Nas Nedir ? Ne Demek ?

Nas Kelime Anlamı Nedir ?

1-)NÂSİnsanlar. Nas kelimesinin kökü ve anlamı hakkında çeşitli görüşler vardır. Nas, hareket anlamına gelen "nevs" kökünden gelmiş olup "insan" ve "insane" kelimelerinin çoğuludur. İns, insiy, ensiy kelimelerinin çoğulu veya kavm gibi ism-i cem olduğu da ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre de nas, unutmak manasına gelen "nesy" kelimesinden alınmıştır.

"Nesy" önce "neys" sonra "nas" şeklini almıştır. İbn-i Abbas, "Allah'a verdiği sözü unuttuğu için Adem'e insan adı verildi" demiştir. Hz. Peygamber (s.a.s); "Adem unuttu bu yüzden nesli de unutuldu" buyurmuştur.

Nas kelimesinin aslında "unas" olduğu ve hemze kaldırılıp yerine elif-lam getirilerek "en-nas" şeklini aldığı da söylenmiştir. Adem'in Havva'ya veya öteki canlılar arasında insanların birbirlerine olan yakınlığına bakarak nas, kelimesinin aynı anlamı veren "üns" kökünden gelmiş olduğu görüşünde olanlar da vardır. Diğer bir görüşe göre, insan görülebilir bir varlıktır. Bu yüzden insana beşer denilmiştir. Bu itibarla nas aynı manayı taşıyan "anese" kökünden gelmiştir.

Bütün insanlar bir ana-babadan meydana gelmiştir. Adem ve Havva'dan... Adem (a.s) topraktan yaratılmış ilk insan ve aynı zamanda ilk peygamberdir. Hz. Havva validemiz ise Hz. Adem (a.s)'in sol kaburgasından yaratılmış ilk kadındır.

Allah Teala: Ey insanlar sizi bir tek kişiden yaratan, ondan eşini vareden ve ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize hürmetsizlikten sakının " (en-Nisa, 4/ 1 ); Andolsun ki biz insanı kuru balçıktan işlenebilir kara topraktan yarattık" (el-Nicr, 15/26) buyurmuştur.

İnsan nesli bir anne ve babadan başlamak suretiyle bir kadın ve erkeğin birleşmesinden meydana gelmiş ve çoğalmışlardır. Yalnız Hz. İsa (a.s)'nın babası yoktur. Onu, Allah Teala, Hz. Meryem'e kendi ruhundan üflemek suretiyle yaratmıştır.

Kur'an'da: Mahrem yerini koruyan Meryem'e ruhumuzdan üfledik, onu ve oğlunu alemlere bir mucize kıldık" buyurulur (el-Enbiya, 21/91).

Her insan günahsız ve İslam'ı kabul edebilecek fıtratta doğar. Âkıl, baliğ oluncaya kadar da yaptıklarından sorumlu değildir. Zira İslam, iradesi gelişmemiş ve maddi gücü yetersiz olan bir kişiye sorumluluk yüklemez. Şu kadar var ki çocuklar bu sorumluluğa hazırlanır. Hz. Peygamber (s.a.s); Her insan İslam'ı kabul edebilecek fıtrat üzere doğar. Daha sonra ana ve babası onu yahudileştirir veya hristiyanlaştırır" buyurmuştur (Buhari, Kader, 25).

Bu hadise göre insan, doğuştan iyiye, güzele ve doğruya kabiliyetlidir. Gerek ruhi, gerekse maddi açıdan insan en güzel şekilde yaratılmıştır.

Kur'an-ı Kerim'de: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık" buyuruluyor (et-Tin, 95/4-5). Demek ki kötülükler insana sonradan ve Dışarıdan gelmektedir. Onun ne ruhunda ne de bedeninde doğarken getirmiş olduğu bir kötülük yoktur. İnsanlar birbirlerinden farklı da doğmazlar. Âkıl, baliğ olan insan önce imanla, sonra da başka amellerle sorumlu tutulur. İman edip etmemekte tamamen serbesttir. Hiç kimse onu iman etmeye zorlayamaz. İman eder, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak yaşarsa dünyada rahat ve huzur içerisinde olur. Ahirette ise Allah'ın lütfuyla Cennet'e gider. İman etmez ve müslümanca yaşamaz ise bunun dünyevi ve uhrevi cezasını görür.

