Logos kelime anlamı Logos nedir Logos ne demek Logos sözlük anlamı Logos

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

1. Evreni
kuşatan ve denetleyen kozmik akıl.

2. Herşeyi
açıklanabilir kıldığı varsayılan mantıksal temel düzlem.
 • Deyi.
 • (Yun. legein söylemek, konuşmak) Yunanca'daki ilk anlamı söz, sonradan düşünce, kavram, us, anlam, evren yasası anlamlarını da almış, Herakleitos'tan beri felsefenin temel kavramlarından biri olmuştur. 1Söz, anlamlı söz; sözün anlamı. 2 (Mantıksal olarak) a. Deyiş. b. Kavram, c. (Platon ve Aristoteles'ten beri) Bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel. d. Mantıksal olanın birliği e. Bilim ilkesi. 3 (Ruhbilimsel olarak) a. (Yunan felsefesinde) İnsan ruhunun usla ilgili bölümü, b. (Yeni insanbilimde) Yaşamın bilinçsiz güçlerinin karşısında etkin bilinç ilkesi. 4(Fizikötesinde Herkakleitos ve Stoa'dan beri) Evren usu, evren yasası. 5 (Tanrıbilimsel olarak) a. Tanrı sözü. b. (Hellenizm felsefesinde) Tanrı ve evren arasındaki aracı. c. (Augustinus'tan beri) Her bilgiyi olanaklı kılan Tanrısal ışık; bilgi kaynağı.Dgr.: Yun. legein
 • İngilizcesi :Word; reason; speech.
 • İngilizcesi :The divine Word; Christ.
 • İngilizcesi :Greek term meaning both 'word' and 'reason,' used by Greek philosophers to denote the rational principle that creates and informs the universe Amplified by Philo Judaeus of Alexandria, Egypt, to represent the mediator between God and his material creation, as Wisdom had been in Proverbs 8:2231, the term found its most famous expression in the prologue to the Fourth Gospel to denote the prehuman Jesus'the Word became flesh and dwelt among us'.
 • İngilizcesi :Traditionally, the LOGOS in John 1 1 was translated as 'the Word,' but the Greek 'LOGOS' can also be translated as 'Reason' which is defined below.
 • İngilizcesi :Logos.
 • İngilizcesi :God The Cosmic Being Who ensouls a planet , a solar system , a galaxy and so on to infinity.
 • İngilizcesi :The impersonal, discriminating factor that characterizes male psychology and a woman's animus See Eros.
 • İngilizcesi :Greek for 'word', associated in Hellenistic Jewish thought with divine wisdom, as God's creative presence In Stoic thought, logos was understood as the ordering principle of the universe In the prologue of John's Gospel, the Logos is made incarnate.
 • İngilizcesi :Symbol for Christ, the word incarnate, or 'word made Flesh:' which is also called 'the Word of God'.
 • İngilizcesi :Word, reason, plan; divine reason as the source of order in the world.
 • İngilizcesi :Recommended CCACC logos to use on Official Pages OR on Unofficial Pages only as a link to the CCACC Home Page.
 • İngilizcesi :Symbol for Christ, the word incarnate, or 'word made Flesh:' which is also called 'the Word of God' Lord's Prayer The prayer taught by Christ in the Sermon on the Mount It begins with the phrase 'Our father ' and is the most common Orthodox prayer.
 • İngilizcesi :Greek for 'word,' a term that came to be applied particularly to Jesus Christ as the divine Word made flesh.
 • İngilizcesi :Greek word meaning intelligence, wisdom, God, spirit, fire, and order The Apostle John identified Jesus as the Logos in The Gospel of John.
 • İngilizcesi :Word, language, discourse; reason, argument; an account, etc ' One of the most polysemous words in the Greek language Used of the preexistent Christ in John.
 • İngilizcesi :Word, speech, account, ratio, reason; cognate with Greek legein to speak, tell, say, gather, choose.
 • İngilizcesi :Which is the appeal of the evidence or the reasoning process, involves finding good reasons, often expressed in becauseclauses, for an argument Students may benefit from a brief review of the section in Chapter 2 that covers purpose as a link between actual and ideal situations before considering good reasons in logos.
 • İngilizcesi :The term used by classical philosophers to describe the principle of rationality or law that they observed operating in the universe.
 • İngilizcesi :Greek In debate, appealing to reason, a sense of logic.
 • İngilizcesi :The divine word of God; the second person in the Trinity.
 • Kelm, logos, deyi
 • Kinatın nizamı.

Kelime Dili

Logos kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Logos kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Logos kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Logos kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Logos kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Benzer Kelimeler

epilogos
Bu sayfa üzerinde Logos kelime anlamı gösterilmektedir. Logos nedir ? Logos ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Logos kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.