Rahmet Nedir

Rahmet Nedir ? Rahmet Ne demek ?

1-)RAHMETİncelik, ihsan, bağışlama, acıyıp esirgeme. Allah'ın kullarına acıması, onlara sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmesi anlamında Kur'ani bir tabir. Allah Teala, kullarına rahmet ve şefkatle davranmayı nefsine vacib kıldığını, Rabbiniz, sizden her kim bilmeyerek fenalık yapar da arkasından tövbe eder ve nefsini düzeltirse, ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. O, bağışlayan ve merhamet edendir" (e! En'am, 6/54) ayetiyle açıklamıştır. Rahmet, bütün yaratıkların iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymaktır. Allah Teala'nın bu kelimeden türemiş bazı güzel isimleri vardır; Rahman: Esirgeyen, Rahim: Bağışlayan, Erhamürrahimin: Merhametlilerin en merhametlisi, Hayrürrahimin: Merhametlilerin en hayırlısı, Zürrahme: Rahmet sahibi, Zü Rahmetin Vasia: En geniş Rahmet sahibi... gibi. Kur'an-ı Kerim'de yüzden fala yerde geçen bu isimler, Allah'ın rahmetinin çok ve tükenmez derecede bol ve her şeyi kapladığını gösterir. Cenab-ı Allah yaratıklarına, şanına yakışır bir acıma ve şefkat duygusu ile muamele eder. Esasen hayatın kaynağı da, bu ilahi rahmettir. Yaratılışı düşünecek olursak, insanı oluşturan sperm ve yumurta, çok sağlam, dış etkenlerden korunmuş, rahim denilen çok müsait bir ortamda birleşerek gelişir. Hayatın ilk kıvılcımı, ancak böyle bir rahmet ortamında başlayabileceği için ona, aynı kökten türemiş olan Rahim ismi verilmiştir. Dünyaya gelen her canlı yavrusu ancak, Allah'ın verdiği nimetler ve ana-babasının sevgi ve merhametiyle gelişip büyüyebilir. Eğer bu merhamet duygusu olmasa, hayatın devamı mümkün olmazdı. Allah Teala'nın; "Benim rahmetim her şeyi içine almıştır" (el-Araf, 7/156) sözü bu gerçeği ifade etmektedir. Canlılar, ilahi rahmetin çeşitli tecellileri olan ve saymakla bitirilemeyecek nice nimetler sayesinde hayatiyetlerini devam ettirirler. Hak yolu bulmaları için Allah Tealanın insanlara kitaplar, peygamberler göndermesi de rahmetinin bir tecellisidir: Ey Habibim Muhammed! Biz seni, alemlere rahmet olasın diye gönderdik” (el-Enbiya, 21/107),

"Bu Kitabı (Kur'an'ı) sana, her şeyin açıklaması, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve müslümanlar için de bir müjdeci olarak gönderdik" (en-Nahl, 16/89) ayetleri bunu göstermektedir.

"Allah Teala, rahmetini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuzunu yanında bıraktı, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu bir kısrak, yavrusu daha rahat emebilmesi için ayağını kaldırır" (Buhari, Edeb, 19) hadisi, rahmet cevherinin aslında bir bütün olduğunu, sadece insanlara değil, bütün mahlukata verildiğini gösterir. Buna göre, Allah Teala'nın gerçek rahmetinin büyüklüğünü düşünmek gerekir. Kalbinde merhamet duygusu taşıyan bir insan, içinde ilahi bir cevher taşıyor demektir. Merhameti olmayan kişi, bu ilahi nimetten nasipsiz kalmıştır. Hz. Peygamber'in çocukları sevip okşamasına hayret eden ve on çocuğundan hiçbirini öpmediğini övünerek söyleyen bedeviye; "Şayet Allah senin kalbinden merhameti söküp almışsa, ben sana ne yapabilirim? Acımayana acınmaz. " (Buhari, Edeb, 18) demesi de bunu gösterir.

