Teveccüh Nedir ? Ne Demek ?

Teveccüh Kelime Anlamı Nedir ?

1-)1.Peygamberleri aleyhimüsselam veya evliyayı vesile (vasıta) yaparak, onların hatırı için istenilen bir şeye kavuşturması için Allahü tealaya yalvarmak. Buna, istigase, tevessül ve teşeffü' de denir.

Resulullah'ın yanına bir ama (gözleri görmeyen) birisi geldi. Gözlerinin açılması için dua etmesini diledi (istedi). Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, ona; (İstersen dua edeyim, istersen sabret. Sabr etmek, senin için daha iyi olur" buyurdu. O kimse; "Dua etmeni istiyorum. Benim bakacak kimsem yoktur. Çok sıkılıyorum" deyince; "İyi bir abdest al! Sonra; "Allahümme inni es'elüke ve eteveccühü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, ya Muhammed inni eteveccehü bike ila Rabbi fi haceti-hazihi, li takdiye-li Allahümme şeffi'hü fiyye" duasını oku!" buyurdu. Duanın manası şudur: "Ya Rabbi! İnsanlara rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberin ile sana teveccüh ediyorum. Senden istiyorum. Ya Muhammed aleyhisselam! Dileğimin hasıl olması (yerine gelmesi) için Rabbime senin ile teveccüh ediyorum. Allah'ım! O'nu bana şefaatçi eyle!" (Merakıl-Felah, Nesai, Tirmizi, İmam-ı Beyheki)

2. Tasavvuf yolunda ilerleme, yükselme sebeblerinden en önemli olanı. Bir velinin, Allahü tealanın izni ile nazar etmek (bakmak) yahut başka yollarla talebesinin veya sevdiğinin yahut başka birinin kalbindeki masiva (Allahü tealadan başka her şey) ve dünya sevgisini, günah lekelerini temizleyip, yerini feyz, marifet, ilim ve hikmetle yani manevi ilimler, iyilikler, bereketler ve faidelerle doldurması, yüksek derecelere kavuşturması.

Pirin (tasavvuf büyüğünün) teveccühü, her ne suretle ortaya çıkarsa çıksınlar, sadık talebeden, zulmet ve keder dağlarını kaldırıp, uzaklaştırır. (Muhammed Ma'sum)

Tasarruf sahibleri üç nev'idir (kısımdır). Bir kısmı Allahü tealanın izni ile, her istedikleri zamanda, diledikleri kimsenin kalbine tasarruf ederek, onu tasavvufta en yüksek derece olan fena makamına eriştirirler. Bazısı, Allahü tealanın emri olmadan tasarruf etmez. Emir olunan kimseye teveccüh ederler. Bir kısmı ise kendilerine bir sıfat (hal) geldiği zaman kalblere tasarruf ederler. (Ubeydullah-ı Ahrar'ın oğlu Hace Muhammed Yahya)

Ruhu olgun bir velinin kabri yanına gidip, bir zaman durulur ve o tapraktaki veliye teveccüh edilirse, ruhu o toprağa bağlanır. Meyyitin ruhu da bu toprağa bağlı olduğu için, gelen insanın ruhu ile velinin ruhu buluşmuş olurlar. Bu iki ruh karşılıklı iki ayna olur. Herbirinde olan mearif (ilimler) ve kemalat (olgunluklar) ötekine aks eder, yansır. (Fahreddin-i Razi)

Batındaki yani kalbindeki nisbetin (bağlılığın) artmasına çalış. Allah ism-i şerifini, bazan da kelime-i tehlili (La ilahe illallah'ı) çok zikrederek (söyleyerek), bazan salevat okuyarak, Kur'an-ı kerim okuyarak Allahü tealaya yaklaşmaya çalış. Bu çalışmalarda gevşeklik olursa, bu fakirin ruhaniyetine teveccüh ediniz. Yahut, Mirza Mazhar-ı Canan'ın kabrine gidiniz, ona teveccüh ediniz, çok terakki edilir, ilerleme ve yükselme olur. Ondan hasıl olan fayda, bir dirinin faydasından daha çoktur. (Abdullah-ı Dehlevi)


2-)Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme.


3-)Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme
Örnek:O da benim gibi Avrupa görmüş ihtisas sahibi kart bir gencin teveccühünden memnundur. H. E. Adıvar


4-)Bk. uyarı cevabı


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Dil
Anlamı
İngilizcesi İngilizce
Favor.
İngilizcesi İngilizce
Kindness.
İngilizcesi İngilizce
Favour.
İngilizcesi İngilizce
Consideration.
İngilizcesi İngilizce
Kind regard.
İngilizcesi İngilizce
Directing / turning one's attention to.
İngilizcesi İngilizce
Being directed / turned towards.
İngilizcesi İngilizce
Attention.

Sizde içinde Teveccüh kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Teveccüh kelimesi anlamı 82 defa okunmuştur. [248027] Teveccüh kelime anlamı, Teveccüh nedir, Teveccüh ne demek, Teveccüh sözlük anlamı

Paylaş