Livata

Livata Nedir ? Livata Ne demek ?

1-)Alm. Päderastie, Fr. Pédérastie, İng. Pederasty. Erkekler arası, cinsi ilişki. Halk arasında “puştluk”, “oğlan kirletmek” “gulamparelik” gibi adlarla da bilinen ve cinsi sapıklık olan bu çirkin ve iğrenç fiili ilk defa Lut aleyhisselamın kavmi işlediği için livata denilmiştir.

Lut aleyhisselamın kavminden önce hiçbir kavmin işlemediği bu çirkin ve iğrenç fiil hakkında Kur’an-ı kerimin Enbiya suresi 74. ayetinde mealen; “Habis iştir.” buyurulmuştur. İslamiyetin bildirdiği büyük günahların en büyüklerinden olan bu çirkin fiil Lut aleyhisselamın kavminin helak olmasına, yerin dibine batırılmasına sebep olmuştur. Allahü teala Kur’an-ı kerimin A’raf suresi 80. ayetinde mealen;“Sizden önce alemlerin hiç birinin yapmadığı hayasızlığı (livata)mı yapıyorsunuz.” buyurarak çirkin bir fiil olduğunu bildirmiştir. Peygamber efendimiz de; “Lut kavminin yaptığı çirkin işi yapanı görürseniz faili (yapanı) de, mefulü (yapılanı) de öldürünüz.” ve; “Lut kavminin işini (livata) yapan mel’undur.” ve; “Benden sonra ümmetim hakkında en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.” ve; “Livata yapan ile yapılanın ikisi de zina yapmış olur.” ve; “Ümmetimden Lut kavminin amelini (livata) yaptığı halde ölen kimseyi Allahü teala onlarla (Lut kavmiyle birlikte) haşr eder.” ve; “Luti olanlar (livata yapanlar) kıyamet gününde maymun ve domuz suretinde haşr olunacaklardır.” ve; “Erkek erkek ile livata yaparken arş titrer, sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttali olup, «Ya Rabbi emr etsen de yeryüzü o ikisini ta’zir etse, gökyüzü onların üzerine taş yağdırsa.» derler. Allahü teala; «Ben halimim, acele etmem. Benden bir şey kaçmaz.» buyurur.” buyurarak livatanın kötü ve iğrenç iş olduğunu bildirmiştir.

Büyük İslam alimlerinden İmam Mücahid rahmetullahi aleyh; “Luti olan (livata yapan) kimse, tövbe edip, bu pis fiilden vazgeçmedikçe, gökte ve yerde olan bütün sularla yıkansa, yine temizliği noksan olur.” buyurdu. Malik bin Dinar hazretleri de; “Geçmiş ümmetlerden hiç birinde erkeğin erkeğe yaklaştığı işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil, Lut kavmi arasında zuhur etti. Onlara şeytan gelip bu fiili öğretti. İnsan tabiatına aykırı olan bu çirkin fiili yaptıkları için Allahü tealanın gazabına uğradılar” buyurarak livatanın kötülüğünü bildirmiştir.

Allahü teala insan neslinin çoğalması için erkeklere değil kadınlara yaklaşmak gerektiğini, nikahla olan evlilikten nesebi sahih kız ve erkek evlatların olacağını bildirmiş ve şehveti de bunun için vermiştir. Fakat şehvetin veriliş gayesinden ve hikmetinden gafil olan insanlar cehalet ve azgınlıkları sebebiyle livata denen çirkin işe yönelmişlerdir.

