Usül-İ Kelam Nedir ? Ne Demek ?

Usül-İ Kelam Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Uşşakiyye tarikatının kurucusu olan Hasan Hüsameddin Efendi, Buhara'da Seyyid Ahmed-i Semerkandi'den feyz aldı. Daha sonra Anadolu'ya gelerek Uşak'ta yerleşti. Bunun için kendisine Uşaki denildi. 1594 (H.1003)'de Konya'da vefat etti. Vasiyyeti üzerine İstanbul'a getirilerek defnedildi. (Hüseyin Vassaf)

Sultan Üçüncü Murad Han zamanında İstanbul'a gelen Hasan Hüsameddin Uşaki, evliyanın büyüklerinden Ümmi Sinan hazretleriyle görüştü, onun sohbetlerinde bulundu.Ümmi Sinan ona Halvetiyye yolundan hilafet verdi. Hocası Şeyh Ahmed-i Semerkandi ise ona Kübreviyye ve Nurbahşiyye yolunun hilafetini vermişti. HasanHüsameddin Uşaki, bu yolları birleştirerek Uşşakiyye yolunu kurdu. Padişah Sultan Üçüncü Murad Han'ın emriyle Kağıthane civarında Hasan Hüsameddin Uşaki Efendi için bir dergah inşa edildi. Burada uzun zaman kalarak çok talebe yetiştirdi. Sohbetlerinde çok kimseler kemale (olgunluğa) ulaştı. Hilafet verdiği talebelerini Anadolu'nun çeşitli yerlerine halka, İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmaları için gönderdi. (Hüseyin Vassaf Halveti)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Usül-İ Kelam kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Paylaş