Mustafa Irmak Kimdir ?

Mustafa Irmak Biyografisi

Mustafa Irmak Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Mustafa Irmak : Mustafa Irmak akademisyen
RTE Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Durumu:
İlköğretim: Cumhuriyet İlköğretim Okulu, 1987-1992, Durağan/SİNOP
Orta öğretim: Durağan İmam-Hatip Lisesi, 1992-1999, Durağan/SİNOP
Lisans: KTÜ Rize İlahiyat Fakültesi, 1999-2003 RİZE
Yüksek Lisans: KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 2003-2006, RİZE
Doktora: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007-2011, İSTANBUL
Çalışma Alanları:
Arapça Öğretimi
Belagat
Kur'an'ın i'câzı (İ'câzu'l-Kur'ân)
Yüksek Lisans Tezi: Arapça'da Nâsih Fiiller, Trabzon 2006.
Doktora Tezi: Arap Belâgatında Haber-İnşâ Meselesi, İstanbul 2011.
Makaleler:
1. "Mustafa Sabri Efendi'nin Beyânü'l-Hak Dergisinde Mehmed Zihni Efendi ve el-Kavlü'l-ceyyid Adlı Eserine Yönelttiği Tenkitler", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,sayı: 1, Yıl: Haziran-2012, sayfa: 151-220.
2. "Bir Belagat Kitabı Olarak Mutavvel ve Osmanlı Medreselerinde Okunuş Biçimi Üzerine Bir Risale" Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 42, Haziran 2012, s. 173-196.
3. "Şerîf Ahmed b. Yûsuf ve Risâletün fî Ulûmi'l-Belâğa Adlı Eserinin Tahkikli Neşri", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 2, Yıl: Aralık-2012, sayfa: 123-163.
4. XVI. Yüzyıla Ait Türkçe Bir Belâgat Çalışması: Şerîf Ahmed b. Yûsuf ve Belâgat Tercümesi (Değerlendirme ve Neşir), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 3, Yıl: Haziran-2013, sayfa: 169-214.
5. "Hersekli Mehmed Kâmil Bey ve İmruulkays Muallakasına Yaptığı Tercüme", Doğu Araştırmaları", sayı: 13-14, İstanbul 2105, s. 25-50.
Ansiklopedi Maddeleri:
1) Ahmed Ubeyd, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).
2) Belgaysî, Ebü'l-Abbâs Ahmed b. el-Me'mûn, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).
3) Ferrâc, Abdüssettâr Ahmed, DİA (Zeyl'de yayınlanacak).

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Mustafa Irmak Özgeçmişi

Mustafa Irmak Hayatı

Sizde Mustafa Irmak ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Mustafa Irmak biyografisi 56 defa okunmuştur. [6663]