Millet

Millet Kelime Anlamı Nedir ?

1-)MİLLETSözlük anlamında gidilen yol. Bu anlam yolun niteligini belirtmez, hem doğru, hem de yanlış yolu içine alır. İslam literatüründe ise din ve şeriat anlamlarını dile getirir. Günümüzde yaygın biçimde kullanıldığı gibi "aynı topraklar üzerinde yasayan, aynı kökten gelen, tarih, töre ve dil ortaklığı bulunan insanların tümü" biçiminde tanımlanan ulus ya da nation kavramlarıyla hiçbir anlam benzerliği taşımaz.

Millet kelimesinin İslam literatüründeki anlamını Kur'an belirler. Sözgelimi: "Kendini bilmez beyinsizden başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir?" (el-Bakara, 2/130). "De ki: Hayır, biz batılı bırakıp Hakk'a yönelen İbrahim'in milletine uyarız" (el-Bakara, 2/135), ''De ki: Allah doğru söyledi. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in milletine tabi olun" (Alu İmran, 3/95) ve "İyilik yaparak kendisini Allah 'a teslim eden veİIbrahim'in hanif milletine tabi olandan millet bakimindan daha iyi kim olabilir?" (en-Nisa, 4/125) anlamındaki ayetlerde geçen millet kelimesi din ve seriat karşılığında kullanılmıştır.

Kelimenin Kur'an'daki kullanılışından yola çıkan İslam bilginlerine göre millet, din ve şeriat aynı anlamı dile getirir. Bununla birlikte aynı olgunun farklı yönlerini öne çıkarırlar. Aynı olgu inanç yönüyle din, amel yönüyle şeriat, bir toplanma zemini olması yönüyle de millet adını alır. Baska bir deyisle millet, dinin toplumsal yönünü belirtir. Ne var ki toplumu değil, toplumun üzerinde toplandığı dini ifade eder. Ünlü hadis izlenerek söylenirse, İslam bir millet, küfür de bir millettir. Ancak kelimenin bu asıl anlamıyla müslümanlara ya da kafirlere millet denilemez. Bir dine, millete uyarak bir araya gelen, toplanan insanlara topluluk anlamında kavim, cemaat, ümmet, ehl-i millet, sahib-i millet denilir.

Millet kelimesi zaman zaman mecazi anlamda ehl-i millet, sahib-i millet yerine, gerçek anlamdaki millete uyan insan toplulugu karşılığında da kullanılır. Ama bu kullanılışta da ulus ya da nation kavramları ile ilişkilendirilemez. Mecazi kullanışta, doğal olarak, belirleyici öge ulus kavramında olduğu gibi soy, tarih, dil vb. değil, dindir. Bu nedenle sözgelimi İslam milleti deyimi gerçek anlamıyla İslam dinini, mecazi anlamıyla da müslüman olan tüm uluslar toplamını ifade eder. Buna karşılık millet kelimesi ne gerçek, ne de mecazi anlamıyla Arap milleti ya da Türk milleti biçiminde kullanılamaz. Çünkü Arap ya da Türk adları bir dini değil, bir soyu belirtir.

Millet kavramı ile ulus kavramının karıştırılmasına yol açtığı önemli bir yanlışlık da millet ile ümmetin anlamda, sayılması ya da ümmetin milletten daha genis bir anlamda düşünülmesidir Topluluk anlamndaki mecazi kullanılışıyla millet, tarihin belli bir döneminde ortaya çıkan insanları değil, belli bir inanca bağlı tüm insanları dile getirir. Bu nedenle İslam milleti, yalnız Hz. Peygamber (s.a.s)'e inanan müslümanları değil, ilk peygamberden bu yana yaşamış tüm müslümanları belirtir. Oysa ümmet belli bir peygamberin izleyicisi müslümanlara verilen addır.

(Ayrıca bak. Milliyetçilik).

Ahmet ÖZALP


2-)Bugün dünyadaki kafirler iki türlüdür. Birincisi kitablı kafirler yani hıristiyan ve yahudiler olup, öldükten sonra dirilmeğe, ahiretteki sonsuz hayata inanıyorlar. Avrupa ve Amerika milletleri kitablıdır. İkincisi kitabsız kafirler yani müşrikler olup, her şeyi yapan bir Allah'ın bulunduğuna inanmazlar. (M. Sıddik Gümüş)

2. Din; kullarının dünyada ve ahirette rahat ve huzura kavuşmaları için Allahü tealanın peygamberleri vasıtasıyla gösterdiği yol.

