TASARRUF kelime anlamı TASARRUF nedir TASARRUF ne demek TASARRUF sözlük anlamı TASARRUF

Kelime Anlamı Nedir ? Ne Demek ?

Bir hakka doğrudan doğruya tesir eden mumele (tasarruf işlemi)dir. Bu işlemle bir hak, devredilir, sınırlanır veya bir külfete sokulur. Çoğunlukla bir borcun ifsı için yapılır. Satış işleminde, mülkiyetin devri satıcının borcudur. Bu borcun yerine getirilmesi, bir hakkın devriyle ilgili bir tasarruf işlemidir. İntifak hakkı kurma ise, bir hakkı sınırlayan bir tasarruf mumelesidir.

Tasarruf ehliyeti: Tasarruf işlemlerini yapabilmeyi ifde eder. Fiil ehliyetinin bir bölümü olup, onun içinde yer alır.

Tasarruf nisabı: Mahfuz hisseli mirasçı bırakarak ölen ve miras bırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla, kendi terekesi üzerinde dilediği tasarrufu yapamaz. Terekesinin belli bir bölümü mahfuz hisseli mirasçıların olup, bu hisselerin dışındaki ve murisin istediği gibi tasarrufta bulunabileceği kısma, tasarruf nisabı denir. Bu nisabın aşılması hlinde, mahfuz hisseleri tecvüze uğrayan, zarar gören mirasçılar tenkis isteğinde bulunurlar.

Tasarruf yetkisi: Herhangi bir hak veya ilişkiye doğrudan doğruya tesir edebilme iznidir. Tasarruf yetkisi bulunmadan yapılan bir işlem, sonradan yetkinin kazanılmasıyla geçerli olur. Mlik olarak tasarruf yetkisine ship olunduğu gibi, temsilci sıfatiyle başkasına it bir mal üzerinde de tasarruf yetkisi kullanılabilir.

Tasarruf ehliyeti olan, tasarruf yetkisine ship olmayabilir. Borçlu hacizli malları üzerinde, alacaklıdan izin almayan bir kişi, tasarruf yetkisine ship olabilir. Mesel, mahdut ehliyetsiz, kendi mallarını azaltacak işlem yapamaz; fakat, başkasının malı üzerinde temsilci olarak tasarruf yetkisi kullanabilir.

Yüce dnimiz İslmiyet de her türlü iş ve hareketlerimizde ölçülü olarak orta yolu tutmamızı tavsiye etmektedir. Allahü tel İsr sresi 29. yeti kermesinde melen; Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de (elini) açıp tutumsuz olma. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. buyurmaktadır. Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem; Zaman gelecek ki para olmadıkça ne din, ne de düny hiçbiri muhfaza edilemiyecektir. buyurdu. Buna göre hayatımız boyunca, her işimizde ölçülü olmak, dnimiz İslmın temel esaslarındandır. Aşırı hareket etmenin sonunda ortaya çıkan israf ve cimrilik, toplumu meydana getiren fertlerin dengesini bozar. Madd yapıyı olduğu kadar, mnev yapıyı da zayıflatır. Birçok kavimler, milletler ve devletler bu yüzden helk olarak trih sayfasından silinmişlerdir.

Çalışıp kazanamadığımız günlerde, beklenmeyen zarr masrafların gerektiği hllerde, zor duruma düşmemek için tutumlu olmak ve tasarrufa riyet etmek zorundayız. Cferi Sdık rahmetullahi aleyh; Sdece vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekt vererek malınızı koruyunuz. İktist eden ve tasarrufa riyet eden aldanmaz. Tedbirli ve düzenli yaşamak, geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmekse aklın yarısıdır. buyurarak tasarruflu ve tutumlu olunmasını övmüştür.
Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız.Zekt vererek mallarınızı koruyunuz. İktisd eden, tasarrufa riyet eden aldanmaz. Tedbirli düzenli yaşamak, geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek, aklın yarısıdır. (Cferi Sdık)

2. İdre etme, hükmetme.

