Manastır Nedir

Manastır Nedir ? Manastır Ne demek ?

1-)MANASTIRDin adamlarının, rahip ve rahibelerin, dünya hayatından soyutlanmış bir şekilde köşeye çekilip, yaşadıkları ve dini eğitim yaptıkları yer. Yunanca, "ortaklaşa yaşanılan yer" anlamındaki "manasterion" kelimesinden türetilmiştir.

Manastırlar, çöllerde yaşayan keşişlerin ortaya çıkmasıyla ilk olarak doğu Hristiyan bölgelerde görülmeye başlandı. Keşişler dünyadan el etek çekerek tek başlarına çöllerde hayat sürerek, Hıristiyan mistisizmini ortaya çıkardılar. Daha sonraları bu keşişler, bir araya toplanarak manastırları oluşturdular. IV. asırdan itibaren manastırların kurulmaya başlanmasıyla keşişler, bu mekanlarda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu tarihten sonra, keşişlik ve bu hareketin müesseseleri olan manastırlar, batıda da görülmeye başladı. Hristiyan din adamları, bu hareketi destekleyerek, manastırların yerleşmesini sağladılar.

Manastırlar, yerleşim yerlerinden uzak kırlarda ve dağlarda inşa edilirdi. Manastırda barınanlar, becerilerine göre bir şeyler üretirler ve harcamalar da herkesin ihtiyacına göre, sınırlama olmadan yapılırdı. Buradaki rahip ve rahibeler, kendilerini Hz. İsa'ya adadıklarını kabul ederek, evlenmekten kaçınırlardı.

Bir kısmı, Hristiyanlık esasına dayalı misyonerlerin yetiştiği bir eğitim öğretim kurumlarına dönüştürülmüş olmakla beraber, günümüzde de manastırların varlığı devam etmektedir. Bu gün, içinde erkek ve kadın rahibelerin yaşadığı her binaya manastır adı verilmektedir. Her ne kadar manastırlar, Hristiyanlığa özgü kurumlar iseler de, Hristiyanlık'tan daha önce Budist keşişlerin barındığı manastırlar da mevcuttu. Hindistan'da bugün de hala varlıklarını sürdüren sıva Brahmanları ve Caynacıların kurdukları manastırlar, aynı zamanda dini ilimlerin tedris edildiği birer merkezdirler.

Manastırlar, rahiplerin ayinlerini yaptıkları bir kilise ve koro yeri, rahipler meclisinin toplandığı bir salon, keşişler için yapılmış bölümler, manastırdaki herkesin yemek yediği bölüm, kitaplık, ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı görüşme odası, bir avlu ve bir de mezarlık gibi kısımlardan oluşmaktadır.

İslam, insanı fıtrat dışı bir yaşam sürmeye zorladığı için keşişliğe benzer bir zümrenin varlığını kabul etmez. Allah Teala'nın koyduğu kurallar çerçevesinde her müslüman, helal haram hudutlarına riayet ederek dünya hayatını düzenler. Allah'ın helal kıldığını kendisine yasaklamak, haddi aşmak ve zulümdür. Bunun içindir ki, kıyamete kadar tahrif olmadan yeryüzünde ayakta kalacak bir din olan İslam'da ne papazlar gibi bir din adamı zümresi doğmuş, ne de fertleri toplumdan, hayatın gerçeklerinden ve sorumluluklarından koparan manastırlara benzer bir müessese ortaya çıkmıştır.

Ömer TELLİOĞLU


2-)Eskiden manastırlar, kendi mülkleri olan bir arazi üzerinde kurulur ve bu araziyi işleterek elde ettikleri mahsullerle kapalı bir ekonomi içinde yaşarlardı. Manastırda başrahibden başka çeşitli görevliler bulunurdu. Manastırlar bazan cezalı din adamları için nezarethane, hapishane olarak kullanılırdı. Orta çağda manastırların zenginliği ve kudreti artarak önemli derebeylik merkezleri haline geldi. Başlangıçta bölge piskoposunun ruhani yetkisine bağlı olan manastırlar, daha sonra papalığa bağlandılar. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; müslümanların, hıristiyanlara ve yahudilere yapmakla mükellef oldukları muamele şeklini bildirdiği mektubunda buyurdu ki: "Onların dini reislerini, (başkanlarını) makamlarından indirmeyin. Onları ibadet ettikleri yerden çıkartmayın. Bunlardan seyahat edenlere mani olmayın. Bunların manastırlarının hiçbir tarafını yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal alınıp müslüman mescidleri için kullanılmasın..." (Hadis-i şerif-Mecmua-i Münşeat-üs-Salatin)


3-)Bazı kesin kurallara bağlı rahip veya rahibelerin dünya ile ilgilerini keserek yaşadıkları yapı, keşişhane
Örnek:İnsan manastıra kapansın, rahibe olsun daha iyi öyleyse. A. İlhan


4-)(Mimarlık) (Yun. monos = yalnız) Hıristiyan din adamlarının tapınma amacıyla kent hayatından uzakta, kırlık ve dağlık yerlerde yaptıkları dinsel yapı.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Monastery.
İngilizcesi İngilizce
Convent.
İngilizcesi İngilizce
Cloister.
İngilizcesi İngilizce
Abbey.
İngilizcesi İngilizce
Friary.
İngilizcesi İngilizce
Priory.
Fransızcası Fransızca
Monastère
Latincesi Latince
Monasterium

  • Manastırın ortasında var bir havuz. Burdaki kızların hepsi de yavuz.
  • 30'da merkez üssü Manastır şehrine 15 kilometre uzaklıkta Richter ölçeğine göre, 4.
  • 30’de merkez üssü Manastır şehrine 15 kilometre uzaklıkta 4.

Sizde içinde Manastır kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Manastır kelimesi anlamı 599 defa okunmuştur. [242165] Manastır kelime anlamı, Manastır nedir, Manastır ne demek, Manastır sözlük anlamı

Paylaş