Kutbuddin-i İzniki Kimdir ?

Kutbuddin-i İzniki Biyografisi

Kutbuddin-i İzniki Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Kutbuddin-i İzniki : Kutbuddin-i İzniki müderris, mutasavvıf, yazar
Ondördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda yaşamış hanefi mezhebi fıkıh alimlerinden ve tasavvuf büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin Muhammed Rumi’dir. Kutbüddin-i İzniki diye meşhur olmuştur. İznik’te doğmuş olup, doğum tarihi bilinmemektedir. 1418 (H.821) senesinde İznik’de vefat etti. Halil Paşa Camii bitişiğindeki türbeye defnedildi.
Zamanının alimlerinden dini ilimleri ve zamanının fen bilgilerini Mevlana Hasan Paşa’dan öğrendi. Her ilimde mütehassıs bir alim oldu. Tasavvufda da yükselip evliyalığın yüksek derecelerine kavuştu. Devlet adamlarının iltifat ve ihsanlarına kavuştu. Bilhassa Timur Han, din ilimlerindeki yüksekliği sebebiyle ona çok saygı gösterdi. İlim öğretip, talebe yetiştirdi ve eserler yazdı.
Buyurdu ki: “Eğer bir kişi bütün yer ehli kadar ibadet ve bütün gök ehli kadar taat etse, imanı Ehl-i sünnete uygun değilse kabul olmaz. Zira amelin kabul ve imanın dürüst olması takvanın şartıdır. Dinin ve imanın aslı ve ilmin temeli, Allahu Teala’yı bilmek ve birliğini kalple tasdik etmektir.”
“Ey kardeşim! Bir kişinin sana ihtiyacı olsa, sen o ihtiyacı giderirsen, Allahu Teala senin yetmiş türlü dünya ve ahiret hacetini giderir.
Oğlu Muhammed İzniki de derin alim olan Kutbüddin-i İzniki’nin birçok kıymetli eseri vardır. Türkçe yazdığı Rahat-ül-Kulub ile Mukaddimet-üs-Salah kitapları eserlerinin meşhurlarıdır. Tefsire dair ve başka eserleri de vardır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kutbuddin-i İzniki Özgeçmişi

Kutbuddin-i İzniki Hayatı

Sizde Kutbuddin-İ İzniki ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Kutbuddin-i İzniki biyografisi 82 defa okunmuştur. [6030]