STAGFLASYON kelime anlamı STAGFLASYON nedir STAGFLASYON ne demek STAGFLASYON sözlük anlamı STAGFLASYON

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

İng. Stagflation, Fr. Stagflation, Alm. Stagflation. Enflsyon ile işsizliğin bir arada görüldüğü ekonomik bunalım. Durgunluk içinde enflasyon veya enflasyon + işsizlik diye Türkçeye çevrilmeye çalışılan stagflasyon, İngilizcedeki durgunluk stagnation kelimesinin baş tarafı ile yine aynı dildeki inflation kelimesinin son tarafının stagflation olarak birleştirilmesiyle türetilmiş bir kavramdır.

Çağımızın iktisd bunalımı olarak nitelenebilen stagflasyon; işsizliğin, yetersiz bir ekonomik büyümenin, kullanılamayan üretim kapasitelerinin, yaygın ve sürekli fiyat artışları ile bir arada görüldüğü bir ekonomik rahatsızlık olarak tanımlanabilir.

Enflasyon olarak bilinen iktisd bunalım gibi, stagflasyonu açıklamaya çalışan birçok teoriler ve yaklaşımlar vardır. Bunlar stagflasyon diye isimlendirilen bunalımı, esas tibriyle, aşağıdaki faktörlere bağlamaktadırlar. Özetle ifde etmek gerekirse bu faktörler şunlardır:

Mal ve emek piyasalarının farklı şartlar altında dengeye gelmeleri;

İşsizlikle mücdele politikalarında yapılan yanlışlıklar;

Eksik rekbet şartlarında çalışan firmaların yüksek fiyat politikaları;

Ekonomide gelir paylaşım mücdelesinin şiddetlenmesi, çalışma barışının bozulması, ücretlerin aşağıya doğru esnek olmaması;

Teknolojik değişmeler;

Enflasyonla mücdele etmeyi amaçlayan politikaların yetersizlikleri;

Dış ekonomik faktörler (Petrol fiyatlarının artması, savaş veya milletlerarası nitelikteki politik krizler gibi).

İktisat politikalarının gerçekleştirmeye çalıştıkları temel ekonomik gyelerin içinde fiyat istikrarı ve tam istihdamın çok önemli bir yeri vardır. Stagflasyon olarak bilinen bu bunalım her maksadı da zedelemektedir. Bu durumda ne yapılmalıdır?

Çağdaş iktisat teorisi, işsizlik ve enflasyon ile aynı anda mücdele etmeyi sağlayacak iktisat politikaları bakımından oldukça yetersiz görünmektedir. Bunun sebebi, enflasyonla mücdele edildiğinde genellikle işsizliğin artış eğilimi içine girmesi; işsizlikle mücdele edildiğinde ise enflasyonun veya fiyat istikrarının sarsılmasıdır. Kısaca ifde etmek gerekirse maksatlar arasında çatışma vardır. Her ikisine birden aynı anda ulaşmak güç görünmektedir.

Bzı iktisatçılara göre sektörel ve bölgesel iktisat politikalarıyla stagflasyonla mücdele etmek mümkündür. Kimi iktisatçılara göre de mliye politikaları (yni vergi harcama ve politikaları) işsizliği önlemek için genişletici şekilde; para politikaları ise enflasyonu önlemek için daraltıcı şekilde kullanılabilir. Bu araçların etkileri kısa dönemde birbirleriyle çatışsa bile uzun dönemde hem işsizlik hem de enflasyon azaltılabilecektir. denmektedir.
(Stagflatıon) Bkz.
durgunluk Enflasyonu
  • Durgun şişkinlik.

Kelime Dili

STAGFLASYON kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

STAGFLASYON kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen STAGFLASYON kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde STAGFLASYON kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde STAGFLASYON kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde STAGFLASYON kelime anlamı gösterilmektedir. STAGFLASYON nedir ? STAGFLASYON ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. STAGFLASYON kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.