Münafık Nedir ? Ne Demek ?

Münafık Kelime Anlamı Nedir ?

1-)iki yüzlü. İçi dışına uymayan. İnanmadığı halde inanmış gibi görünen ve Müslüman olduğunu söyleyen kafir kimse. Nifak, münafıkın sıfatı olup, İslam dinince haram kılınmıştır. Münafıklık, insanı dinden çıkaran ve çıkarmayan olmak üzere iki kısımdır. Allahü tealanın dininde şek ve şüphe etmek veya inanmadığı halde Müslüman görünmek, küfür olup, insanı dinden çıkarır. Böylelerinin ahiretteCehennemin en dibindeki Haviye denilen yerde azap görecekleri ayet-i kerime ile bildirilmiştir. Münafıklığın ikinci kısmı gösteriş için iyi ahlaklı görünmek, söylediği şeyi kendisi yapmamak vb. gibi mürüvveti gideren, itimadı sarsan işler ve davranışlardır. Böyle olan kimse, günah olan şeyleri helal saymadıkça asi ve günahkar sayılır.

Münafık sözü İslam dininin başlangıcından beri kullanılmıştır. Peygamber efendimiz münafıklardan büyük sıkıntı görmüştür. Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem zamanında insanlar iman bakımından üç kısma ayrılmıştı: İnanmayıp Peygamber efendimize karşı gelenlere “kafir”, inanmayıp inanmış gibi görünenlere “münafık”, inananlara da “mü’min” ve “Müslüman” denildi. Medinede’ki münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selul olmuştur. Bunlar Bedir, bilhassa Uhud, Hendek ve Tebük muharebeleri gibi zor günlerde bir araya gelip, Müslümanlara büyük sıkıntılar vermişlerdir. Yaptıkları mescit bizzat Peygamber efendimizin emriyle yıkılmıştır. Peygamber efendimiz münafıkların kimler olduğunu Eshab-ı kiramdan Huzeyfet-übnü Yeman’a (radıyallahü anh) haber verdiyse de fitne ve karışıklık çıkmaması için onlara dokunulmamış ve münafıkların topluca düşman saflarına geçmesine meydan verecek bir davranıştan kaçınılmıştır.

Münafıklar İslamın başlangıcından, sonraki devirlerde yer yer görülmüş, İslamiyete ve Müslümanlara büyük zararlar vermişlerdir. Kur’an-ı kerim’in 43. suresi “Münafikun” adını taşımaktadır. Bu surede münafıklar hakkında ilahi hükümler açıklanır. Ayrıca münafıklarla ilgili başka sureler de vardır.

Kur’an-ı kerimde münafıklarla ilgili ayet-i kerimelerden bazılarında mealen şöyle buyrulmuştur:

Onun için kalplerinde nifak hastalığı olanlar görürsün ki, kafirlerle dostluk yapmak hususunda yarışırlar. (Maide suresi: 52)

Muhakkak münafıklar Cehennemin en aşağı (Haviye) tabakasındadırlar (Cehennemin dibindedirler). Asla onların azabını kaldıracak bir yardımcı bulamazsın. (Nisa suresi: 145)

Hadis-i şeriflerde de buyruldu ki:

Münafık iki sürü arasında bulunan bir koyun gibidir ki, o, bir defa bu sürüye başka bir defa öbür sürüye katılır.

Ey Allah’ım! Ben münafıklıktan, tefrikadan (ayrılık çıkarmaktan) ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

Müslümanlara, sözleriyle dostluk gösterip, davranışlarıyla düşmanlık edenlere Allahü teala ve melekler lanet eylesin.

Münafıkların üç alameti vardır: Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder.


2-)Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

Ey münafıklar! Allahü teala sizi kendi halinize bırakmaz. Halis mü'minleri münafıklardan ayırır. (Âl-i İmran suresi: 179)

Dört şey münafıklık alametidir: Emanet olunana hıyanet etmek, yalan söylemek, vadini bozmak ve ahdine vefa göstermemek (verdiği sözde durmamak) ve mahkemede doğruyu söylememek. (Hadis-i şerif-Buhari)

Münafık, iki sürü arasında bulunan bir koyun gibidir ki, o, bir defa bu sürüye, diğer defa öbür sürüye katılır. (Hadis-i şerif-Süluk-ül-Ulema)

Ey Allah'ım! Ben, münafıklıktan, şikaktan (tefrikadan) ve kötü ahlaktan sana sığınırım. (Hadis-i şerif-Süluk-ül-Ulema)

Münafıkın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever. (Vehb bin Münebbih)

Mescide giren münafıklar, kafesteki serçe kuşlarına benzer. Kafesin kapısı açılır açılmaz uçarlar, kaçarlar. (İmam-ı Malik)

Münafık, İslamiyet'ten bahseder, fakat onunla amel etmez ve ona uymaz. (Huzeyfet-ül-Yemani)


3-)İnanmış olmanın
sağlayacağı nimetlerden faydalana­bilmek amacıyla, İnanmadığı halde inanıyormuş
gibi görünen, davranan veya yaşayan kişi.


4-)Arabozan.


5-)Dini kurallara inanmadığı halde inanmış gibi görünen.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Hypocrite.
İngilizcesi İngilizce
Double-Dealer.
İngilizcesi İngilizce
Makebate.
İngilizcesi İngilizce
Mischief maker.

  • Bir Münafık sıfatı içinde.
  • İktidarın Münafık siyaset anlayışını yöntem haline getirdiğini savunan Vural, İsrail ile ilişki kurmak için Gazze bombardımanının kullanılmasının ahlak dışı tutum olduğunu söyledi.

Sizde içinde Münafık kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Münafık kelimesi anlamı 1530 defa okunmuştur. [239321] Münafık kelime anlamı, Münafık nedir, Münafık ne demek, Münafık sözlük anlamı

Paylaş