Medeni Nedir ? Ne Demek ?

Medeni Kelime Anlamı Nedir ?

1-)İnsan medenî olarak yaratılmıştır. Hayvanlar medenî yaratılmadı. Şehirde birlikte yaşamağa mecbûr değildirler. İnsan, nâzik zayıf yaratıldığı için, pişmemiş yemek yiyemez. Gıdâ elbise ve binânın hazırlanması lâzımdır. Yâni san'atlara ihtiyâcı vardır. Bunun için de araştırmak, düşünmek, tedkîk etmek (incelemek), tecrübe yapmak (denemek) ve çalışmak lâzımdır. Fen ve san'at, insanlığa yaratılış îcâbı lâzımdır. (Kınalızâde Ali Efendi)

2. Medîne'de nâzil olan âyet-i kerîmeler ve sûreler.

Kur'ân-ı kerîmdeki sûrelerin seksen yedisi Mekkî (Mekke'de nâzil oldu, indi), yirmi yedisi Medenî'dir. (Übeyd bin Ka'b)

Kur'ân-ı kerîmdeki hudûd (cezâlar) ve mîrâs paylarını (ferâizi) bildiren sûrelerle, kafirlerle cihâda izin veren ve cihâd (muhârebe) hükümlerini bildiren ve münâfıklardan bahseden sûreler Medenî'dir. (Zerkeşî)


2-)Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
Örnek:Orada medeni bir insan gibi yaşamak, hasılı oraya yerleşmek istiyordu. Y. K. Beyatlı


3-)Bk. uygar


4-)Uygar.


5-)Şehirli, şehir halkından olan.


6-)Terbiyeli, görgülü, kibar, ince.


7-)1. medine'ye mensup, şehirli, şehir halkından olan. 2. bir memleketle ilgili olan. 3. terbiyeli, görgülü, nazik. daha çok lakab olarak kullanılır.


8-)Faziletli, terbiyeli, kibar.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Civilized.
İngilizcesi İngilizce
Civil.
İngilizcesi İngilizce
Urbane.

  • bizim şehrimde Medeniyet karasu var
  • Bu şehir çok Medeni

Sizde içinde Medeni kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Medeni kelimesi anlamı 2536 defa okunmuştur. [246958] Medeni kelime anlamı, Medeni nedir, Medeni ne demek, Medeni sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş