Manastır kelime anlamı Manastır nedir Manastır ne demek Manastır sözlük anlamı Manastır (Dini Terim)

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

MANASTIRDin adamlarının, rahip ve rahibelerin, dünya hayatından soyutlanmış bir şekilde köşeye çekilip, yaşadıkları ve din eğitim yaptıkları yer. Yunanca, "ortaklaşa yaşanılan yer" anlamındaki "manasterion" kelimesinden türetilmiştir.

Manastırlar, çöllerde yaşayan keşişlerin ortaya çıkmasıyla ilk olarak doğu Hristiyan bölgelerde görülmeye başlandı. Keşişler dünyadan el etek çekerek tek başlarına çöllerde hayat sürerek, Hıristiyan mistisizmini ortaya çıkardılar. Daha sonraları bu keşişler, bir araya toplanarak manastırları oluşturdular. IV. asırdan itibaren manastırların kurulmaya başlanmasıyla keşişler, bu meknlarda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Bu tarihten sonra, keşişlik ve bu hareketin müesseseleri olan manastırlar, batıda da görülmeye başladı. Hristiyan din adamları, bu hareketi destekleyerek, manastırların yerleşmesini sağladılar.

Manastırlar, yerleşim yerlerinden uzak kırlarda ve dağlarda inşa edilirdi. Manastırda barınanlar, becerilerine göre bir şeyler üretirler ve harcamalar da herkesin ihtiyacına göre, sınırlama olmadan yapılırdı. Buradaki rahip ve rahibeler, kendilerini Hz. İsa'ya adadıklarını kabul ederek, evlenmekten kaçınırlardı.

Bir kısmı, Hristiyanlık esasına dayalı misyonerlerin yetiştiği bir eğitim öğretim kurumlarına dönüştürülmüş olmakla beraber, günümüzde de manastırların varlığı devam etmektedir. Bu gün, içinde erkek ve kadın rahibelerin yaşadığı her binaya manastır adı verilmektedir. Her ne kadar manastırlar, Hristiyanlığa özgü kurumlar iseler de, Hristiyanlık'tan daha önce Budist keşişlerin barındığı manastırlar da mevcuttu. Hindistan'da bugün de hl varlıklarını sürdüren sıva Brahmanları ve Caynacıların kurdukları manastırlar, aynı zamanda dini ilimlerin tedris edildiği birer merkezdirler.

Manastırlar, rahiplerin ayinlerini yaptıkları bir kilise ve koro yeri, rahipler meclisinin toplandığı bir salon, keşişler için yapılmış bölümler, manastırdaki herkesin yemek yediği bölüm, kitaplık, ziyaretçilerle görüşmelerin yapıldığı görüşme odası, bir avlu ve bir de mezarlık gibi kısımlardan oluşmaktadır.

İslm, insanı fıtrat dışı bir yaşam sürmeye zorladığı için keşişliğe benzer bir zümrenin varlığını kabul etmez. Allah Tel'nın koyduğu kurallar çerçevesinde her müslüman, hell haram hudutlarına riayet ederek dünya hayatını düzenler. Allah'ın hell kıldığını kendisine yasaklamak, haddi aşmak ve zulümdür. Bunun içindir ki, kıyamete kadar tahrif olmadan yeryüzünde ayakta kalacak bir din olan İslm'da ne papazlar gibi bir din adamı zümresi doğmuş, ne de fertleri toplumdan, hayatın gerçeklerinden ve sorumluluklarından koparan manastırlara benzer bir müessese ortaya çıkmıştır.

Ömer TELLİOĞLU
Eskiden manastırlar, kendi mülkleri olan bir arz üzerinde kurulur ve bu arziyi işleterek elde ettikleri mahsllerle kapalı bir ekonomi içinde yaşarlardı. Manastırda başrhibden başka çeşitli görevliler bulunurdu. Manastırlar bzan cezlı din adamları için nezrethne, hapishne olarak kullanılırdı. Orta çağda manastırların zenginliği ve kudreti artarak önemli derebeylik merkezleri hline geldi. Başlangıçta bölge piskoposunun rhn yetkisine bağlı olan manastırlar, daha sonra papalığa bağlandılar. (Yeni Rehber Ansiklopedisi)

Peygamber efendimiz sallallahü aleyhi ve sellem; müslümanların, hıristiyanlara ve yahdlere yapmakla mükellef oldukları mumele şeklini bildirdiği mektbunda buyurdu ki: "Onların dn reislerini, (başkanlarını) makamlarından indirmeyin. Onları ibdet ettikleri yerden çıkartmayın. Bunlardan seyhat edenlere mni olmayın. Bunların manastırlarının hiçbir tarafını yıkmayın. Bunların kiliselerinden mal alınıp müslüman mescidleri için kullanılmasın..." (Hadsi şerfMecmuai MünşetüsSaltin)

Kelime Dili

Manastır kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

Manastır kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen Manastır kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde Manastır kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde Manastır kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde Manastır kelime anlamı gösterilmektedir. Manastır nedir ? Manastır ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Manastır kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.