Tamim Nedir ? Ne Demek ?

Tamim Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Genelge, Bir Şeyi Son Derecede Yayginlaştirma, Umumîleştirme.


2-)Genelge, sirküler
Örnek:Askerî tamimlerin, nizamların, kanunların, tefsirlerin, göreneklerin çeşidi, vergi kâtibinin hafızasında yerleşti. E. E. Talu


3-)Genelleştirme.


4-)Genelleme.


5-)Bk. genelleştirme


6-)Umumileştirme. Herkese bildirme. (Osmanlıca'da yazılışı: ta'mim)


7-)Bk. genelleme


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Hukuk Terimidir

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Circular genelge.
İngilizcesi İngilizce
Sirküler.
İngilizcesi İngilizce
Generalization genelleme.
İngilizcesi İngilizce
Written general order.
İngilizcesi İngilizce
Circular.
İngilizcesi İngilizce
Circular letter.
İngilizcesi İngilizce
Generalizing.
İngilizcesi İngilizce
Generalization.
İngilizcesi İngilizce
Making sth generally known.
İngilizcesi İngilizce
Diffusing.
İngilizcesi İngilizce
Circularization.
İngilizcesi İngilizce
Circular order.

  • Başbakanlık yayınladığı bir Tamim ile memurların çalışırken sigara kullanmasını yasakladı.
  • Sözlük anlamı yayma, genelleme demektir. Bir idari mercii veya makamın hizmete ilişkin görüş ve emirlerini çeşitli ast makam ve memurlara bildiren yazıdır. Türkçe karşılığı Genelge dir. Tamim, talimattan farklı olarak üst makamın, hizmetin görülmesi konusunda kendisine hiyerarşi ilişkisiyle bağlı ast makam ve memurlara gönderdiği emirlerdir. Bir Tamim içinde, çoğukez bir çok talimat da yer alabilir. Bir bakanlığın, yurt içindeki bakanlığa bağlı bütün dairelere gönderdiği yazılar genellikle Tamim adını alır. Tamim yoluyla her kuruluş iç düzenini ve görülen hizmetin uyacağı esasları kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit eder. Bütünüyle icrai hükümleri kapsayan bir Tamimin, gerçekte bir yönetmelik olduğunu kabul etmek, yönetmeliklerde bulunması gereken şartları bunda da aramak zorunlu olur. Nitekim bazı büyük kuruluşlar ve özellikle büyük bankalar iç yönetmeliklerinin veya iç talimatnamelerinin hükümlerini ilgilendiren ve yeni esaslar getiren konularına ait genelgelerine Tamim günlük işlerin yapılmasını gerektiren ve uygulandıktan sonra pek hükmü kalmayacak konularla ilgili genelgelerine de Genel Mektup adı vermektedirler. İş Bankasında olduğu gibi. Tamim ve Genel Mektup çıkarmak yetkisi sadece Bankaların Genel Müdürlüklerine aittir. Şubeler arasında bir işin yapılmasına ait istek ve emirler Talimat niteliğindedir. TAPAJ Bir yazıyı daktilo makinesiyle yazmaya Tapaj denir. Tape etmek, makine ile yazmak anlamına gelir. Bu yazıların tapajı 2 ay sürdü, gibi.
  • Tamim isim anlamıyla genelge, sirküler anlamına gelir. Kullanım biçimi olarak Askeri Tamimler örnek verilebilir. Tamim kelimesinin felsefedeki anlamı genelleştirme, mantıktaki anlamı ise genellemedir. Tüm bunların yanı sıra Tamim etmek fiili ise tahmin edilebileceği gibi genellemek anlamında gelir. Bu konuda Tamim etmeden konuşursan sevinirim gibi

Sizde içinde Tamim kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Tamim kelimesi anlamı 17899 defa okunmuştur. [157098] Tamim kelime anlamı, Tamim nedir, Tamim ne demek, Tamim sözlük anlamı

Kelime Anlamını Paylaş