Rıfaiyye Nedir

Rıfaiyye Nedir ? Rıfaiyye Ne demek ?

1-)Zikr-i Cehri (Allahü tealanın ism-i şerifini sesli olarak söylemek) hazret-i Ali'den, on iki imam vasıtasıyla gelmiştir. Bunların sekizincisi olan İmam-ı Ali Rıza'dan Ma'ruf-i Kerhi almış ve Cüneyd-i Bağdadi'nin çeşitli halifelerinin (talebelerinin) silsilelerinde bulunan meşhur mürşidlerin (büyük evliyaların) adı verilerek kollara ayrılmıştır. Böylece Ebu Bekr-i Şibli yolundan Kadiriyye, Şaziliyye, Sa'diyye ve Rıfaiyye tarikati meydana gelmiştir. (Abdülhak-ı Dehlevi)

Rıfaiyye yolunun kurucusu olan Seyyid Ahmed Rıfai hac dönüşü Medine-i münevverede Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem türbesini ziyareti esnasında;"Uzaktık, toprağını öpmek için efendim. Kendim gelemez, vekil olarak ruhumu gönderirdim. Şimdi seni ziyaret nimeti oldu nasib. Ver mübarek elini dudağım öpsün Habib" manasına gelen bir şiiri okuyunca, Peygamber efendimizin kabrinden mübarek elleri göründü. Seyyid Ahmed Rıfai de saygıyla elini öptü. Orada bulunanlar hadiseyi görüp hayretle seyrettiler. Bu keramet pek meşhur olup, dilden dile günümüze kadar gelmiştir. (Yusuf Nebhani)

Seyyid Ahmed Rıfai hazretleri, Rıfaiyye yolunun esaslarıyla ilgili olarak buyurdu ki: "Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar; istememek, geri çevirmemek ve yığmamak (elde malı biriktirmemek)tır." (Hüseyin Vassaf)

Seyyid Ahmed Rıfai hazretlerinin kurduğu Rıfaiyye yolu da zamanla diğer tarikatler gibi bozuldu. Dünyaya düşkün olanlar, dini, dünyalık elde etmek için alet edenler, Rıfaiyye yolunda olduklarını söyleyerek şeyh, tarikatçı gibi adlar altında ortaya çıktılar. Ağızlarına ateş koymak, ağızlarından alevler çıkarmak, bir yanağına bıçak, şiş sokup öteki yanağından çıkarmak, sokak ortasında yatarak üzerinden kamyon geçirtmek gibi işler yaparak keramet sahibi olduğunu iddia edenler görüldü. Yaklaşık son yüz seneden beri Rıfaiyye tarikatı adı altında birçok şeyler uyduruldu. Seyyid Ahmed Rıfai'nin yolu olan hakiki Rıfailik unutuldu. Şeyh ve tarikatçı adı altında ortaya çıkan kimseler İslamiyet'in emirlerine uymayan, dinimizin yasak ettiği şeyleri zikir ve ibadet adı altında işleyip, birçok bid'atler (sapıklıklar) çıkardılar. Bunların İslamiyet'le ve hakiki Rıfaiyye yoluyla ilgileri yoktur. (İslam Âlimleri Ansiklopedisi)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Rıfaiyye kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Rıfaiyye kelimesi anlamı 2 defa okunmuştur. [247576] Rıfaiyye kelime anlamı, Rıfaiyye nedir, Rıfaiyye ne demek, Rıfaiyye sözlük anlamı

Paylaş