Ata Sözleri ve Anlamları

Aradığınız Kelime

Sütlüyü sürüden çıkarmazlar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Sütlüyü sürüden çıkarmazlar.

Yararlı, verimli şey, elden çıkarılmaz.

Ot kökü üstünde biter. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ot kökü üstünde biter.

Çocuk, ailesinin genel durumuna; eğitim gören, eğiticinin tutumuna uygun olarak yetisir. Krs. Isırgan ocağında biter.

Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

İyi bir sonuç elde etmek için bir yerde uzun süre çalışan, sabırla bekleyen kişi, katlandığı sıkıntıların mükafatını görür.

Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ev sahibinin bir evi, kiracının bin evi var.

Bakınız. Evlinin bir evi var...

Gece yağar gündüz açar, yıl düzgünlüğü; erkek söyler kadın susar, ev düzgünlüğü. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Gece yağar gündüz açar, yıl düzgünlüğü; erkek söyler kadın susar, ev düzgünlüğü.

Gece yağmur yağar, gündüz günes açarsa o yıl uğurlu, bereketli olur. Erkek istedigini söyler de kadın susarsa o evde dirlik düzenlik olur. Bkz. Gündüz yağar, gece açar...

Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim, bir lokma ekmek). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Açlık ile tokluğun arası yarım yufka (bir dilim, bir lokma ekmek).

Yoksulluğa yerinmemeli. Küçük bir şey, en büyük gerekseme duygumuzu gidermeye yeter.

Bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o ol ur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bir adama kırk gün (deli dersen deli, akıllı dersen akıllı olur) ne dersen o ol ur.

Sürekli telkinle bir kişinin bilinçaltına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.

Yiğit arkasından vurulmaz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yiğit arkasından vurulmaz.

yıkmaya çalışmak mert adam işi değildir.

Ay ayakta, çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ay ayakta, çoban yatakta, ay yatakta çoban ayakta.

Çobanın uyanık olması gerekir. Kamu yönetiminde de böyledir. Genel düzene yardımcı olan araçlar varsa baş yönetici rahat eder; yoksa çok uyanık olması gerekir.

Cahile söz (laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Cahile söz (laf) anlatmak, deveye hendek atlatmaktan güçtür (zordur).

Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, deveye hendek atlatamazsınız. Cahile söz anlatmak, bundan da güçtür.

Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Umut, fakirin (garibin) ekmeğidir.

Yoksul kişi, yakında bolluğa, rahata kavuşma umudu içinde yaşar.

Sıçan geçer yol bulur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Sıçan geçer yol bulur.

Bir iş için kötü bir yol açılırsa gelenek olur; artık herkes o yolu tutar.

Aç yar onda sarpın kurcalanmaz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Aç yar onda sarpın kurcalanmaz.

Bir nesneden yoksun olan kişi yanında o nesne üzerine dikkati çekecek davranışlarda bulunulmamalıdır. (Kel yanında kabak anılmaz.)

Yarası (yağırı) olan gocunur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yarası (yağırı) olan gocunur.

Bkz. Al kasağıyı, gir ahıra...

Amca baba yarısı. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Amca baba yarısı.

Amca, kardeşinin çocuğuna kendi çocuğu gibi ilgi gösterir. Çocuk da amcasına, babasına karşı beslediği duygularla bağlı olur.

Gailesiz baş, yerin altında. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Gailesiz baş, yerin altında.

Bakınız. Ağrısız baş mezarda olur.

Zengin Ateş dökecek olsa fukara götünü saksı eder. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Zengin Ateş dökecek olsa fukara götünü saksı eder.

toy olur.

Aklına geleni isleme, her ağacı taslama. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Aklına geleni isleme, her ağacı taslama.

Sonunu düşünmeksizin aklına gelen her işi yapan, herkese sataşan kişi, tutumunun büyük zararlarını görür. Krs. Her deliğe elini sokma...

Muhabbet iki bastan olur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Muhabbet iki bastan olur.

Bkz. Dyilik iki bastan olur.

Et (balık) kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır ? kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Et (balık) kokarsa tuzlanır; ya tuz kokarsa ne yapılır ?

Bozulan şeyi düzeltecek etken vardır. Ama bu etken bozulmuşsa artık düzeltmeden umudu kesmek gerekir.

Açık göte herkes tükürür. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Açık göte herkes tükürür.

Utanç verici, iğrendirici davranışları herkes ayıplar, tiksinti ile karşılar.

Oğlan dayıya, kız halaya çeker. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Oğlan dayıya, kız halaya çeker.

Oğlan çocuğun yüzü de, huyu da dayısına, kız çocuğununki ise halasına benzer.

Güzellerin talihi çirkin olur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Güzellerin talihi çirkin olur.

Güzeller, güzelliklerine yarasan bir yasayıs ararlar. Bunu bulmak da pek kolay olmadığından, -ya da kendilerini bulduklarına layık görmediklerinden mutlu olmazlar.

Züğürtlük, zadeliği (soyluluk) bozar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Züğürtlük, zadeliği (soyluluk) bozar.

Soylu kimse züğürtleyince, soyluluğu unutulur.

Ağır ol batman gel (döv, gelesin, dövesin). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ağır ol batman gel (döv, gelesin, dövesin).

Batmanlarla tartılacak gibi ağır ol. Ağırbaşlı ol ki değerin üstün tutulsun.

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.

Tehlikelere karşı önlem almış olan kişi, kendini ileride üzülmekten kurtarmış olur. Krs. eşeğini sağlam bağla..., Korkulu rüya görmekten...

El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? El kesesinden sultanım, develer olsun kurbanım.

Bir varlıklı adına iş gören kişi, bol bol harcamada bulunur.

