Maki Nedir ? Ne Demek ?

Maki Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Macchia (f), Fr. Maquis (m), İng. Scrub, bush. Akdeniz bölgesinin tipik dâimâ yeşil olan bodur çalılardan ibâret bitki örtüsü. Bunlar, bir yandan karakteristik olarak daha yumuşak olup, uçtan köke doğru kuruyan çalılardan, öte yandan tek bir odunsu ana gövdesi olan ağaçlardan farklıdır.

Lâkin bu konuda kesin bir sınırlama ve tasnif yapılamaz. Meselâ, kuşotu denilen bitkinin, diğer çalılar gibi mevsimlik olarak ve yukarıdan aşağıya kurumaması, akçaağacın diğer ağaçlardan farklı olarak köklerinden îtibâren dallı olması gibi.

Bunlar Akdeniz iklim bölgelerinde deniz seviyesinden îtibâren 400-500 m’ye kadar bulunurlar. Bir kısmının yaprağı dökülür, bir kısmınınsa dökülmez. Defne, kocayemiş, süpürgeçalısı, taşmeşesi, bodur, ardıç, mersin, çitlenbik, sakız ağacı, laden ve yabânî zeytin makilere örnektir.


2-)Akdeniz dolaylarında yaygın, yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü.


3-)Makigillerden, Madagaskar adasında sık rastlanan, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü bir memeli primat (Lemur).


4-)Maymunlar (Primates) takımının,makimsiler (Lemuroidea) alt takımından, Güneydoğu Asya'daki adaların ormanlık alanlarında yaşayan, 18 cm kadar boyda, 25 cm kadar kuyruğu olan, kuyruğunun alt tarafı çıplak olan bir memeli türü.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Lemur.
İngilizcesi İngilizce
See Lemur.

Sizde içinde Maki kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Kelime Anlamını Paylaş