MEZBAHA kelime anlamı MEZBAHA nedir MEZBAHA ne demek MEZBAHA sözlük anlamı MEZBAHA

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Schlachtaus (n), Fr. Abattoir (m), İng. Slaughterhouse. Eti yenen hayvanların kesildiği, yüzüldüğü yer. Kesim yeri. Kelime olarak eskiden kurban kesilen yerlere verilen mezbah isminden gelmektedir.

Trihi: Mezbahaların menşei, çok sayıda ve uygun bir biçimde hayvan kesme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Selçuklular zamnına kadar gerek İslm dünysında, gerekse dış dünyda teşkiltlı olarak, böyle bir müessese görülmemektedir.

Mezbahaların ilk örneği Selçuklularda çok gelişen lonca teşkiltlarına bağlı kasapların, toplu hlde kesim yaptıkları yerlerdir. Osmanlılarda da bu şekilde devam etmiştir. Osmanlılarda Istablı mire denilen has ahıra bağlı haralarda beslenen et hayvanları, saray mutfağının ihtiyacı ölçüsünde kesilirdi. Halkın ihtiyacı olan eti ise kadıların tyin ve teftiş ettiği, lonca teşkiltına bağlı kasaplar temin ederdi. Bu kasaplar, kesimi, İslm dninin belirttiği usllerde, isteğe göre temizliğe zam derecede riayet ederek yapmak ve her türlü tinyı göstermek mecburiyetindeydiler. Böyle olunca da etlerde bakteri barınması, çürüme, kokma problemleri ortadan kalkardı. Sefer hlindeyse, ordunun et ihtiyacı mola yerlerine kurulan seyyar mezbahalardan veya kavurma şeklindeki etten karşılanırdı.

Osmanlılar hayvan kesimine bu kadar dikkat ederken, Avrupa ve Amerikada böyle bir teşkilat yoktu. İstanbula gelen yabancı devlet adamları, Osmanlıların bu uslüne hayran kaldılar, ülkelerinde de böyle bir şeyi kurmak istediler. Ancak Avrupa ülkelerinde kurulması için bir çaba sarfetmediler. Amerikaya yerleşen Avrupalılar on yedinci yüzyılda burada ilk mezbahayı kurdular. Küçük olan ve temizliğe riyet edilmeyen bu mezbahadan sonra 1640ta Connecticut Nehri kıyısında William Py büyük bir mezbaha kurdu. Ancak Osmanlılar gibi modern ve temiz olan ilk Amerikan mezbahası, 1860ta İspanyol göçmenlerce inş edildi. Avrupada ise ilk mezbahalara ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra rastlanılmaktadır. Öyle ki İkinci Düny Savaşı sonrası yıllarına kadar Avrupada sıhh teşkilatlar meydana getirilememişti. Ancak 1950lerde halk sağlığının tehlikeye düşmeye başlamasıyla AET üyeleri toplanarak çözüm bulmaya çalıştılar.

Kesim ve değerlendirme: Kasaplık hayvanlar kesilmeden önce mezbahalarda bir müddet istirahat ettirilerek veteriner tarafından muayene edilir. Sıhh bakımdan bir problem çıkmadığı takdirde kesime alınırlar. Kesim, tabanı beton kaplı geniş alanlarda yapılır. Kesilen hayvanlar tavanda bulunan raylarda hareket eden kancalara asılır. Daha sonra deri yüzme, parçalama ve artık kısımları atma işlemleri yapılır. Bu sırada çıkarılan barsak, işkembe, kemik, deri ve akan kan daha sonra kullanılabilecek şekilde uygun yerlerde toplanır. İşe yaramayan kısımlarsa sağlık yönünden zararsız hle getirilir.

Mezbahalarda hayvanlar kesildikten ve diğer gerekli işlemler yapıldıktan sonra et, tüketiciye hemen ulaşacaksa ilve olarak herhangi bir mumeleye ihtiyaç yoktur. Ancak tüketiciye ulaşmanın zaman alacağı biliniyorsa veya mamül bekletilecekse, soğuk hava depolarına konulur. Nakil ise frigofrik (soğutma düzeni olan) vsıtalarla yapılır. Bu şekilde muhfaza edilmesinin sebebi, etlerin, böyle bir uygulama yapılmaması hlinde protein bakımdan hızlı bir biçimde bakteri üremesine imkn vermesidir.

Mezbahaların yan ürünleri: Ana ürün olan etin hricinde mezbahalar birçok yan ürün de çıkarırlar. En önemli ürün deridir. Hayvanların yağı ise sabun mlinde kullanılır. Yine sentetik temizleyicilerle nebt yumuşatıcıların mlinde kullanılan yağ asitleri ve diğer kimyev maddeler de yağlardan yapılır. Bunlardan başka barsaklar temizlenerek sucuk, sosis ve salam yapımında kullanılır. Protein bakımından çok zengin olan kanın en önemli sarfiyat alanı ise gübrelemedir.

Türkiyede mezbahalar: Ülkemizde mezbahalar yapı tüzüğüne (Umm Hıfzıssıhha Knunu 197. madde) göre teşkilatlanır ve çalışırlar. Tüzüğün uygulanmasından İçişleri Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mesuldür.

Ticr amaçla kasaplık hayvan kesimleri 1580 sayılı Belediye Knununun 15/6. fıkrası ve 3285 sayılı knunun 33. maddesi uyarınca mezbaha, et kombinası ve kapalı hayvan kesim yerlerinde yapılır. Kesim yerlerine gelen hayvanların menşe şehadetnmesi veya veteriner sağlık raporu bulunması şarttır. Hayvanlar kesimden önce ve sonra veteriner hekim tarafından muyene edilir. Özel mezbaha ve et kombinalarındaki kesimler de Sağlık Bakanlığının denetimi altında yapılır. Köylerdeki şahs ihtiyaç, köy tüketimi ve kurbanlık hayvan kesimleri bu maddenin dışındadır.

Yurdumuzda belediye teşkiltının bulunduğu her yerleşim merkezinde ihtiyca yeterli mezbahalar ve bzı illerimizde et kombinaları bulunmaktadır.
 • Kesimevi.
 • Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.
 • Bk. kesimevi
 • İngilizcesi :Slaughterhouse.
 • İngilizcesi :Slaughter house.
 • İngilizcesi :Abattoir.
 • İngilizcesi :Butchery.
 • İngilizcesi :Shambles.
 • İngilizcesi :Packing house.
 • İngilizcesi :Abattoir kesimevi.
 • İngilizcesi :Kanara.
 • İngilizcesi :Salhane.
 • İngilizcesi :Meat house.

Kelime Dili

MEZBAHA kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

MEZBAHA kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen MEZBAHA kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde MEZBAHA kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde MEZBAHA kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde MEZBAHA kelime anlamı gösterilmektedir. MEZBAHA nedir ? MEZBAHA ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. MEZBAHA kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.