Patoloji Nedir

Patoloji Nedir ? Patoloji Ne demek ?

1-)Alm. Krankheitslehre, Pathologie (f), Fr. Pathologie (f), İng. Patholoqy. Organ ve dokularda hastalıklar veya kazalar sonucunda meydana gelen yapısal ve fonksiyonel bozuklukları inceleyen ilim dalı. Patoloji yalnız insan değil hayvan ve bitkilerin de hastalık hallerini inceler. Patolojiyle uğraşan kişilere “Patolog” denir.

Patolojinin metodları: Patolojide fizik, kimya, anatomi, histoloji ve bakteriyolojide kullanılan metodlar uygulanır. Patolojide kullanılan bir diğer metod da otopsidir. Otopsi bütün organların çıplak gözle muayenesini sağlar. Bu muayenelerde ölüm sebepleri ve hastalıklarda organ yapısında ortaya çıkan bozukluklar (lezyonlar) belirlenebilir. Bozukluk her zaman çıplak gözle görülemez. Bazan da mikroskobik bir inceleme yapmayı gerektirir.

Mikroskobun gelişmesi, tespit metodlarıyla hücrenin canlı organizmada olduğu gibi incelenebilmesinin mümkün olması, elektron mikroskobunun çalışma alanına girmesi, doku kültürlerinin yapılabilmesi, mikroskobik muayenelerde fizik ve kimyasal usullerin kullanılması, patolojinin araştırma alanını genişletmiş ve oldukça ayrıntılı araştırmaların yapılabilmesine imkan vermiştir.

Patolojinin Bölümleri

Patolojik anatomi: Hastalıklarla ilgili olarak organ ve dokularda meydana gelen ve çıplak gözle veya mercekle görülebilen değişikliklerin incelenmesidir. Böylece 0,1 milimetreden büyük olan değişiklikler incelenebilmektedir.

Histopatoloji ve sitopatoloji: Histopatolojide doku ve hücreler, sitopatolojide ise hücre ve bakteriler incelenebilir. Sitopatolojinin gelişmesi, kanserin erken teşhisinde birçok merhalenin alınmasını sağlamıştır. Vücudun çeşitli salgılarından ve yerlerinden alınan örneklerle hücre karakterinin değişmesinin görülmesi bir kanser habercisi olarak ele alınır ve ona göre hareket edilir.

Cerrahi patoloji: Diğer ismi “biyopsi”dir. Cerrahi müdahale ile veya özel iğnelerle hastalık bölgelerinden alınan parçaların incelenmesidir.

Histokimyasal patoloji: Mikroskobik inceleme için hazırlanan doku ve kesitlerin çeşitli boyama metodlarıyla incelenmesi.

Deneysel patoloji: Hastalıkların hayvanlarda araştırılması ve tedavi usullerinin denenmesinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Klinik patoloji: Biyokimyasal, mikrobiyolojik ve kan muayenelerinin beraberce yapılması ve hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılan bir araştırma alanıdır.

Genel patoloji: Genel anlamda hastalıkların sebeplerini ve hastalıkların oluş biçimlerini, hastalıklar sonucunda organ ve dokularda meydana gelen fonksiyon bozukluklarını inceleyen patolojinin en geniş dalıdır.

Özel patoloji ve sistem patolojisi: Her sistem ayrı ayrı ele alınır. Her sistemi tutan hastalıklar incelenirken hastalığın amili, oluşu ve ortaya çıkan patolojik durumlar araştırılır.

Patolojinin bunlardan başka, Genetik Patoloji, Adli Tıp Patolojisi, Submikroskobik Patoloji, Coğrafik Patoloji gibi çok özelleşmiş dalları da vardır.


2-)Hastalıklar bilimi.


3-)Sayrı bilimi


4-)(Yun. pathos: ızdırap; logos: bilim) Hastalıklarla uğraşan bir bilim dalı.


5-)Hastalık bilimi; makroskobik ve mikroskobik normal dışı durumların nedenlerini, gelişimini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalı, patobiyoloji.


6-)Bir hastalığın nedenlerini ve geilşimini makroskobik ve mikroskobik olarak araştıran bilim dalı, hastalık bilimi.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Pathology.
Almancası Almanca
Pathologie

  • Ama olmayınca da davranışın dozunu artırıyor ve yine bir Patoloji döngüsüne giriyor.
  •   John Hopkins Tıp Fakültesi'nden, Patoloji ve onkoloji uzmanı ayrıca pankreas kanseri konusunda en önemli araştırmacılardan biri olan Anirban Maitra kendisini kabul eden isim oldu.

Sizde içinde Patoloji kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Patoloji kelimesi anlamı 147 defa okunmuştur. [239677] Patoloji kelime anlamı, Patoloji nedir, Patoloji ne demek, Patoloji sözlük anlamı

Paylaş