Psikolojik Savaş Nedir

Psikolojik Savaş Nedir ? Psikolojik Savaş Ne demek ?

1-)Alm. Psychologischer Krieg (m), Fr. Guerre (f) psychologique, İng. Psychological war. Hasımların veya yabancı grupların düşünce, görüş, his, hareket tarzları, örf ve adetleri, inançları üzerinde tesir yaparak onun psikolojik gücünü zayıflatmak, yıkmak, kendilerininkini ise kuvvetlendirmek için yapılan faaliyetlerin bütünü. Bugün teknolojinin çok ilerlemesi, nükleer silahların blokların elinde bulunması, büyük çaplı savaşlara mani olmaktadır. Bunun yerine bir memleket ve milletin topyekun tahribi anlamına gelen psikolojik savaşa başvurulmaktadır. Bütün devletler genelde barışın koruyucusu görünmelerine rağmen; birbirlerini içten çökertmeyi hedef alan “siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik, ideolojik savaşlara” başvurmaktadır. Böylece karşılıklı “barış içinde savaşı” ilan etmişlerdir.

İkinci DünyaHarbinde, Kore, Küba, Vietnam, Lübnan, İsrail-Mısır, Afganistan savaşlarında ve son olarak da Körfez Savaşında oynadığı rolün apaçık olduğu psikolojik savaş, üzerinde önemle durulması icab eden bir husustur. Psikolojik savaşta esas olan propagandadır. Düşmanın girişmiş olduğu psikolojik savaşın prensip, metod, karakteri bunlara karşı koymanın usul ve kaideleri, yapılacak propaganda ile tespit edilir.(Bkz. Propaganda)


2-)(Psychologıcal War) Temel
unsuru propaganda olan ve karşı grupların birbirlerini etkileyebilmek, onların
kendi istedikleri şekilde hareket etmelerini sağlamak için, tehdit, yıldırma,
kendini güçlü gösterme gibi psikolojik faktörlerin araç olarak kullanıldığı
mücadele biçimi.


3-)Temeli propagandaya dayanan, karşı düşünceli grupların birbirlerini etkileyebilmek ve kendi düşüncelerini kabul ettirmek için tehdit, şantaj, yıldırma vb. psikolojik ögelerin kullanıldığı mücadele türü.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Psychological warfare.

Sizde içinde Psikolojik Savaş kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Paylaş