Homoseksüellik veya eşcinsellik adıyla da bilinen livata eski Yunan toplumunda da vardı. Hatta bu sebeple aynı cinse karşı duyulan ilgi ve yakınlık karşı cinse karşı duyulan sevgiden üstün tutulmuştu. Yahudi ve Hıristiyan kültüründe günah kabul edilerek yasaklanmış olan eşcinsellik günümüz batı toplumlarında normal kabul edilmekte kanuni ve idari düzenlemeler bu doğrultuda yapılmaktadır. Yetişkinler arasında birbirinin rızasıyla yapılan livatayı yasaklayan kanunların kaldırılmasını, bu tür cinsi sapıklık içinde bulunanların işe girme, kredi ve ev bulma, kamu hizmetlerinden ayrım olmadan faydalanma gibi konularda düzenlemeler yapılmasını isteyen “Eşcinsel Hakları Hareketi” ortaya çıktı. 1897’de Berlin’de toplanan eşcinseller, “Bilimsel Yardımlaşma Komitesi” adında bir birlik kurdular. Eşcinsellere eşit haklar verilmesini savunan yayınlar yapıp, toplantılar düzenlediler. 1922 de 25 dolayında şubesi olan komite, çeşitli ülkelerde faaliyetlerini yaygınlaştırdı. 1934’te Edward Carpetner ve Havelock Ellis“İngiliz Cinsel Psikoloji Araştırmaları Derneği”ni kurdular. 1966 da Amsterdam’da kurulan ve kısa zamanda eşcinsel faaliyetlerin önemli merkezlerinden biri durumuna gelen Kültür ve Dinlenme Merkezi (COC) Avrupa’da hala faaliyetini sürdüren önemli eşcinsel teşkilatları arasındadır. ABD’de erkek eşcinsellerin ilk önemli teşkilatı 1950-51 yıllarında Los Angeles’ta kurulan Mattachine Derneğiydi. Daha sonra pekçok şehirde şubeler açan dernek faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek Avrupa’da gerek Amerika’da eşcinsellerin özgürlüğünü savunan teşkilatların sayısı 1970 ve 1980’lerde daha da arttı. ABD’deki çeşitli şehirlerin yanı sıra başka ülkelerdeki birçok şehirde de her yıl haziran ayının sonlarında Eşcinsel Gurur Haftası düzenlenmektedir.

Yirminci yüzyılın sonunda eşcinsellik hareketleri açık bir biçimde dile getirilmeye başlamıştır. Avrupa ve ABD kanunlarındaki eşcinselliği yasaklayan hükümler yürürlükten kaldırılmış, eşcinsellik suç olarak kabul edilmez hale gelmiştir. Ayrıca Norveç’te eşcinsellere karşı cinsi ayırımcılığı yasaklayan bir kanun da çıkarılmıştır. Türkiye’de ise 1980’lerde eşitlik istekleriyle teşkilatlanmaya başlayan eşcinsellerin uluslararası sembolü Yunan alfabesindeki lamda (l) harfi olarak kabul edilmiştir. Ülkemizdeki kanuni düzenlemelerde belirli bir yaş sınırını aşmış bulunan kimseler arasında rızayla gerçekleştirilen livata suç teşkil etmemektedir. Yürürlükteki hükümler daha çok küçükleri korumaya yöneliktir. Bu fiilin zorla yapılması, ırza geçme suçunu teşkil etmektedir. Askeri Ceza Kanunu’nda bu fiille ilgili olarak ordudan çıkarma, erbaşlar için de rütbe geri alma gibi disiplin cezalarını öngörmektedir.

Her dinde haram ve büyük günah olduğu bildirilen ve insan tabiatına ters olan livata bugün sür’atle yayılan korkunç Aids hastalığına sebep olmaktadır. Livata eden insanda it uru ve aids hastalığı ortaya çıkmaktadır. 1985 yılında virüsü teşhis edilen bu hastalığın domuz eti yiyenlerde de görüldüğü tesbit edilmiştir. Ekseriyetle pop şarkıcısı, balet, modacı, dansçı, sinema artisti gibi sanat dünyasından ve entellektüel kesimden kimselerin yakalandığı tedavisi ve ilacı henüz bulunamamış olan aids hastalığından pekçok kimse hayatını kaybetmiştir. Dünyanın en meşhur grafiti artisti Keith Haring, Arjantinli dansçı Jorge Donn, Oscar ödülü sahibi film yönetmeni Tony Richardson, savaş sonrası yıllarının en tanınmış Fransız filozofu Michel Foucault, Episkopal Kilisesinin homoseksüel olduğunu açıklamaya cesaret eden papazı Robert Williams, ünlü sinema artisti Rock Hudson, Amerikalı modacı Patrick Kelly, Tatar asıllı ünlü balet Nurayev, Aids hastalığından hayatını kaybeden dünyaca meşhur kimselerden bazılarıdır. (Bkz. Aids)

