Merhaba" Ve "Selam" Nedir

Merhaba" Ve "Selam" Nedir ? Merhaba" Ve "Selam" Ne demek ?

1-)

Yüce Mevla'mızın bizim üzerimize borç kıldığı selamı kullanıyoruz, arkasından da "merhaba" diye bir kelime söylüyoruz. Bunun islam'da bir yeri var mıdır? Yoksa kullanılması mahzurlu mudur?

Her milletin bir selamlaşması vardır, islam milletinin selamlaşması da "Selam" kelimesi ile olan selamlaşmadır. Yani müslümanlar selam verirken "selamün aleyküm" derler. "Selam" Allah'ın isimlerindendir. Sesli verilmesi ve sesli iade edilmesi gerekir (Kurtubi V/303). Elle, parmakla, ayakla selamlaşma olmaz. Müslümanlar karşılaştıklarında ilk sözleri "Selam" (selamün aleyküm) olur. (Es-selam kablel-kelam). "Merhaba" ise bir selamlama değil bir ağırlama terimidir", "yer genişliği" anlamını ifade eder. Bu itibarla gelen birisine "merhaba" denir. Yani; darlik çekmeyesin, geniş olasın, rahat edesin... demek olur. Bazan buna "ehlen" kelimesi de eklenir ve; yabancılik hissetmeyesin, ehlinin ve çoluk-çocuğunun yanındaki gibi rahat olasın, anlamına gelir (bk. Ragib, Müfredat,191; Ibnü'1-Esir, en-Nihaye, N/207). Görüldüğü gibi bu anlamdaki bir kelimeyi, uzaktan gelenin selam olarak söylemeşinin anlamı yoktur. Gelen, selam verir. Bulunanlar selamı "aynen, ya da daha güzeli ile" iade ederler (bk. K. Nisa, (4) 86). Sonra da "merhaba", -ya da "merhaba, ehlen" derler. Bu, işaret ettiğimiz gibi onu ağırlamak ve ona iltifat olmuş olur. "Merhaba" terimi, bu anlamda Rasulüllah Efendimiz (sav) tarafından da çokça kullanılmıştır(Örnek olarak bk. Buhari, iman 40; Müslim, iman 24; Ebu Davud menasik 56). İslam alimleri de bunlara dayanarak, gelenin selamı alındıktan sonra ona "merhaba" demenin de müstehap olduğu hükmünü çıkarmışlardır (Ibn Hacer, agk.; Ayni, Umedetü'1-Kari, I/355).

Anadolumuzun hemen her yerinde, sünnetten kaynaklanan bu güzel uygulama devam etmektedir. Bir gelenek olarak değil de, sünnette yer aldığını hesaba katarak söylenmesi halinde söyleyene sevap da kazandırır.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Merhaba" Ve "Selam" kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Merhaba" Ve "Selam" kelimesi anlamı 2 defa okunmuştur. [244245] Merhaba

Paylaş