PANAYIR kelime anlamı PANAYIR nedir PANAYIR ne demek PANAYIR sözlük anlamı PANAYIR

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Alm. Handelsmesse (f), Fr. Faire le Commerce (de), İng. Tradefair. Bir yerde belli zamanlarda birkaç gün veya daha fazla sürmek üzere ticret maksadıyla kurulan büyük pazar. Cemiyet hlinde yaşamaya mecbur olan insanlar, ellerindeki malları tanıtmak ve birbirleriyle değiştirmek için çok eski zamanlardan beri panayırlar kurardı. Eski kavimler birbirleriyle alış veriş yapabilmek için belli yerlerde toplanırlar, getirdikleri malları değiştirmek sretiyle ihtiyaçlarını karşılarlardı. Kavimler, kabileler, panayır zamnında savaş hlinde olsalar bile barış yapıp, alışverişte bulunurlardı.

Peygamberimizden çok önceki yıllarda Mekkeye dn sebeplerle gelenler burada kurulan panayıra katılırdı. Büyük kervanlarla gelen mallar, burada toplanan insanlara tanıtılır ve satılırdı. Eski Mısırda da bilhassa mezarlara yakın panayırların kurulduğu bilinmektedir.

Romalılar ve Yunanlılarda da panayırlar kurulur, halkın yaptığı eşylar buralarda satılırdı. Olimpiyatlar böyle panayırların olduğu zamana rastlatılırdı.

Panayırlar, 19. yüzyıla kadar gerek Avrupada, gerekse bizde ekonomik bir müessese olarak sürüp geldi. Bu asrın sonlarında ise panayırlar iş adamlarının mallarının incelenip siprişler yapılır duruma getirildi. Bunlardan 1894 yılında Leipzigde milletlerarası bir hüviyette açılan panayır en önemlisiydi. Yirminci asrın başlarında pekçok Avrupa devleti örnek panayırlar kurdular. Bunlar mill karakter taşıdığından devlet tarafından teşvik edilirlerdi. Zamanla bu panayırlar fuar ismini aldı. Bugün milletlerarası olanlara ve büyük panayırlara fuar adı verilmektedir. (Bkz. Fuar)

Trakya ve Anadolunun pekçok yerinde asırlardır devam eden panayırlar, iktisd ihtiyaçları karşılamak için kurulurlardı. Bunlar ya eşy veya hayvan panayırı şeklinde olurdu. Hayvan panayırlarında, koyun, keçi, sığır, eşek, at, deve gibi hayvanlar satılır. Panayır günlerinde bölgenin iktisd haytında canlılık olur, buraları det bir bayram yerine döner.

Günümüzde Anadolu ve Trakyanın bzı kasabalarında panayırlar kurulmakta, buralarda hayvan ve eşy satışı yapılmaktadır. Bizim geleneklerimizde ilk mahsullerin tanıtılması, hayvanların teşhir edilmesi maksadıyla ticr mnda yer alan panayır, son asırda Türk cemiyetinin Batı hayranlığı ve taklitçiliği doğrultusunda etimolojik ve sosyolojik yönden yerini festivale bırakmıştır. Böylece, ilk mahsullerin teşhiri olan panayır, günümüzde Karpuz festivali, üzüm festivali, kiraz festivali gibi değişik isimlerle anılır olmuştur. Vilyetlerimizde ise bunların yerine çeşitli fuarlar açılmaktadır (Giyim, Kitap Fuarı vs. gibi).

Kelime Dili

PANAYIR kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

PANAYIR kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen PANAYIR kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde PANAYIR kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde PANAYIR kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Benzer Kelimeler

panayır yeri
panayırcı
Bu sayfa üzerinde PANAYIR kelime anlamı gösterilmektedir. PANAYIR nedir ? PANAYIR ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. PANAYIR kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.