Mütekellimin Nedir

Mütekellimin Nedir ? Mütekellimin Ne demek ?

1-)Resulullah efendimizden sallallahü aleyhi ve sellem ve Sahabe-i kiramdan (Peygamberimizin arkadaşları) sonra, fitneler (karışıklıklar) ve bid'atler (sapıklıklar) çoğaldı. Îman bilgilerini ve fıkıh (amel) bilgilerini bildirmek vazifesi din imamlarına yani müctehidlere verildi. Bu müctehidlerden (yüksek din alimlerinden) imanı bildirenlere mütekellimin, fıkhı bildirenlere fukaha denildi. (Seyyid Abdülhakim)

Mütekellimin; dini akidelerin (iman esaslarının) isbatı için gerekli olan nakli (dini) ve akli delilleri bildirirler ve şüphelerin giderilmesine çalışırlar. (Taşköprüzade)

İmam-ı a'zam Ebu Hanife, Ebü'l-Hasen el-Eş'ari, Ebu Mansur Matüridi, İmam-ı Gazali, Fahreddin-i Razi gibi alimler mütekelliminden olup, Ehl-i sünnet ve cemaat itikadını (inancını), sapık ve bid'at ehli kimselere ve kendilerine İslam filozofu adı veren kimselere karşı müdafaa etmişlerdir. (Seadet-i Ebediyye)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Mütekellimin kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Mütekellimin kelimesi anlamı 3 defa okunmuştur. [247340] Mütekellimin kelime anlamı, Mütekellimin nedir, Mütekellimin ne demek, Mütekellimin sözlük anlamı

Paylaş