Bilhassa livata ve fuhşun yaygın olduğu cemiyetleri tehdit eden, Amerika ve Avrupa’da korkunç şekilde yayılan Aids hastalığının ilaç ve tedavisi için çalışmalar sürdürülmektedir. Şubat 1993’te BM-AIDS programı başkanı Dr. Michael Merson tarafından Aids hastalığının son durumuyla ilgili olarak şu bilgiler verilmiştir: “Dünya üzerinde 13 milyon kişiye Aids bulaşmış durumda olup, bunların 2,5 milyonu tam olarak hastalığın pençesine düşmüş haldedir. Bu hastalıktan şu ana kadar 2 milyon kişi ölmüştür. 2000 yılına kadar ise 30 veya 40 milyon kişiye aids virüsü bulaşmış olacaktır. Yüzde yüz öldürücü olan bu hastalık yalnız belli yaşlardaki yetişkinleri değil çok daha küçük yaşlarda hatta bebekleri bile kan nakli, cinsel temas, anneden vb. sebeplerle yakalıyor. Aids’e sebeb olan HİV virüsüne yakalanan bir kişi 8 veya 10 yıl içinde tamamiyle hastalığın etkisi altına girip ölmektedir. 10 yıl önce Afrika’da, Kuzey Amerika’da ve Avrupa’da başlayan bu hastalık Asya ve Latin Amerika’da da yayılmaya başlamıştır...”


2-)LİVÂTAErkek erkeğe cinsel ilişkide bulunma.

İslam dininde zina, fahişelik gibi bir hayasızlık örneğini teşkil eden livata da, kesinlikle yasaklanmıştır. Livataya, oğlancılık veya homoseksüellik de denir. Livata, insan şahsiyetine ve haysiyetine hiç bir şekilde yaraşmayan ahlaki suçlardan biridir.

Hz. Lut (a.s), sapıklığın, ahlaksızlığın, edepsizliğin en adisi olan livatanın yaygın olduğu Sedum halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Sedum halkı, daha önceki milletlerde görülmeyen bu ahlaksızlık suçunda çok ileri gitmişti. İffet, namus ve hayanın unutulduğu bu toplumda Lut (a.s) gibiler, onların bu tür ahlaksızlıklarına engel olmak istemişler, ancak susturulmuş ve etkisiz hale getirilmişlerdi.

Sedum halkının ahlaksızlık ve edepsizliğini ifade eden ayette şöyle buyurulur: "Lut'u da hatırla. Hani o, kavmine şöyle demişti: Âlemlerde hiç kimsenin sizden önce yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz?" (el-Ankebut, 29/28). Ancak diğer ayetlerde, bunların yaptığı kötülüklerin cezasız kalmadığı vurgulanarak, gökten gelen acı bir azab ile yerle bir edildikleri belirtilmiştir.

Livatanın veya başka bir deyişle homoseksüelliğin İslam hukukundaki cezası, bazı fakihlere göre zina cezasıdır. Öte yandan, hakimin, bu kötü durumdan insanları alıkoymak için toplumun yararına göre ceza verebileceği görüşünü savunanların yanında, livata işini yapan ve yapılanın öldürülmesi gerektiği görüşünde olan İslam fıkıhçıları da vardır.

Mefail HIZLILİVÂÜ'L-HAMD

Hamd sancağı; kıyamet günü insanların altında toplanacakları sancak; Hz. Peygamber'in sancağı. Kıyamet günü övgü ve şeref Hz.

