Musiki Nedir

Musiki Nedir ? Musiki Ne demek ?

1-)MUSİKÎÖlçülü sesler vasıtasıyla estetik bir tesir ve heyecan ortaya koyan ve ses üzerine kurulmuş bir sanat.

Güzel sanatların en önemlilerinden biri olan musikinin dini hükmü hakkında Kur'an-ı Kerim'de açık bir işaret yoktur.

Hanefi hukukçular musikinin hükmü konusunda icrasının ve bunu dinlemenin haram olduğu kanaatindedirler. Ancak savaşta vurulan kös ile düğünlerde çalınan zilsiz def, bundan istisna edilmiştir. Bunun yanında Hanefi hukukçularından İmam Serahsi'ye göre; müzik, başkalarına dinletmek için değil de, insanın kendisini dinlendirmesi ve yalnızlığını gidermesi amacıyla yapılırsa caizdir. İmam Ebu Yusuf, "Düğün dışında, mesela kadının ve çocuğun, kendi evinde def çalmasına ne dersin?" sorusuna "Aşırı olmamak kaydıyla bir sakıncası yoktur" cevabını vermiştir. Bazı Hanefi hukukçuları, çalgı bulunan düğüne yapılan davete icabetin mutlak manada caiz olmadığını söylerken, diğer bazıları, düğün ve bayram gibi günler münasebetiyle bazı musiki türlerini mübah görürler. Ancak kesin olan şu ki, musiki konusunda en ağır sözler Hanefiler tarafından söylenmiştir. Hanefi fakihler şu hususları esas alırlar: "Çalgı aletlerini dinlemek günahtır; çalgı çalınan yerde oturmak fasıklıktır, çalgıdan zevk almak da küfürdür". Hanefi ve diğer hukukçular genel bir düşünceyle, musiki ile meşgul olmayı ve bunu bir meslek haline getirmeyi, fasık ve facirlere ait bir sanat saymışlardır.

Büyük İslam alimlerinden İmam Gazzali, "İhya" adlı ünlü eserinde musiki konusuna geniş yer vermiş ve bu mesele hakkında bütün söylenenleri tahlil ederek delillerini karşılaştırmış ve şu sonuca varmıştır:

Musiki ister ses, isterse çalgı aleti ile olsun, tek hükme bağlı değildir. Haram, mekruh, mübah ve hatta müstehab olabilir.

a) Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan gençler için yalnızca bu duyguları tahrik eden müzik haramdır.

b) Vakitlerinin çoğunu müziğe harcayan ve bununla uğraşmayı adet haline getiren kimse için müzik mekruhtur.

c) Güzel sesten zevk alma dışında bir duyguya kapılmayan kimse için müzik mübahtır.

d) Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde sadece güzel şeyleri harekete geçiren kimse için ise müzik müstehaptır.

İmanı Gazzali, musiki ile ilgili değerlendirmesine devam ederken, müziğin duruma göre mübah ya da mendub olduğunu, onu haram kılan şeyin kendisi değil, dıştan kaynaklanan beş sebepten ibaret bulunduğunu ifade ederek şu açıklamalarda bulunur:

1- Müziği söyleyen kadın veya gencin sesi, şehveti ve nefsi tahrik edip bir fitneye sebep olacaksa, bunun söylenmesi ve dinlenmesi haram olur. Buradaki haram hükmü müzikten değil, kadının veya gencin sesinden gelmektedir. Kadının sesi şehveti kamçılayacak şekilde ise, onun Kur'an okumasını dinlemek bile haram olur.

2- Musiki aleti içki meclislerine veya fuhuş ve sefahat yerlerine (bar, pavyon, gece kulübü, diskotek vb.) ait ise bunu kullanmak ve dinlemek haram kapsamına girer. Kilise ve Sinagog gibi yerlerde çalınan musikinin hükmü de böyledir.

3- İçinde fuhuş, ahlaksızlık, İslam inancına ve ahlakına ters düşen güfteler ve sözler bulunan şarkıları, müzik eşliğinde veya müziksiz dinlemek ve söylemek haramdır.

4- Gençlik çağında bulunan veya şehevi arzuların esiri olan kişilerin aşırı derecede müziğe düşkün olmaları dinen günah ve haramdır.

5. Zamanının çoğunu müzik dinleyerek geçiren kişiler, sonucun sefih hale geleceklerinden dolayı. İslam hukukuna göre, böyle kişilerin şahitlikleri de kabul edilmez.

Sonuç olarak musikinin hoş, ölçülü ve manalı bir ses olması itibariyle mübah olduğu; haram olmasının kendisinden değil de dıştan arız olan sebepler dolayısıyla olduğu söylenebilir.

Mefail HIZLI


2-)Müzik
Örnek:Musikisinde bir taraftan din / Bir taraftan bütün hayat akmış. Y. K. Beyatlı


3-)Kulağa hoş gelen sesler dizisi
Örnek:Şiirin musikisi demek, resmin musikisi demek gibi bir şeydir. N. Ataç


4-)Bk. müzik


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
[Mushiki] music.

  • Bazı duygu ve düşünceleri düzenli ve ahenkli bir sesle ifade etme sanatıdır.
  • Dinleyenin gönlünü fetheden Musiki makamlarıyla eda edilmiş bu okuyuşun Kur'an tilavet siteleri ve başka yarlerde yayınlanmasında da hiçbir beis yoktur'dedi.

Sizde içinde Musiki kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Musiki kelimesi anlamı 197 defa okunmuştur. [243251] Musiki kelime anlamı, Musiki nedir, Musiki ne demek, Musiki sözlük anlamı

Paylaş