Mehmet Şahingöz Kimdir ?

Mehmet Şahingöz Biyografisi

Mehmet Şahingöz Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Mehmet Şahingöz : Mehmet Şahingöz akademisyen
1 Nisan 1956 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde doğdu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü mezunu. Yüksek lisansını 1982 yılında DTCF Genel Türk Tarihi Kürsüsü, doktorasını 1986 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde tamamladı. İngilizce biliyor.
Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler
Kongre
•Tarih Boyunca Karadeniz, 19 Mayıs Üniversitesi I. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri Samsun
•Tarihte Türk Devletleri, Tarihte Türk Devletleri Sempozyumu Ankara
•Atatürk ve Manastır, Atatürk ve Manastır Sempozyumu Manastır
•Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk 4.Uluslararası Kongresi Kazakistan
•Osmanlı Döneminde Gaziantep, Osmanlı Döneminde Gaziantep Sempozyumu Gaziantep
•Mustafa Kemal Atatürk, T.T.K. Milletlerarası I. Atatürk Sempozyumu Ankara
•ALPER ALP, TÜRK DÜNYASI, I. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KURULTAYI İZMİR
•Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu Kastamonu
•Tarih Boyunca Karadeniz, II. Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri Samsun
•ALPER ALP, YAKIN TARİHİMİZDE TÜRKLERE KARŞI İŞLENEN KATLİAM VE SÜRGÜNLER, YAKIN TARİHİMİZDE TÜRKLERE KARŞI İŞLENEN KATLİAM VE SÜRGÜNLER ANKARA
Seminer
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 77. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 80. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 83. Dönem Kaymakamlık Kursu
•""Çanakkale Savaşları ve Atatürk" Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
•""Atatürk" Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 79. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 76. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Atatürkün 50. Ölüm Yıldönümü" Ankara Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü
•"Atatürk ve Türk Devleti" Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
•"Milli Kültür Haftası" Yozgat İli Sarıkaya Belediyesi
•""Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 78. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Cumhuriyetin 70. Yıldönümü Kutlamaları" Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu
•"Atatürk" Yozgat Valiliği Turizm Müdürlüğü
•"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" I.Dönem Mahalli İdareler Kontrolör Adayları Temel ve Mesleki Eğitim Kursu
•"Muğlanın Kurtuluş Günü" Muğla Valiliği İl Kültür Müdürlüğü
•"Muğlanın Kurtuluş Günü" Muğla Valiliği İl Kültür Müdürlüğü
•"Kazakistanlı Eğitimciler İçin Açılan Seminer" TC Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul-Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
•"Kırgızistanlı Eğitimciler İçin Yapılan Seminer" TC Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul-Etiler Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi
•"Beşinci Yılında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler" Türk Dil Kurumu Konferans Salonu
•"Atatürk" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Mehmet Akif Yurdu
•"Atatürk İlkeleri ve Çağdaş Türkiye" Ağrı Eğitim Fakültesi YİBO Konferans Salonu Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu
•"Atatürkün Samsuna Çıkışının 80. Yldönümü" Kastomonu Valiliği
•"Tarih Konitörlük Kursu" Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi
•"Amasya Protokolünün 76. Yıldönümü" Amasya Valiliği
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 84 Dönem Kaymakamlık Kursu
•""Atatürk ve Türk Devleti" Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yıldönümü
•"Türk Dünyasındaki Gelişmeler" TC İçişleri Bakanlığı 85. Dönem Kaymakamlık Kursu
•"Atatürkün Fikir ve Düşüncelerinin Evrensel Değeri" Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü
Dersler ve Tez Yönetme
Tez Yönetme
•Salnamelere Göre Kosova (1879-1900)
•20. yüzyılda Ahıska Türkleri
•20. Yüzyıl Başında Kazakistan`da Siyasi Durum. Alaş Orda hareketleri
•Cumhuriyet Dönemi Siyasetçilerinden Vasıf Çınar ve Faaliyetleri
•Mehmet Şemsettin Günaltayın Hayatı, İlmi, İdari, Siyasi Faaliyetleri
•İttihat ve Terakki Dönemi Cemiyet Hayatında Meydana Gelen Değişiklikler
•Bakü Türkoloji Kurultayı ve Türk İnkılabına Tesirleri
•Ankara Merkez ilçelerindeki liselerde T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Öğretmenin Yöntem Seçimini Etkileyen Faktörler
•İlköğretim ve Ortaöğretimde Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri
•Boğazlıyanın 1 numaralı Şer`iyye Sicili H. 1306-1321/M.1888-1903 -Transkripsiyon ve değerlendirme
•"Türkistanskiye Vedomosti Gazetesi" ne Göre Türkistanda Ruslaştırma siyaseti
•Azerbaycan`ın Sovyetleştirilmesi
•20. Yüzyılın Başlarında Kazakistanda Fikir Hareketleri
•Tekke, Zaviye, Tarikatların ve Türbelerin Kaldırılması
•Türkistanda Basmacılık Hareketi
•Sovyetler Birliği Döneminde Karaçay ve Balkarlar
•Makedonya Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında Osmanlı İmajı
•Paris Konferansında Şerif Paşanın Faaliyetleri ve Doğu Anadolu Ahalisinin Durumu
•Demokrat Partinin Kuruluş Çalışmaları ve Çok Partili Siyasi Hayata Katkıları (1939-1950)
Dersler
•ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2006-2007 BAHAR)
•Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2005/2006 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2005-2006 GÜZ)
•Öğretmenlik Uygulaması (2005-2006 BAHAR)
•Okul Deneyimi II (2005-2006 BAHAR)
•ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II (2005-2006 BAHAR)
•Okul Deneyimi I (2006-2007 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR.-I (2006-2007 GÜZ)
•T.CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI (2006-2007 GÜZ)
•TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-I (2006-2007 GÜZ)
•20.YY TÜRK DÜNYASI (2006-2007 GÜZ)
•OKUL DENEYİMİ - I (2006-2007 BAHAR)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2006-2007 BAHAR)
•T.C. TARİH-II (2006-2007 BAHAR)
•Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Öğretimi (2006-2007 BAHAR)
•SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI (2006-2007 BAHAR)
•SEÇMELİ- I (SEMİNER-I) (2007-2008 GÜZ)
•OKUL DENEYİMİ - II (2007-2008 GÜZ)
•Okul Deneyimi I (2007-2008 GÜZ)
•Okul Deneyimi II (2007-2008 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR.-I (2007-2008 GÜZ)
•Seminer (Alan Bilgisi) (2007-2008 GÜZ)
•T.CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI (2007-2008 GÜZ)
•OKUL DENEYİMİ - II (2005-2006 GÜZ)
•XX.YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI (2005-2006 GÜZ)
•T.CUMHURİYETİNİN DIŞ POLİTİKASI (2005-2006 GÜZ)
•ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ-II (2006-2007 BAHAR)
•Seminer (Alan Bilgisi) (2006-2007 BAHAR)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ (2005-2006 BAHAR)
•Okul Deneyimi I (2006-2007 BAHAR)
•SEÇMELİ - II (SEMİNER-II) (2006-2007 BAHAR)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II (2006-2007 BAHAR)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (2007-2008 GÜZ)
•Cumhuriyet Dönemi Ders Programında Atatürkçülük (2007-2008 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2005-2006 GÜZ)
•TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-I (2005-2006 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR.-I (2007-2008 GÜZ)
•20.YY TÜRK DÜNYASI (2007-2008 GÜZ)
•SEÇMELİ-I(20.Y.Y. TÜRK DÜNYASI TARİHİ) (2007-2008 GÜZ)
•SEÇMELİ-I (20.Y.Y. TÜRK DÜNYASI TARİHİ) (2007-2008 GÜZ)
•TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ-I (2007-2008 GÜZ)
•XX.YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI (2007-2008 GÜZ)
•XX.YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI (2006-2007 GÜZ)
•Okul Deneyimi I (2006-2007 GÜZ)
•Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretimi (2007-2008 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-I (2006-2007 GÜZ)
•XX.YÜZYILDA TÜRK DÜNYASI (2005-2006 GÜZ)
•ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2005-2006 BAHAR)
•OKUL DENEYİMİ - I (2005-2006 BAHAR)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II (2005-2006 BAHAR)
•Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Öğretimi II (2005-2006 BAHAR)
•T.C. TARİH-II (2005-2006 BAHAR)
•Öğretmenlik Uygulaması (2006-2007 GÜZ)
•ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR.-I (2006-2007 GÜZ)
•Cumhuriyet Dönemi Ders Programında Atatürkçülük (2006-2007 GÜZ)
•Okul Deneyimi II (2006-2007 BAHAR)
Kitap ve Editörlük
Kitap
•(2001). ALİ RIZA PAŞA HÜKÛMETİNİN İSTİFASI VE TEPKİLERİ. TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Bizim Büro.
•A. Ender Gökdemir Yusf Ekinci. (1988). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I. TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi.
•A. Ender Gökdemir Yusuf Ekinci. (1988). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II. Türkiye Cumhuriyeti. Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi.
Atıf
•(2000). Kastomonu Eğitim Dergisi, 23 Nisan 1920de TBMM Açılması ve Türkiyede Milli Egemenlik İlkesinin Gerçekleşmesi
•(1997). Atatürk Araştırma Dergisi, Atatürk ve Milli Mücadele
•(1995). Diyanet Dergisi, Milli Mücadelede Amasya Müftüleri
Makaleler
Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler
•(2002). Millî Mücadelede Protesto ve Mitingler. TÜRKLER, 17(726-744).
•(1999). Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Dr. Himmet Biray Özel Sayısı. Türkiye ve Türkistan İlişkileri, 1(579-588).
•(1999). Osmanlıdan Millî Mücadeleye İstiklâl-i Osmanî Günü Kutlamaları. Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, 1(194-201).
•(1997). Lozan Türk Yurdu. Araştırma Merkezi Dergisi, 37(31-75).
•(1997). Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve Yapısı Hakkında Genel Değerlendirme. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(171-180).
•Vahdet Keleşyılmaz (1996). Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Wilson Prensipleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 35(357-378).
•(1995). Millî Mücadele Esnasında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Yapılan Millî Birlik ve Beraberlik Mitingleri. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 32(417-432.).
•(1988). Maraş ve İstanbulun İşgali Üzerine Erzurumda Yapılan Protesto ve Mitingler,. Türk Yurdu, 20(17-21).
•(1988). İzmirde Yapılan Maşatlık Mitingi ve İzmirlilerin İşgale Tepkisi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, IV(53-60).
•(1985). Refik Saydam. Yeni Türk Ansiklopedisi, 9(3430-3431).
•(1985). Millî Mücadele. Yeni Türk Ansiklopedisi, 6(2374-2395).
•(1985). Sadık Bey (Miralay). Yeni Türk Ansiklopedisi, 9(3324).
•(1985). Şeyh Said İsyanı. Yeni Türk Ansiklopedisi, 10(3868-3870).
•(1985). Şemseddin Fenarî. Yeni Türk Ansiklopedisi, 10(3850-3851).
•(1985). Sâdâbat Paktı. Yeni Türk Ansiklopedisi, 9(3320-3321).
•(1985). Yeni Türk Ansiklopedisi. Sadık Bey (Tayyareci), 9(3324-3325).
HABER
Mehmet Şahingöz'ün babası vefat etti
25 Eylül 2014
Türk Ocakları Genel Sekreteri Mehmet Şahingöz'ün bir süredir tedavi görmekte olan babası Ahmet şahingöz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Cenab-ı Allah merhuma rahmet eylesin.
Mekanı cennet olsun.
Şahingöz ailesine, yakınlarına, dostlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Merhumun cenazesi 25 Eylül 2014 öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.
Türk Ocakları Genel Merkezi

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Mehmet Şahingöz Özgeçmişi

Mehmet Şahingöz Hayatı

Sizde Mehmet Şahingöz ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Mehmet Şahingöz biyografisi 81 defa okunmuştur. [6365]