Mehmed Emin Ali Paşa Kimdir ?

Mehmed Emin Ali Paşa Biyografisi

Mehmed Emin Ali Paşa Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Mehmed Emin Ali Paşa : Mehmed Emin Ali Paşa (1814)- (1871) büyükelçi, hariciye nazırı, sadrazam
1814 yılında İstanbul Mercan'da doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, Mısır Çarşısı aktarlarındandı. 1830 yılında bir aile dostunun aracılığıyla Divan-ı Hümayun kalemine girdi. Burada kendisine Ali mahlası verildi.
1833 yılında Tercüme Odası'na girdi. 1835'te Avusturya İmparatoru Birinci Ferdinand'ın tahta çıkışını tebrik için Viyana'ya gönderilen heyette ikinci başkatip olarak bulundu. 1837'de Petersburg'a gönderildi. Dönüşünde Divan-ı Hümayun tercümanlığına tayin edildi. 1838'de Londra elçisi, Reşid Paşa'nın Paris'e geçişinden sonra da maslahatgüzarı oldu. Reşid Paşa'nın takdir ve himayesini kazandı. Kısa zamanda yükseldi. Devletin çeşitli kademelerinde görevler aldı. Kırım Savaşı sonunda Paris'te toplanan konferansta Osmanlı Devleti'ni temsil etti. 30 Mart 1856 tarihli Paris Barış Antlaşmasını imzaladı. Islahat Fermanı ve Paris Antlaşmasından dolayı Reşid Paşa'nın ağır eleştirilerine maruz kaldı.
Bir çok kez hariciye nazırlığı ve sadrazamlık görevlerinde bulundu. 7 Eylül 1871'de öldü ve Süleymaniye Camii'ne defnedildi.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Mehmed Emin Ali Paşa Özgeçmişi

Mehmed Emin Ali Paşa Hayatı

Sizde Mehmed Emin Ali Paşa ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Mehmed Emin Ali Paşa biyografisi 32 defa okunmuştur. [3620]