İbadetler, bilhassa oruç ve zekat, merhamet duygusunu arttırır. Müslümanın merhameti bütün müminleri bütün insanları, hatta bütün canlıları içine almaktadır. Çünkü İslam, yaratıcıya hürmet, yaratılana şefkat ve merhamet temeli üzerine bina edilmiştir. Rahmet Peygamberi (s.a.s); "İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez" (Müslim, Fedail, 66) buyurur. Küçüklere, güçsüzlere, yardıma muhtaç olanlara, hayvanlara... rahmet ve şefkatle davranmak Peygamberimizin en önemli özelliklerinden ve ümmeti olan bizlere tavsiye ettiği şeylerdendir: "Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir" (Tirmizi, Birr,15), "Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere -bütün canlılara- merhamet edin ki, göktekiler de -Allah ve melekler- size merhamet etsin" (Ebu Davud, Edeb, 58).

Akif KÖTEN


2-)Allahü teala Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

(Ey Resulüm!) De ki: "Ey (günah işlemekle) nefslerine karşı haddi aşmış kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Çünkü Allahü teala (şirk ve küfürden başka dilediği kimselerden) bütün günahları magfiret buyurur, bağışlar. Şüphesiz ki O, Gafur'dur, Rahim'dir. (Zümer suresi: 53)

Ya Rabbi! Bize rahmetini ihsan eyle. İhsan sahibi ancak sensin. (Âl-i İmran suresi: 8)

Allahü teala rahmeti yüz parçaya ayırmış, doksan dokuzunu kendisinde bırakmış, yeryüzüne bir parça indirmiştir. İşte bütün mahluklar bu parça sebebiyle birbirlerine acırlar... (Hadis-i şerif-Müslim)

... Ramazan'ın birinci gecesi Allahü teala mü'minlere rahmet eder. Rahmetle baktığı kuluna hiç azab etmez. (Hadis-i şerif-Sünen-i Beyheki)

Bir kimse bir mü'minin ihtiyacını karşılamak için yürüse, Allahü teala yetmiş bin meleği ona sayehan eder, gölgelendirir. Eğer sabah vakti ise akşama kadar, akşam vakti ise sabaha kadar ona rahmet ile dua ederler. Her bir ayağını kaldırdıkta bir günahı affolur ve bir derece verilir. (Hadis-i şerif-İbn-i Hibban)

Allahü tealanın bir kuluna rahmet etmiyeceğine, ona gazab ve azab edeceğine alamet, dünyaya ve ahirete faydası dokunmayan şeylerle meşgul olması, zamanlarını lüzumsuz şeylerle öldürmesidir. (İmam-ı Gazali)

Allahü tealadan korkmalı, fakat O'nun rahmetinden ümidi kesmemelidir. Ümid, korkudan çok olmalıdır. Böyle olanın ibadetleri zevkli olur. (Muhammed Hadimi)

2. Sevgili Peygamberimiz hazret-i Muhammed'in isimlerinden.

Allahü teala, Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya suresi: 107)

3. Kur'an-ı kerim.

4. Yağmur.

Allahü teala, Kur'an-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

Allahü teala rüzgarı, rahmetinden önce müjdeci olarak gönderir. Rüzgarlar, ağır olan bulutları sürükler. Bulutlardan ölü olan toprağa su yağdırırız. O yağmurla yerden meyveler çıkarırız. Ölülerini de mezarlarından böyle çıkaracağız. Umulur ki, düşünüp ibret alırsınız. (A'raf suresi: 57)


3-)Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme.


4-)Yağmur
Örnek:Kubbedeki açıktan rahmet yağar, güneş vurur. A. H. Tanpınar


5-)acıma, esirgeme, koruma, yarlığama


6-)Acıma, esirgeme, koruma, yargılama.


7-)Merhamet, acımak, şefkat etmek, ihsan etmek, esirgemek.


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
God's compassion.
İngilizcesi İngilizce
Rain.
İngilizcesi İngilizce
Mercy.
İngilizcesi İngilizce
God's mercy and grace.
İngilizcesi İngilizce
God's mercy.
İngilizcesi İngilizce
Grace.

  • Mevlâ Rahmet eylesin.
  • Allah'ın Rahmetine kavuştu.
  • Allah'ın Rahmeti sonsuzdur.
  • İsa için önemli olanın Tanrının Rahmet dolu mesajlarını yaymak olduğunu ifade etti.
  • Allah Rahmet eylesin"dedi.

Sizde içinde Rahmet kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Rahmet kelimesi anlamı 2378 defa okunmuştur. [242453] Rahmet kelime anlamı, Rahmet nedir, Rahmet ne demek, Rahmet sözlük anlamı

Paylaş