Osman Raşid Paşa Kimdir ?

Osman Raşid Paşa Biyografisi

Osman Raşid Paşa Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Osman Raşid Paşa : Osman Raşid Paşa (1802)- (1880) Osman Bey (Osman Raşid Paşa), İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)
29 Cemaziyelahir 1272-18 Zilkade 1274
7 Mart 1856-30 Haziran 1858
Emanet Müddeti: 2 sene 4 ay 18 gün.
Osman Bey, 1217 (1802-1803) tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Önce ilmiye mesleğine girip Bab-ı Meşihat’a devam eden Osman Bey, sonra Kapan Naibi, Miri Katibi ve Muhallefat Kassamı olmuş, 1250 (1834-35) senesinde İzmir Mevleviyyetine tayin edilmiş, 3 yıl sonra sürgün cezasına çarptırılmıştır.
Sürgün yerinden dönüşte mülkiye mesleğine alınan, Aydın Kaymakamlığı, Meclis-i Ahkam-ı Adliye azalığı ve İhtisab Nazırlığı yapan Osman Bey, 1847’de İzmir Muhassılı, 1851’de Trabzon Müfettişi, 1854’te Zimemat Komisyonu Reisi, 1854’te de Zabtiye Muavini olmuştur.Zabtiye Muavinliğinden azledilen Osman Bey,1855/56 senesinde Zahire ve Ağnam Müdürlüğü’ne getirilmiş, aynı yıl Şehremaneti’ne tayin edilmiştir.
Şehremaneti görevinden sonra 1860’ta vezaret rütbesiyle İzmir Valiliği’ne tayin olunan Osman Bey, kısa bir süre sonra azledilmiş, ardından Cezayir-i Bahr-i Sefid vilayetine tayin olunmuş ve bu görevinden emekli edilmiştir.1298 (1880) yılında vefat eden Osman Bey Rumeli Hisarı’ndaki Kayalar Kabristanı’na defnedilmiştir.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Osman Raşid Paşa Özgeçmişi

Osman Raşid Paşa Hayatı

Sizde Osman Raşid Paşa ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Osman Raşid Paşa biyografisi 32 defa okunmuştur. [3000]