Su testisi su yolunda kırılır. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Su testisi su yolunda kırılır.

Bir kisi, ya da sey, hangi amaca hizmet ediyorsa o uğurda bir kazaya uğrar; yok olur.

Kimse kendi ayıbını görmez. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kimse kendi ayıbını görmez.

Bakınız. Herkes kendi ayıbını bilmez.

Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz.

Hizmetinin verimlerini aldığımız kimsenin bize kazandırdığı şeylerden yararlanması gerekir. Krs. Bal tutan parmağını yalar.

Düğünü okuyucu boklar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Düğünü okuyucu boklar.

Dki taraf arasındaki güzel ilişkileri, söz götürüp getiren anlayışsız aracı bozar. Çünkü bir tarafın iyi niyetle söylediği bir sözü, kendine göre Yanlış yorumlayarak, öbür tarafa kötü biçimde ulaştırır.

Akan çay her zaman kütük getirmez. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Akan çay her zaman kütük getirmez.

Kimileyin emek harcanmadan para kazanılsa da bu her zaman gerçekleşmez.

Varısına gelisim, tarhana asına bulgur asım. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Varısına gelisim, tarhana asına bulgur asım.

Siz başkasına ne kadar yakınlık gösterir, ne kadar değer verirseniz, o da size bu ölçüde yakınlık gösterir, değer verir.

Akça akıl öğretir, don yürüyüş. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Akça akıl öğretir, don yürüyüş.

Bol olanaklar, insanların iyi işlere girişmesini kolaylaştırır, Yol yordam öğrenmesine yardım eder : Parası çok olan kişi, başkalarının aklından geçirmediği güzel işler yapar. Kılıksız olduğu için eskiden topluluk içinde kısıla büzüle yürüyen kimse de giyimli kuşamlı olduğu zaman dikkati çekecek kadar güzel yürür.

Deliye geçit yoklatırlar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Deliye geçit yoklatırlar.

Yapılacak bir işte tehlike olasılığı varsa ilk girişim için saf kişiler öne sürülür.

Kötü komsu insanı (adamı) hacet (mal) sahibi eder. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kötü komsu insanı (adamı) hacet (mal) sahibi eder.

Kötü komsu, kendisinden emanet olarak istenen seyi vermez. Emanet isteyen de gidip o seyden satın alır. Böylece bu komsu, o kisiyi esya sahibi etmis olur.

Atılan ok geri dönmez. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Atılan ok geri dönmez.

İyi düşünmeden yaptığımız öyle işler vardır ki sonra pişman olarak eski duruma dönmek isteriz. Ama artık o duruma dönme olanağı kalmamıştır.

boş eşek yorga (Biniciyi sarsmayan hızlı yürüyüş.) gider. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? boş eşek yorga (Biniciyi sarsmayan hızlı yürüyüş.) gider.

Üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi, rahat rahat istediği gibi yaşar.

Hocanın dediğini yap (söylediğini dinle ), yaptığını yapma (Hocanın okuduğunu dinle , kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Hocanın dediğini yap (söylediğini dinle ), yaptığını yapma (Hocanın okuduğunu dinle ,

gittiği yola gitme.) Din adamları bize dinin buyruklarını anlatırlar. Buna uymak gerektir. Ama birçok din adamının davranısları, din buyruklarına aykırı olduğundan gittikleri yola gidilmemelidir.

Yaz yaz gerek, kış kış. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yaz yaz gerek, kış kış.

Her mevsimin kendine özgü koşulları, verimleri vardır. Yaz mevsimi yazlığını, kış mevsimi kışlığını yapmazsa insanların yaşayış düzenleri de bozulur.

Dinsizin hakkından imansız gelir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dinsizin hakkından imansız gelir.

Acıması olmayan kişiyi, kendisinden daha acımasız biri yola getirir.

Ağzın karnından büyük olmasın. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ağzın karnından büyük olmasın.

Gücünün yetmeyeceği büyük işlere girişme.

Bostan gök iken pazar(-lık) yapılmaz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bostan gök iken pazar(-lık) yapılmaz.

Nasıl gelişeceği ve ayrıntıları belli olmayan bir iş üzerinde anlaşma yapılamaz.

kayış bilir kutan (büyük pulluk) ne çeker. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? kayış bilir kutan (büyük pulluk) ne çeker.

Ağır bir işin ne denli güç yapıldığını ancak o i sin yapılmasında aracı olan, emeği geçen bilir.

Kör görmez, sezer. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kör görmez, sezer.

Kör görmediği şeyi nasıl sezerse bir konu üzerinde bilgisi olmayan kişinin de o konu ile ilgili sezişleri olur.

Çirkefe tas atma, üstüne sıçrar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Çirkefe tas atma, üstüne sıçrar.

Kötülük yapmak için fırsat arayan kişilerle çatışma; zararlı çıkar, kirlenirsin.

Kötülük her kişinin karı, iyilik er kişinin karı. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kötülük her kişinin karı, iyilik er kişinin karı.

Bakınız. İyiliğe iyilik her kişinin karı...

Borç yiyen kesesinden yer. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Borç yiyen kesesinden yer.

Borca alışveriş yapan, hemen para ödemez ama, ödemek zorundadır. Aldıklarının parası kesesinden çıkacaktır.

Ağaç yas iken eğilir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ağaç yas iken eğilir.

Çocuklar küçük yaşta kolay eğitilir. Büyük insan kolay kolay eğitilemez.

İtin akılsızı kurban bayramında sılaya gider. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? İtin akılsızı kurban bayramında sılaya gider.

İşini bilmeyen kişi, ayağına gelen kısmetten yararlanacağı yerde, zorunlu olmayan, her zaman yapabileceği bir işi öne alır.