Allahü teala, ayet-i kerimede mealen buyurdu ki:

Kendini bilmeyenden başka İbrahim'in (aleyhisselam) milletinden kim yüz çevirir. Gerçekten biz onu dünyada seçtik. O, ahirette dahi gerçek salihlerdendir. (Bekara suresi: 130)

(Ehl-i kitab); bir de "Yahudi veya hıristiyan olun ki, hidayet bulasınız" derler. Sen de, deki: "Hayır biz hak yol üzere bulunan İbrahim (aleyhisselam) milletiyiz. O, hiçbir zaman müşriklerden (puta tapanlardan) olmadı. (Bekara suresi: 135)

(Yusuf aleyhisselam dedi ki:) Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un milletine uydum. Bizim, Allah'a ortak koşmamız olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Lakin insanların çoğu şükretmezler. (Yusuf suresi: 38)

Milletim, millet-i İslam'dır. Îtikadda Ehl-i sünnet ve cemaat, amelde Hanefi mezhebindenim. Âdem aleyhisselamın zürriyetindenim. (Muhammed bin Kudbüddin İzniki)


3-)(Natıon) Uİus.
Tarihsel olarak imparatorlukların çözül­mesiyle ortaya çıkan ve aralarında
ortak dil, din ve kültür bağı bulunan, ortak bir ülkü etrafında birleşmiş, aynı
kaderi payla­şan ve bağımsız bir siyasal kimlikle aynı topraklar üzerinde
yaşayan İnsan topluluğu.


4-)Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
Örnek:Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut abidesidir. Atatürk


5-)Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes
Örnek:Millet tütün paralarını alınca borcunu öder. N. Cumalı


6-)Benzer özellikleri olan topluluk
Örnek:Şu kadın milletinin kıskançlığının hiç sonu yok. A. Mithat


7-)Bk. ulus


8-)Akdarı, bot


9-)Akdarı, darı


10-)darı


11-)i. darı.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
The name of several cereal and forage grasses which bear an abundance of small roundish grains.
İngilizcesi İngilizce
Bland flavored cereal grass used chiefly for forage in the U S , but as a staple for one-third of the world's population Millet can be boiled and used to make a hot cereal pilaf or ground and used as flour.
İngilizcesi İngilizce
The seeds of a hardy annual grass, millet is eaten as a cereal in Africa and Asia and is used as a source of starch in Russia.
İngilizcesi İngilizce
Grain grown in many parts of India From its flour thick chappatis are made and eaten mostly by farmers and small town dwellers.
İngilizcesi İngilizce
Nation.
İngilizcesi İngilizce
People.
İngilizcesi İngilizce
Folk.
İngilizcesi İngilizce
Folks.
İngilizcesi İngilizce
They.
İngilizcesi İngilizce
The common millets of Germany and Southern Europe are Panicum miliaceum, and Setaria Italica.
İngilizcesi İngilizce
Small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica French painter of rural scenes any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
İngilizcesi İngilizce
Any specific group of people.
İngilizcesi İngilizce
Field grass cultivated for its grain and hay.
İngilizcesi İngilizce
Grass cultivated in the United States for forage and in many parts of the Old World for its small edible seeds.
İngilizcesi İngilizce
Gluten free carbohydrate for energy, also has a unique amino acid profile.
İngilizcesi İngilizce
Tiny, round golden gain that becomes light and fluffy when cooked; popular in India and China.
İngilizcesi İngilizce
Any of various small-grained annual cereal and forage grasses of the genera Panicum, Echinochloa, Setaria, Sorghum, and Eleusine.
İngilizcesi İngilizce
French painter of rural scenes.
İngilizcesi İngilizce
Small seed of any of various annual cereal grasses especially Setaria italica.

  • biz bu vatan denilen topraklarda yaşayan Milletiz
  • Anayasa Mahkemesi tarafından feshedilen Millet Meclisi'ne ilişkin de açıklama yapan Ali,'Fesih kararı yargıdan geçse de Anayasa, Cumhurbaşkanına kurucu meclis oluşturma hakkı tanıyor.
  • Çin'in eşi benzeri görülmemiş fırsat ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu da söyleyen Hu, Millet olarak da daha yüksek hedefler belirleyip, daha sıkı çalışmaları gerektiğini anlattı.

Sizde içinde Millet kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Millet kelimesi anlamı 1365 defa okunmuştur. [242255] Millet kelime anlamı, Millet nedir, Millet ne demek, Millet sözlük anlamı

Paylaş