Sultan Sencer Kimdir ?

Sultan Sencer Biyografisi

Sultan Sencer Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Sultan Sencer : Sultan Sencer Büyük Selçuklu Sultanı
Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın oğlu olan Sencer 1086 yılında Sincar'da doğdu. Küçük yaştan itibaren devlet tecrübesi kazandı. Ağabeyleri Berkyaruk ve Muhammed Tapar zamanında devlet hizmetinde bulundu. Doğuda çıkan isyanları bastırdı. Buradaki başarıları üzerine Horasan Melikliği'ne atandı. 1102 yılında Selçuklu Devleti'ne saldıran Karahanlı Hükümdarı Kadir Han'ı bertaraf etti. Ayrıca Gaznelileri Selçuklu'ya tabi kıldı.
Babası Melikşah'ın siyasetini takip etti. Horasan'dan itibaren devletin doğusunda Selçuklu düzenini yeniden kurdu. Berkyaruk'tan sonra tahta geçen Muhammed Tapar'ın ölümü üzerine 18 Nisan 1118 tarihinde küçük yaştaki oğlu Mahmut, Büyük Selçuklu Devleti tahtına çıkarılırken, Sencer de 14 Haziran 1118 tarihinde Horasan'da bağımsızlığını ilan etti.
14 Ağustos 1119 tarihindeki savaşta yeğenine galip geldi. Sencer, Büyük Selçuklu Sultanı oldu.
Devletin merkezini de Irak-ı Acem'den Horasan'a nakletti. Bundan sonra büyük savaşlara girişti. Sultan Sencer, 'Sultanü'l-azam' unvanını kazandı.
1132 yılında Karahanlılar'ın, 1136'da Gazneliler'in, 1141'de Karahitaylılar'ın ve 1147'de Harezmliler'in isyanını bastırdı. 1152 yılında Gurlular'ı mağlup etti.
1153 tarihinde Oğuz Yabgu ile Belh'te yaptığı savaşı kaybedince esir düştü. Sencer esaret altında bir sultan olmak istemediğinden sultanlığı terk edip Merv Hankahı'na kapandı. Buradaki üç yıllık esaretten sonra Nisan 1156'da kurtarıldı. Ancak 29 Nisan 1157'de 91 yaşındayken Merv'de vefat ederek kendi yaptırdığı türbeye defnedildi.
Bilim adamlarına sahip çıktı ve bilimi teşvik etti. Sultan Sencer'in döneminde Horasan bütün İslam Dünyası'na ve Anadolu'ya din ve bilim adamı sevk eden bir merkez oldu.

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Sultan Sencer Özgeçmişi

Sultan Sencer Hayatı

Sizde Sultan Sencer ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Sultan Sencer biyografisi 102 defa okunmuştur. [4594]