OMURGA kelime anlamı OMURGA nedir OMURGA ne demek OMURGA sözlük anlamı OMURGA

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Omurlar vücdun bükülmesini sağlayacak destekleyici bir yapı şeklinde birbirine sıkıca bağlıdırlar. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek olmasına rağmen, aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır. Bütün omurgalılarda, iskeletin gövde kısmının esası omurgadır.

İlkel balıklarda omurga kıkırdak hlindedir. Mesel bağabalıkları böyledir. Köpekbalıkları ve mersinbalıklarında ise omurga yarı kıkırdak, yarı kemiktir. Kemikli balıklardan tibren bütün omurgalılarda omurga kemikten yapılıdır. Balıkların omurları tek parçadır. Aralarında eklem yoktur. Bu yüzden omurgaları, ancak esnek bir çubuk gibi bükülebilir.

Omurgalılarda, omurlar arasında eklemler meydana gelmiştir. Bu sretle omurganın çeşitli yönlerde hareketi mümkün olur. Kurbağagillerde omurga bölgelere ayrılmağa başlamıştır. Boyun bölgesinde halka şeklinde tek bir omur, göğüs bölgesi omurlarında ise güdük kalmış kaburga çıkıntıları vardır. Kuyruksuzlarda, tek bir kuyruk sokumu omuru bulunur.

Kuşlarda sırt, bel ve sağrı bölgeleri omurları kaynaşarak yekpare bir hl almışlardır. Kaplumbağada ise, bu üç bölgenin omurları ile kaburgalar, bağaya yapışmıştır. Memelilerde omurga beş bölgeye ayrılmıştır. Bunlar, boyun, göğüs, bel, sağrı ve kuyruk sokumu bölgeleridir.

İnsan omurgası: Omurların üstüste sıralanması ve birbirine bağlanmasıyla gövdenin arkasında orta çizgide yer alan, gövdenin ağırlığını taşıyan, kafatasından leğen kemiğine kadar uzanan kemik sütun.

Omurganın vazfesi: Başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşımak ve bunlara sağlam bir destek olmaktır. Ayrıca baş ve gövdenin hareketlerini de sağlar. Bu arada omurga kanalı içindeki omurilik gibi çok ehemmiyetli bir organa sağlam ve emniyetli bir kılıf teşkil eder.

Omurga, insanda, 3334 adet omurdan meydana gelmiştir. Bu omurlardan ilk 24 tnesi, birbirleriyle, omurlararası disk denilen kıkırdakların bulunduğu eklemler aracılığıyla bağlanmışlardır. Bu omurlar üç gruba ayrılır. Bunlar 7 boyun omuru, 12 sırt omuru ve 5 bel omurudur. Kalan 910 omurun ilk beşinin birleşmesiyle kuyruk sokumu kemiği, en altta bulunan küçük ve tam gelişmemiş 45 tne omurun birleşmesinden de kuyruk kemiği meydana gelmiştir.

Omurganın çeşitli parçalarına it omurlar arasında büyüklük ve şekil bakımından bzı farklılıklar göstermekle berber benzer ve hepsinde olan ortak özellikleri de vardır. Omurların benzerliği, yeni doğanlarda daha fazladır. Gelişme sırasında gittikçe artan ağırlık, hareket, gövdenin durumunda meydana gelen farklılıklar ve omurgaların çeşitli kısımlarına yapışan kasların tesirleri, omurganın bütün kısımlarında aynı olmadığından, omurlar arasında şekil farklılıkları ortaya çıkar. 1. ve 2. boyun omurları, başın değişik ve fazla hareketleri yüzünden diğer omurlara nazaran daha çok farklılaşmışlardır ve sırasıyla atlas ve aksis isimlerini alırlar. Omurganın, önden veya arkadan bakıldığında yana doğru eğrilmiş olması durumuna tıpta skolyoz denir.

Omurlar arası disk fıtığı. Omurlararası disklerin, çeşitli sebeplerle meydana gelen, harbiyetle kendini gösteren ve şiddetli ağrıya sebep olan durumu. (Bkz. Bel Fıtığı)
 • Birbirleriyle eklemlendiklerinde kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği.
 • Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi.
 • Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, bel kemiği, esas.
 • Hayvanların sırt bölgesinde bulunan ve eğe kemikleri ile etraf iskeletini taşıyan omurlardan oluşan sütun.
 • Omur sütunu, spondilos.
 • Omurların oluşturduğu kolon.
 • İngilizcesi :Backbone, vertebral column.
 • İngilizcesi :Chine.
 • İngilizcesi :Columna vertebralis.
 • İngilizcesi :Spine.
 • İngilizcesi :Backbone.
 • İngilizcesi :Vertebral column.
 • İngilizcesi :Spinal coloumn.
 • İngilizcesi :Keel.
 • İngilizcesi :Carina.
 • İngilizcesi :Rachis.
 • İngilizcesi :Vertebrae.
 • İngilizcesi :Spinal column.
 • Fransızcası :Colonne vertbrale
 • Norveççesi :Vertebrae

Kelime Dili

OMURGA kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

OMURGA kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen OMURGA kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde OMURGA kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde OMURGA kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde OMURGA kelime anlamı gösterilmektedir. OMURGA nedir ? OMURGA ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. OMURGA kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.