Sembol Nedir ? Ne Demek ?

Sembol Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Alm. Symbol (n), Formel (f), Zeichen (n), Fr. Symbole (m), İng. Symbol. Bir gâyeyi, bir fikri ifâde eden ve ortak bir anlamı olan harf, kelime, bitki ve şekil. Matematik ilminde bâzı varlıkları belirtmek için kullanılan harflerle kimyâda elementlerin kısa bir şekilde tanıtılması gâyesiyle, kabul edilen harf topluluklarına da “sembol” ismi verilmektedir. Sembol, remiz, alem, misal ve timsâl mânâsına da gelmektedir. İnsanların duyu organları yoluyla anlamaları zor olan bâzı şeyleri, hatıra getiren her türlü gözle görülen şeyler de bu mânâda kullanılmaktadır. Bayrağı gördüğümüz zaman vatanı, minâreyi gördüğümüz zaman câmiyi hatırlamamız gibi.

İlk sembolik işâretler M.Ö. yaşamış eski Mısır ve Mezopotamyalılarda görülmektedir. Roma dünyâsı da sembolik işâretlere çok yer verirdi. Hattâ târihte Roma sembolleri, tartışma konusu bile olmuştur. Bâzı târihçiler, eskiden sembollerin daha çok süslemecilikte kullanıldığını belirtmişlerdir. Bugün de süslemenin ana fikri sembole dayanmaktadır.

Sembolik işâretler, bâzı ilimlerde dilden daha çok kendini göstermiştir. Meselâ, kimyâ ilminde durum böyledir. İşlemler tamâmen harf semboller ile izah edilmektedir. H2O görüldüğünde hemen “su” hatırlanması gibi.


2-)(Symbol) Bkz. Simge


3-)Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
Örnek:Baykuş ve karga uğursuzluğun, merkep bönlüğün, domuz pisliğin, kaz alıklığın, aslan cesaretin, at zekâ ve adaletin, köpek sadakatin, bülbül aşkın, kelebek gençliğin işaret ve sembolü olmuştur. A. Haşim


4-)Bk. simge


5-)Simge


6-)Bk. Simge(II)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 


Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Symbol.
İngilizcesi İngilizce
Sign.
İngilizcesi İngilizce
Emblem.
İngilizcesi İngilizce
Attribute.
İngilizcesi İngilizce
Banner.
İngilizcesi İngilizce
Exemplar.
İngilizcesi İngilizce
Representation.
İngilizcesi İngilizce
Standard.
İngilizcesi İngilizce
Type.
İngilizcesi İngilizce
Byword.
İngilizcesi İngilizce
Symbol simge.

  • Sembolik namaz kılmak

Sizde içinde Sembol kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Sembol kelimesi anlamı 816 defa okunmuştur. [240107] Sembol kelime anlamı, Sembol nedir, Sembol ne demek, Sembol sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş