Ata Sözleri ve Anlamları

Aradığınız Kelime

Nekesle cömerdin harcı birdir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Nekesle cömerdin harcı birdir.

Bakınız. Cömertle nekesin...

Kiminin devesi (parası ), kiminin duası. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kiminin devesi (parası ), kiminin duası.

Varlıklı olanların parası, yoksul olanların da duası alınarak işler yürütülür.

iki emini bir yemin aralar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? iki emini bir yemin aralar.

Birbirinin doğruluğuna güvenerek birlikte iş yapmakta olan iki kişiden biri, hile yapmadığına Arkadaşını inandırmak için yemin ediyorsa güven bozulmuş demektir. Artık ayrılmaları gerekir.

Sitte-i Sevir, kapıyı çevir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Sitte-i Sevir, kapıyı çevir.

Sitte-i Sevir'de hava çok bozuk ve fırtınalı olur. dışarı çıkmamalı.

Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Köseyle alay edenin top sakalı kara gerek.

Başkasının eksikleri ile eğlenen kişinin kendisi kusursuz olmalıdır.

Ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız (dostsuz) kalır. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız (dostsuz) kalır.

Kusursuz güzel olmaz. Eşim kusursuz olmalı diyen eş bulamaz. Bu kural yalnız eş için değil, elde etmek istediğimiz her şey için doğrudur.

Kol kırılır yen içinde bas yarılır börk içinde. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kol kırılır yen içinde bas yarılır börk içinde.

Bkz. Bas yarılır börk içinde...

Abanın kadri yağmurda bilinir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Abanın kadri yağmurda bilinir.

Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır. Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin, kullanım zamanı geldiğinde değeri artar. Her şeyin bir değeri vardır. Bir şeyin gerçek değeri (kadri) ise, ona gerçekten ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar.

Peki, Aba ne demektir ? Aba, Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş veya bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük.

Kadir ne demektir ? Kadir : Değer, kıymet demektir.

-Dki (dokuz) ölç, bir biç. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? -Dki (dokuz) ölç, bir biç.

Tasarlanan is, önce tekrar tekrar ve sonuçlarıyla birlikte düsünülmeli, ondan sonra -verilecek karara göre- yapılmalıdır.

Kabul olunmayacak duaya amin denmez. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kabul olunmayacak duaya amin denmez.

gerçekleşmesi olanaksız girişime oy vermek doğru değildir.

Kas ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Kas ile göz, gerisi (kalanı, artanı, dahası) söz.

Güzellik, her seyden önce kas ve göz güzelliğidir. Vücudun baska yerlerinin güzel olması önemli değildir.

Dyilik (muhabbet) iki bastan olur. (Değirmen iyi tastan, iyilik iki bastan). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dyilik (muhabbet) iki bastan olur. (Değirmen iyi tastan, iyilik iki bastan).

Birbiriyle ilişkileri bulunan iki kişinin iyi geçinebilmeleri için yalnız birinin iyi olması yetmez. Ötekinin de iyi olması gerektir.

Bir görüş, bir kör biliş. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bir görüş, bir kör biliş.

Bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez.

Gönül verme evliye; eve gider unutur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Gönül verme evliye; eve gider unutur.

Bir kadın, evli bir erkeğe gönül kaptırmasın. Onun göstereceği ilgiye inanmasın. Evli olan erkekler, başka kadınlara bağlanamazlar.

Dertsiz baş terkide gerek. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dertsiz baş terkide gerek.

Yaşayıp da dertsiz olan kimse yoktur. Bir başın dertten kurtulabilmesi için, kesilen düşman kellesi gibi, terki heybesine konulmuş olması gerekir. Yani bir baş, ancak öldükten sonra dertten kurtulabilir. (Ağrısız baş mezarda gerek, Rahat ararsan mezarda, dertsiz baş olmaz.)

Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.

Geçim konusunda kimse kimseye yük olmamalıdır. Birbirlerine o kadar yakın ve birçok değerlerinde ortak olan kardeşlerin bile kazançları, keseleri ayrıdır. Birinin parasına öteki ortak olmaya kalkışmamalıdır.

Elmayı çayıra, armudu bayıra. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Elmayı çayıra, armudu bayıra.

Elma fidanını düz ve sulak yere, armut fidanını bayıra, su tutmayan yere dikmeli.

Cins cinse çeker. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Cins cinse çeker.

Bakınız. Soydur çeker.

Fıs fıstığı kırıp düsman gözü çıkarmalı. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Fıs fıstığı kırıp düsman gözü çıkarmalı.

Zengin olmadığınız halde zenginmişsiniz gibi davranışlarınızla sizi sevmeyenleri kıskandırabilirsiniz.

Beyde bulunmayan elde neler var. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Beyde bulunmayan elde neler var.

Bakınız. Elde bulunan beyde bulunmaz.

Lodosun gözü yaslı olur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Lodosun gözü yaslı olur.

Lodos rüzgarı yağmur getirir.

Dünyanın iki bası (ucu) bir (araya) gelmez. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dünyanın iki bası (ucu) bir (araya) gelmez.

İnsan dünya işlerinin hepsini istediği gibi yürütemez. Birini yoluna koyar; bu sırada başka birinin bozuk gittiğini görür. Onu da düzeltir, bu kez daha başkasının düzensizliği belirir. Yani hepsini bir arada düzenli duruma getiremez ve tam rahatı bulamaz.

Üç göç, bir yangın yerini tutar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Üç göç, bir yangın yerini tutar.

Bir yerden başka bir yere taşınırken kimi eşya kırılır, dökülür, kaybolur. Öyle ki üç kez taşınma sonunda bu eşya, yangın artığına döner.

Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin (duymasın). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin (duymasın).

Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı, en yakınlarınız dahi bilmemelidir. Çünkü bu çeşit yardımlar dini, ya da sosyal bir ödevdir. Amaç kendini göstermek değil, bir yaraya merhem olmaktır. Herkes görsün, işitsin, kendisini övsün diye yapılan yardım, din ya da insanlık duygusu ile yapılmış iyilik olmaktan çıkar.

Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Merdiven ayak ayak (basamak basamak) çıkılır.

En yüksek yere, yavaş yavaş yükselerek çıkılır.

Deliye bal tattırmıslar, çarsıda katran bırakmamıs. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Deliye bal tattırmıslar, çarsıda katran bırakmamıs.

Aklı kıt kişi, bir kez hoşuna gitmiş olan şeye benzettiği nesneyi, gerçekten ona benzemese de, elde etmeye can atar.

Eğretinin canı berk olur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Eğretinin canı berk olur.

İnsanlar, başkasından geçici olarak aldıkları şeyi, kendi mallarına gösterdikleri özenle değil hor kullanırlar; eğreti mal sağlam olurmuş gibi.

Ölü ası neylesin, türbe tası neylesin. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Ölü ası neylesin, türbe tası neylesin.

Ruhu için dağıtılan yemekten, adının unutulmaması için dikilen tastan ölünün haberi olmaz. Bunlar geride kalanların teselli yollarıdır. Her seyi yitirmis olan kisi, derdine çare olmayan iyilik gösterilerini ne yapsın?

Tedariksiz aptes bozmaya oturan, domalı domalı tas arar. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Tedariksiz aptes bozmaya oturan, domalı domalı tas arar.

Gereken hazırlıkları yapmadan bir ise girisen kisi, çok sıkıntılı durumlarla karsılasır.

Adam ahbabından bellidir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Adam ahbabından bellidir.

Bakınız. Kişi arkadaşından bellidir.

Tas düstüğü yerde ağırdır (kalır). (Tas yerinde ağırdır.) kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Tas düstüğü yerde ağırdır (kalır). (Tas yerinde ağırdır.)

kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır. Onun için hatırı, daha çok kendi çevresinde sayılır.

Ağustos Ağustos'ta beyni kaynayanın zemheride kazanı kaynar.

Yazın sıcak günlerinde tarlada çalışan kişi, zahiresini kazanır; kışın soğuk günlerinde geçim sıkıntısı çekmez.

Evli evinde köylü köyünde gerek. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Evli evinde köylü köyünde gerek.

Herkes kendi yerinde ve işinin başında bulunmalıdır. Toplumun düzeni de, kendisinin rahatlığı da bunu gerektirir.

Yiğidin sözü, demirin kertiği. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Yiğidin sözü, demirin kertiği.

Mert adam sözünden dönmez. Bu söz, demirin kertiği gibi besbelli ve ortadadır; değişmez.

Denizdeki balığın (pazarı) pazarlığı olmaz. (Bini bir paraya). kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Denizdeki balığın (pazarı) pazarlığı olmaz. (Bini bir paraya).