Allahü tel mülkünde tasarruf ediyor.Mülkünde tasarruf etmesinde zulüm düşünülemez. Çünkü zulüm, izni olmadan başkasının mülkünde tasarruftur. (İmmı Gazl)

3. Bir velnin Allahü telnın izniyle sevdiklerini mnen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezlandırması.

Yaratılışı, kalb ve rh mertebesine kadar olan kimseyi tasarrufu kuvvetli olan pri, daha yüksek mertebelere ulaştırabilir. (İmmı Rabbn)

Sıddkiyye yolunda ilerlemek üstdın tasarrufu, kuvveti ile olur. O sevk ve idre etmedikçe, hiç ilerleyemez. Çünkü nihyetin (sonun) başlangıcında yerleştirilmesi, onun şerefli teveccühü, merhameti ile olur. Anlaşılmayan, bilinmeyen hllere hep onun üstün, başarılı idresi ile kavuşulur. (İmmı Rabbn)

tikdı ve ameli doğrulttuktan, bu iki kanadı ele geçirdikten sonra, Allahü telya yaklaştıran yolda ilerlemek sırası gelir. Zulmn ve nrn konakları aşmaya başlanabilir. Ancak şunu iyi bilmelidir ki, böyle konakları aşarak yükselebilmek ancak yolu bilen, yolu gören, yol gösteren, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehberin teveccühü ve tasarrufu ile olabilir. Bunun bakışları kalb hastalıklarına şif verir. Onun teveccühü yni kalbini bir kimseye çevirmesi, kötü, çirkin huyları insandan siler süpürür. (İmmı Rabbn)
 • Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
  Örnek:Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı. R. N. Güntekin
 • Tutum.
 • Para biriktirme, artırım.
 • Bir ekonomide belirli bir dönemde yaratılan gelirin tüketilmeyen, yani harcanmayan kısmı.
 • Cari gelirin bir kısmının tüketilmeden gelecekte kullanılmak üzere ayrılması
 • 1) işlem. 2) harcama. ~ nisbı: harcama özgürlüğü (Verfügungsfreiheit). ölüme bağlı ~: ölüme bağlı harcama.
 • İngilizcesi :Provident.
 • İngilizcesi :Saving.
 • İngilizcesi :Economy.
 • İngilizcesi :Possession.
 • İngilizcesi :Austerity.
 • İngilizcesi :Providence.
 • İngilizcesi :Retrenchment.
 • İngilizcesi :Thriftiness.
 • İngilizcesi :Savings.
 • İngilizcesi :Power of disposal.
 • İngilizcesi :Frugality.
 • İngilizcesi :Disposal.
 • İngilizcesi :Disposition.
 • İngilizcesi :Thrift.
 • İngilizcesi :Administration.
 • İngilizcesi :Management.
 • İngilizcesi :Conservation.
 • İngilizcesi :Careful use of a resource.
 • İngilizcesi :Money saved.
 • İngilizcesi :Economies.
 • İngilizcesi :Economization.
 • İngilizcesi :Entry.

Kelime Dili

TASARRUF kelimesi Türkçe bir kelimedir.

Örnek Cümleler ve Ek Bilgiler

TASARRUF kelimesi ile ilgili örnek cümle veya ek bilgi bulunamadı. Sözlüğü geliştirmek için lütfen TASARRUF kelimesi ile ilgili bildiklerinizi yazınız.

Sizde içinde TASARRUF kelimesi geçen bir şeyler yazar mısınız ?

Sizde içinde TASARRUF kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Bu sayfa üzerinde TASARRUF kelime anlamı gösterilmektedir. TASARRUF nedir ? TASARRUF ne demek ? gibi soruların cevaplarına bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. TASARRUF kelimesi sözlük anlamı sayfa üzerinde görüntülenemez ise lütfen bize bildiriniz.