Ancak bir fitne, bel, musbet olduğu zamanlarda sabah namazının farzında da okunabilir.

İmam Şafi ve İmam Mlik'e göre sabah namazının farzında rük ile secde arasında kıyam halinde kunut duası okunur. Bu Mliklerde müstehab Şfilerde ise sünnettir.

Kunut duasını bilmeyen kimse yalnız "Rabben tinfi'ddüny haseneten vef'lhireti haseneten ve kın azbe'nnr" (elBakara, 2/201) duasını okur. Anlamı: "Rabbimiz! Bize dünyada da iyiliği, hirette de iyiliği ver. Ve bizi cehennem azabından koru". Üç defa; "Allhümmeğfirl (Allah'ım beni bağışla)" veya üç defa; Ya Rabb (Ey Rabbim)" demesi de cizdir.

Hz. Ali'nin oğlu Hasan; "Raslüllah (s.a.s) vitirde okuyacağım kelimeleri bana öğretti" demiş ve şu duayı nakletmiştir: "Allhümme'hdin fi men hedeyte ve finfi men feyte vet evellenfi men tevelleyte ve brik lfi m e'tayte ve kın şerra m kadayte fe inneke takd ve l yukd aleyke ve inneh l yezillü men vleyte ve lyeızzü men deyte tebrekte Rabben ve teleyte, ve sall'llhü al'nNebiyyi Muhammed" (Eb Dvud, Vitr, 5; Tirmiz, Vıtr, 10; Nesa, Kıymü'lleyl, 51; İbn Mce, İkme, 117; Drim, Salt, 214). Anlamı: "Allah'ım, hidayet ettiklerinin yoluna beni de hidyet et. Allah'ım, fiyet ver. Dost edindiklerinle beraber beni de dost edin. Verdiğin şeyleri bana mübrek eyle. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz Sen hüküm verirsin, fakat kimse sana hüküm veremez. Senin sevdiklerin zelil olmaz. Senin düşman oldukların ise asl aziz olmaz. Rabbimiz sen mübarek ve yücesin. Allah'ın Rasulü Muhammed'e salat ve selam olsun".

Şmil İA

Kelime Dili

Kunut kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Kunut kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Kunut kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Kunut kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Kunut kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde Kunut kelime anlamı gösterilmektedir. Kunut nedir ? Kunut ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Kunut kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.