Daha ele geçmemiş olan, birçok güçlükler yenildikten sonra ele geçirilebileceği umulan nesnenin alımı, satımı üzerine konuşulmaz. Konuşulursa yok pahasına bir satış yapılır.

Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Herkesin aklı bir olsa koyuna çoban bulunmaz.

çeşitli işler, çeşit çeşit yetenekli kişilerle başarılabilir. Herkes aynı şeyi bilse ve yapabilseydi, geri kalan işleri yapacak kimse bulunmazdı.

Senden çıkmış bir kada (kaza ), kime giden (gidersin) imdada. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Senden çıkmış bir kada (kaza ), kime giden (gidersin) imdada.

Yaramaz çocuk, senin yaptığın bir kaza sayılır. Bunun çaresine bakmak için kimden imdat isteyebilirsin ? Kendi eyleminden doğan bütün olumsuzluklar böyledir.

Bir senden büyüğün, bir de senden küçüğün sözünü dinle. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bir senden büyüğün, bir de senden küçüğün sözünü dinle.

Önemli bir işe girişecek kimse salt kendi düşüncesiyle yetinmemeli, büyüklerinin deneyimlerinden yararlanmalı; akıllıca düşünce ileri sürebilecek küçüklere de danışmalıdır.

Evladı (oğlumu) ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Evladı (oğlumu) ben doğurdum, ama gönlünü ben doğurmadım.

İnsanın çocuğu kendisinin bir parçasıdır. Birçok özellikleri onunkine benzer. Yalnız gönlü ve huyu benzemeyebilir. Bir kimse evladına emredip birçok şeyler yaptırır; ancak gönlüne söz geçiremez.

Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.

Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya kalkışırsa beceremez, kendisinin doğal davranışını da yitirir, gülünç olur.

Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer.

Bir konu üzerinde sonradan yetişen, ama daha önce yetişmiş olanları geçenler vardır.

Anasına bak kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak bezini al. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Anasına bak kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak bezini al.

Kız annesinin birçok huyunu doğuştan almış bulunur. Sonra da annesinin eğitimi ile yetişir. Bunun için bir kızın niteliklerini öğrenmek isteyenler, annesine benzeyeceğini düşünürlerse yanılmamış olurlar. Nitekim bir kumaşın kenarına bakanlar, her yerini görmüş gibi olurlar.

Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.

Önce küçük incitici bir işlemin bize yapacağı etkiyi düşünmeli, ondan sonra bunun daha ağırını başkasına uygulamanın doğru olup olmadığına karar vermeliyiz.

Dilenci bir olsa şekerle beslenir. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dilenci bir olsa şekerle beslenir.

Yardım bekleyen bir tanede olsa, umduğundan aşırı şeyler verilerek sevindirilir. Ama bunlar çok olduğundan hepsine bu cömertlikle yardım yapılamaz.

Koç koyundan seçkel gerek. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Koç koyundan seçkel gerek.

Bir topluluğa önderlik edecek, egemen olacak kişi, topluluğu oluşturanlardan üstün nitelikte olmalıdır.

Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat, (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Hesapsız kasap, ya bıçak kırar ya masat, (Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne

masat ). çıkamaz. Bu uğurda Başvurduğu araçları da heder eder.

Orospuya surat gerek. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Orospuya surat gerek.

Beğenilmesi söz konusu olan şey, güzel görünüşlü olmalıdır.

Dervişin fikri ne ise zikri de odur. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Dervişin fikri ne ise zikri de odur.

İnsan, kafasının içindeki düşünce ne ise konuşmasında onu dile getirir.

Gece işi kör işi. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Gece işi kör işi.

Gece yapılan is, körlerin yaptığı is gibi özensiz olur. Çünkü ısık yetersizliği, isin bütün incelikleriyle yapılmasına olanak vermez. Bu nedenle islerimizi gündüz yapmayı yeğlemeliyiz.

Bin ölçüp bir biçmeli. kelime anlamı nedir ? ne demek ? sözlük anlamı ? Bin ölçüp bir biçmeli.

Yapılacak bir işin bütün yönleri önceden iyi düşünülmeli, sonucu iyi hesaplanmalı, ondan sonra işe girişilmelidir. İyi düşünülmeden yapılan bir işten dolayı duyulacak pişmanlık, işi düzeltmeye yaramaz. (Son pişmanlık fayda vermez.)