Peygamber'e ait olacağı için, onun ümmetini toplayacağı sancağın ismi "Hamd sancağı" diye isimlendirilmiştir.

"Gecenin bir kısmında da sana mahsus olmak üzere, onunla (Kur'an) gece namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni bir Makam-ı Mahmud'a gönderir" (el-İsra, 17/79). Bu ayeti kerimede geçen makam-ı mahmud, ahiret günü Hz. Peygamber'e verilecek şefaat makamı olarak tefsir edilmiştir. Nitekim bir hadisi şerifte Hz. Peygamber makam-ı mahmudun ne olduğunu soran sahabiye "o şefaattir" diye cevap vermiştir (Ahmed b. Hanbel, II, 444). Bu açıdan değerlendirildiğinde hamd sancağının, şefaatla alakası ortaya çıkmaktadır. Ebu Said el-Hudri (r.a), Hz. Peygamber (s.a.s)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Öğünmek için söylemiyorum, ben Âdemoğullarının efendisiyim! Kıyamet gününde ilk diriltilecek benim. Öğünmek için söylemiyorum; ilk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilenim. Öğünmek için söylemiyorum; kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacaktır" (Tirmizi, Menakıb, I; İbn Mace, Zühd, 37; Darimi, Mukaddime, 8; Ahmed b. Hanbel, I, 281, 295, III, 14, 4).

Hamd sancağı Hz. Peygamber'e ait olan hususi özelliklerdendir. Bir rivayete göre diğer peygamberlerde bulunmayan, yalnızca Hz. Peygamber'e ait olan bu sancak altında Âdem (a.s)'den kıyamete kadar bütün müminler toplanacaklardır (Mübarekfüri, Tuhfetü'l-Ahvezi, Beyrut t.y, IV, 130).

Zübeyr TEKKEŞİN


3-)Allahü teala ayet-i kerimede mealen buyurdu ki:

Sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? (A'raf suresi: 80) Tefsir alimleri buradaki çirkin işin livata olduğunu bildirdiler. (Celaleyn)

Lut kavmi gibi livata yapanları, suç üstü yakalarsanız, ikisini de öldürünüz. (Hadis-i şerif-Birgivi Şerhi)

Erkek, erkek ile livata yaparken arş titrer, sallanır. Melekler de bu iğrenç işe muttali (haberdar) olup, ya Rabbi emr etsen de, yeryüzü o ikisini ta'zir etse (cezalandırsa), gökyüzü onların üzerine taş yağdırsa derler. Allahü teala; "Ben (hilm sahibiyim) acele etmem. Benden bir şey kaçmaz" buyurur. (Hadis-i şerif-Hüsn-üt-Tenebbüh)

Üç şeyden dolayı, Allahü teala gadaba gelip Arş titrer. Haksız yere adam öldürme, erkeğin erkeğe, kadının kadına gidip livata yapmasıdır. (Ebu Talib Mekki)

Livata yapanlarda çok tehlikeli olan İt uru ve Aids hastalığı hasıl olmaktadır. (Seadet-i Ebediyye)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


  • Sapık generalin ‘seks subayları’ ABD Ordusu’nun özel kuvvetler eğitimli bir generali, emrindeki kadın subayları sekse zorladığı, fiili Livata uyguladığı, bazılarına çıplak fotoğraf çektirip kendisine verme emri verdiği için yargılanıyor.
  • ÖLDÜRMEYİ İYİ BİLİR Bir önceki duruşmada bir kadın subay, Sinclair ile 2008’de Irak’ta gönüllü olarak ilişkiye girdiğini, ancak adamın bir ilişki sırasında kendisine fiili Livata uyguladığını anlattı.

Sizde içinde Livata kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Livata kelimesi anlamı 1239 defa okunmuştur. [238891] Livata kelime anlamı, Livata nedir, Livata ne demek, Livata sözlük anlamı

Paylaş