Melamiyye

Melamiyye Kelime Anlamı Nedir ?

1-)MELÂMİYYEBir tarikat adı. Melamet, sözlükte kınamak, ayıplamak ve sitem etmek manalarına gelir. Melamilik yoluna bağlanan kimseye de "Melami" denir.

Melamiliğin bir tarikat olduğunu söyleyenler yanında; kuralları belli bir tarikat olmadığını, her türlü gösterişten ve dünya kaygısından uzak kalmayı benimseyenlerin genel adı olduğunu ileri sürenler de vardır. Melamiliğin bir tarikat olmadığı düşüncesi, kurucusunun ve kuruluş tarihinin bilinmediğinden dolayıdır. Birinci dönem Melamilik, "Melametiye" adıyla tanınır. İlk defa Nişabur'da hicri III. asrın başlarında Ebu Salih Hamdun b. Ahmet b. Ammar el-Kassar, Melamiliğin yayılmasında büyük rol oynamıştır. Melamilik, Hamdun Kassar'dan önce varsa da, bir tarikat haline onun zamanında gelmiştir.

Melamilikte Muhyiddin İbnü-l Arabi'nin "Vahdet-i vücud" görüşünün derin etkisi vardır. Melamiler kaçınılması mümkün olmayan cemaatle namaz dışındaki ibadetlerini ve Allah'a yakınlıkla ilgili hallerini halktan gizlerler. Bunları açığa çıkarırlarsa kendilerini kınarlar. Gerçek durumlarını sezdirmemek için halk içinde sıradan bir insan gibi giyinip kendilerini belli etmeden yaşamaya çalışırlar. Görünüş ve gösterişe değer vermezler. İnsanlara yalnız kötü taraflarını gösterip iyiliklerini gizlemede çok ileri gittiklerinden, çevresindekiler onları kusurlu kimseler sanarak ayıplar ve kınarlar. En hoşlanmadıkları şey, kibir ve gösteriştir. Bu kötü huylardan korunmak, Melamilikte bir kuraldır. Özel giysileri ve tekkeleri yoktur. Melamiler kimseye dertlerini açmazlar.

Çünkü kula ihtiyacı bildirmek, muhtaçtan yardım istemektir. Bu sebeple ihtiyacı Allah'tan dilemek ve Peygamber'in yolundan gitmek, kulluğun iki esasıdır. Birbirlerinin yardımına koşarlar. Bu konuda Hamdun Kassar; "Mümin, kardeşi için gece kandil, gündüz asa olmalıdır" der.

Melamilik başta Mevlevilik olmak üzere IV. asrın sonlarında oluşmaya başlayan, V. ve VI. asırlarda gelişen tarikatları etkilemiş, birçok batıni mezhep ve mesleklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Melamilik tarihi bakımından üç devreye ayrılır.

1. Devre: Kassariye Melamiliği. Hamdun Kassar'a ait olan ve Melametiyye denen ilk devre melamiliği. Hicri III. yüzyılda Nişabur'da ortaya çıkmıştır.

2. Devre: Bayramiyye Melamiliği. İlk devre melamiliği zamanla batıni grupların Melamiliğe girmesiyle asıl sağlığını kaybetmiştir. Bunun yerini, hicri IX. asırda Bolu Göynük'de Hacı Bayram Veli ile ortaya çıkan ve ilk Melamilerin bütün özelliklerini taşıyan Bayrami Melamiliği almıştır. Anadolu'da Melamiliğin yayılması, Hacı Bayram Veli vasıtasıyla olmuştur.

3. Devre: Nuriyye Melamiliği. Seyyid Muhammed Nur el-Arabi'ye ait olan bu kol, hicri XIII. asırda Üsküp'te ortaya çıkmıştır.

Abdüsselam ARI


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Melamiyye kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Melamiyye kelimesi anlamı 2 defa okunmuştur. [242203] Melamiyye kelime anlamı, Melamiyye nedir, Melamiyye ne demek, Melamiyye sözlük anlamı

Paylaş