Sadabad

Sadabad Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Sultan Üçüncü Ahmed zamanında, imar edilen, İstanbul’da Kağıthane Deresindeki bir mesire yeri. İstanbul’un en çok sevilen mesire yerlerinden olan Kağıthane semtinde, daha önceki asırlarda at ve okçuluk sporları da yapılırdı. On sekizinci yüzyılda, Sultan Üçüncü Ahmed (1703-1730) ve Sadrazam Damad İbrahim Paşa, Kağıthane’yi çok güzel bir plan dahilinde imar ettiler. Otuz sütun üzerine Sadabad Kasrı adı verilen köşk yaptırıldı. Bunun çevresinde yüz kadar köşk ve kasır inşa edilerek, Kağıthane Deresinin akış yönü değiştirildi. Sadabad Kasrının önündeki büyük bir havuz, koruluğa uzanan su kanalları, kanallar arasında meydana getirilen küçük göller, yer yer akan şelaler bu semte ayrı bir güzellik veriyordu. Çevresinin çeşme, sebil, havuz ve camiyle süslenmesi bilhassa şairlere ilham verip, methiyelerine sebep oluyordu.

Osmanlı, tarih ve edebiyatında imar, güzellik ve mesire yeri olarak ün yapan Sadabad (Sa’dabad), 1730 Patrona Halil İsyanıyla harabeye çevrildi. Yakıp yıkmaktan, yenilikleri ortadan kaldırmaktan, şahsi hırs ve heveslerinden başka birşey düşünmeyen Patrona ve avanesi, Sadabad’ın çevresindeki bütün köşkleri ateşe vermek istediyse de Birinci Mahmud Han (1730-1754), sadece yıktırılmasına izin verdi. Böylece bunların ilerideki yıllarda onarılması imkanı sağlandı. Gerekli tamiratlar yapıldıktan sonra bilhassa Üçüncü Selim Han (1789-1807), Dördüncü Mustafa Han (1807-1808) ve İkinci Mahmud Han (1808-1839) zamanlarında padişahların yabancı elçileri kabul ve ziyaret yerleri oldu. Sultan İkinci Mahmud Han, Kasr-ı Neşat yerinde Çadır Köşkünü, Sultan Abdülaziz Han (1861-1876) zamanında da Sadabat Sarayı yerinde Çağlayan Kasrı ile İmrahor Kasrı inşa edildi.

Son zamanlara kadar Sadabad, İstanbul’un önemli mesire yerlerinden biriydi. Bunlar 1940-1941 yıllarında tarihi değerine ve güzelliğine bakılmaksızın İmrahor Kasrı ile birlikte yıkılıp ortadan kaldırıldı. Sadabad’dan zamanımıza saray ve köşklerden ikisinin resim ve planlarından başka hiçbir şey ulaşamamıştır.


2-)sultan ııı. ahmed'in saltanatı ve nevşehirli ibrahim paşanın sadrazamlığı zamanında, istanbul kağıthane'de yapılan 'sadabad kasrı' adı verilen bir yapı dolayısiyle, bu kasrın bulunduğu bölgeye verilen ad. (dereler, fıskiyeler, ağaçiar ve çiçek bahçeleriyle en güzel mesirelerden biriydi).


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sizde içinde Sadabad kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Sadabad kelimesi anlamı 879 defa okunmuştur. [239971] Sadabad kelime anlamı, Sadabad nedir, Sadabad ne demek, Sadabad sözlük anlamı

Paylaş