Mahmut Celaleddin Bey Kimdir ?

Mahmut Celaleddin Bey Biyografisi

Mahmut Celaleddin Bey Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Mahmut Celaleddin Bey : Mahmut Celaleddin Bey yayıncı, yazar
Mahmut Celaleddin Bey (1857-1917)
İlk İstanbul şehreminilerinden (belediye başkanı) Hüsam Efendizade, Belediye Şubeleri Umumi Müfettişi Selahaddin Bey’in oğlu’dur. Bir süre Galatasaray’da okuduktan sonra, Paris’te de kısa süre öğretim görmüştür. Osmanlı döneminde Beyrut, Halep ve Yanya’da maarif müdürlüklerinde bulunmuştur. Gazetecilik ve edebiyat konularında da çalışmalar yapmıştır. Cemile-i Nisvan, İn-saniyet adlı küçük kitapçıklardan sonra 1884 yılında Mü-sademe-i Efkar ve Afak-ı Nazar adında eleştirilerini yayın-lamıştır. İki yıl kadar Hazine-i Evrak adında bir edebiyat dergisiyle, Mürüvvet isimli kadınlara mahsus bir gazete çıkarmıştır. 1908 inkılabında, Yanya Maarif Müdürü iken görevinden ayrılmış, 1917 yılında vefat etmiştir.
Abdülhak Şinasi Hisar ve Selim Nüzhet Gerçek'in babasıdır.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Mahmut Celaleddin Bey Özgeçmişi

Mahmut Celaleddin Bey Hayatı

Sizde Mahmut Celaleddin Bey ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Mahmut Celaleddin Bey biyografisi 72 defa okunmuştur. [6913]