Eşit olarak yaratılan insanlar ne kadar Allah'ın emirlerine uyar ve yasaklarından kaçınırlarsa aralarında manevi açıdan o derece farklılık meydana gelir. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sizi milletlere, kabilelere ayırdık ki birbirinizle kolayca tanışasınız. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır" (e/ Hucurat, 49/ 13).

İnsan başı boş ve gayesiz olarak değil, Allah'a kulluk etmek için yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" (el Mü'minun, 23/115).

"İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?" (el-Kıyame, 75/36).

"Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım" (ez-Zariyat, 51/56. Ayrıca bk. insan mad).

Şamil İA


2-)Açıklık, açık ve kesin yargı.


3-)Dogma.


4-)Karagöz ustalarının «gitmek» sözcüğü karşılığında kullandıkları sözcük.


5-)Bk. sentral dogma


6-)yardımcı, yardım eden (allah&


7-)8217;ın kulu). ayrıca kur&


8-)8217;an-ı kerim&


9-)8217;de bir sure ismidir.


10-)İnsanlar, halk, herkes.


11-)İnsanlar.


12-)Uykusu gelmek. Uyku bastırmak. (Osmanlıca'da yazılışı: na's)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Was not.
İngilizcesi İngilizce
Has not.
İngilizcesi İngilizce
National Airspace System.
İngilizcesi İngilizce
National Academy of Sciences.
İngilizcesi İngilizce
National Academy of Science.
İngilizcesi İngilizce
National Airspace System; Naval Air Station.
İngilizcesi İngilizce
Network Access Server.
İngilizcesi İngilizce
Acronym for Network Access Server, this is a terminal server designed specifically to provide remote connectivity via PPP and similar protocols.
İngilizcesi İngilizce
An architecture for attaching a shared disk storage device to a server, which relies on an Ethernet LAN to make the connection.
İngilizcesi İngilizce
Network Attached Storage Typically a data server on a network that provides file storage accessed via the network cf DAS and SAN.
İngilizcesi İngilizce
Network-Attached Storage.
İngilizcesi İngilizce
NAS stands for Network Access Server It is a computer or a special device designed to provide access to the network For example, it can be a computer connected to the network and equipped with several modems Such NAS would allow the user connecting to one of its modems to access the network.
İngilizcesi İngilizce
Network-attached storage device is a server that is dedicated to nothing more than file sharing NAS does not provide any of the activities that a server in a server-centric system typically provides, such as e-mail, authentication or file management NAS allows more hard disk storage space to be added to a network that already utilizes servers without shutting them down for maintenance and upgrades With a NAS device, storage is not an integral part of the server Instead, in this storage-centric design, the server still handles all of the processing of data but a NAS device delivers the data to the user A NAS device does not need to be located within the server but can exist anywhere in a LAN and can be made up of multiple networked NAS devices.
İngilizcesi İngilizce
Network Application Support: DEC's approach to applications integration across a distributed multivendor environment.
İngilizcesi İngilizce
Network Attached Storage Portable devices containing storage space or stand alone self-contained devices that attach directly to your network This storage space can be shared by all of the computers on a network.
İngilizcesi İngilizce
Non-traceable author statement: Database entries that do not cite a paper [e g SwissProt records, YPD protein reports]; Statements in papers [abstract, introduction, or discussion] that a curator cannot trace to another publication.
İngilizcesi İngilizce
Abbreviation for National Academy of Sciences.
İngilizcesi İngilizce
Network Access Server A Cisco platform or collection of platforms, such as, an AccessPath system which interfaces between the packet world and the circuit world.
İngilizcesi İngilizce
Narcotic Affairs Section of the local US Embassy.
İngilizcesi İngilizce
Collection of Digital architectures and development programs intended to provide a significant affinity between VAX systems and various workstations, including Macs and IBM-compatible PCs.
İngilizcesi İngilizce
New American Standard First segment published 1963, complete Bible published 1971 Revised 1995 Loosely based on the ASV Copyright owned by the Lockman Foundation Printed and sold by various publishers NASB the preferred acronym today.

  • 81 ) , Erman ( Mehmet Nas Dk.

Sizde içinde Nas kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Nas kelimesi anlamı 191 defa okunmuştur. [242379] Nas kelime anlamı, Nas nedir, Nas ne demek, Nas sözlük anlamı

Paylaş