Yaser Arafat Kimdir ?

Yaser Arafat Biyografisi

Yaser Arafat Kimdir ? Biyografisi, Hayatı, Eşi, Nereli, Kaç Yaşında, Öldü mü ?

Yaser Arafat : Filistin Kurtuluş Teşkilâtı içindeki en büyük grup olan El-Fetih’in kurucusu, lideri ve Filistin Kurtuluş Teşkilâtı Yürütme Kurulu ve Filistin Devleti Başkanı. Asıl adı; Abdurrahmân Abdurraûf el-Kudva’dır. Yaser Arafat diye meşhurdur. Ebû Ammar (Kurucu) künyesiyle de tanınır.

Zengin bir tüccarın yedi çocuğundan birisi olan Yaser Arafat, 1929 senesinde Kudüs’te doğdu. Annesi, siyonizme karşı olan hareketin önderlerinden Kudüs Başmüftüsü Hacı Emin el-Hüseynî’nin akrabâsıydı. 1948 Arap-İsrâil Savaşının arkasından âilesiyle birlikte Gazze’ye göç etti. Gazze’de orta öğrenimini tamamladıktan sonra Mısır’a gitti. Kahire Üniversitesinde inşaat mühendisliği öğrenimi gördü. Müslüman Kardeşler Teşkilâtının çalışmalarına katıldı. Filistin Talebe Birliğini kurdu. 1952-1956 seneleri arasında bu birliğin başkanlığını yürüttü. 1953’te Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesini bitirdi. Talebeliği sırasında askerî eğitim de görerek, Mısır ordusunun Filistin Birliğinde vazife aldı. 1956 Arap-İsrâil Savaşına katıldı. Mısır’da bir müddet İnşaatMühendisliği yaptı. Kuveyt’e geçerek kendi işini kurdu.

10 Ekim 1959’da bâzı arkadaşlarıyla birlikte FilistinKurtuluş Teşkilâtının çekirdeğini teşkil eden El-Fetih’i kurdu. 1964’te düzenlenen gizli bir konferansta silahlı mücâdelenin başlatılmasını isteyen tarafta yer aldı. 1 Ocak 1965’te İsrâil hedeflerine ilk askerî harekâtı gerçekleştiren, El-Fetih’in askerî kolu El-Âsifa (fırtına) birliğine komuta etti. Mısır, Sûriye ve Ürdün’ün 1967’de İsrâil karşısında yenilmesi üzerine, İsrâil işgali altındaki Batı Şerîa’da direniş hareketini teşkilâtlandırmaya çalıştı. Şerîa Irmağı boyunca üsler kurarak gerilla savaşını idâre etti. 1969 senesinde bütün Filistin gruplarını bir çatı altında toplayan Filistin Kurtuluş Teşkilâtının kuruluşuna öncülük etti ve teşkilât yürütme kurulu başkanlığına seçildi. Filistinli gerillaların Ürdün’ü terk etmeye zorlandığı ve yaklaşık 40.000 kişinin hayâtını kaybettiği (1970-71) iç savaştaFilistin kuvvetlerinin başında çarpıştı. Ürdün’den ayrıldıktan sonra siyâsî ve askerî merkezini Beyrut’a nakletti.

Filistin Kurtuluş Teşkilâtının Arap devletlerince Filistin halkının tek temsilcisi sayıldığı 1974’te BM Genel Kuruluna gözlemci olarak katıldı ve bir konuşma yaptı. Başta sosyalist ülkeler olmak üzere birçok ülkeyi ziyâret etti. Filistin meselesine barışçı bir çözüm arayan usta bir diplomat olarak kendini gösterdi. 1975-76 Lübnan İç Savaşında Hıristiyan milislerle çarpışırken Lübnan’a giren ve onlara yardım eden Sûriye ordusunun hücumlarına karşı koydu. Lübnan’ın fiilen bölünmesi üzerine Filistinlilerin denetiminde kalan bölgelerde Filistin Kurtuluş Teşkilâtının bir devlet yapısı kazanması için çaba harcadı. Yabancı ülkelerle diplomatik münâsebetler kurdu.

1977 senesinde Libya Mısır arasında; 1979’da ABD Büyükelçiliğinin işgal edilmesi üzerine İran-ABD arasında ve 1980’de İran-Irak arasında arabuluculuk yaptı.

İsrâil uçakları 1981’de Beyrut’taki karargâhını bombaladı. Haziran 1982’de İsrâil Güney Lübnan’ı işgâl ettiği zaman iki ay süreyle Beyrut’u savundu. Diplomatik manevralarla zaman kazanarak Filistin gerillalarının şehri boşaltmalarını sağladı. Ardından kendisi de Beyrut’tan ayrıldı. Tunus’a giderek FKT’nin yeni merkezini kurdu.

1983 senesinde El-Fetih içinde YaserArafat’a karşı başlatılan ayaklanma onun liderlik konumunu sarsmaya başladı. Uzun zamandan beri arası açık olan Mısır ile yeniden münâsebet kurdu. Filistin meselesinin BM kararları çerçevesinde barışçı yollardan çözülmesi için çok gayret sarf etti. Ürdün ile birlikte barış masasına oturmayı kabul etti. Ancak Ürdün Emiri Hüseyin’in son anda vazgeçmesiyle bu çalışmalar neticesiz kaldı.

Filistin toprakları üzerinde Müslüman, Hıristiyan ve Mûsevîlerin bir arada yaşıyabileceği laik ve demokratik bir Filistin Devletinin kurulmasını savunan YaserArafat, 100’ü aşkın devletle diplomatik münâsebet kurdu. 7 Kasım 1985’te yayımladığı Kâhire bildirisi ile FKT üyelerine, İsrâil’in işgal ettiği topraklar dışında terörist hareketlerde bulunmayı ve operasyonlar düzenlemeyi yasakladı. Böylece barışçı yollardan Filistin meselesine çözüm bulunması prensibini kabul etti.

15 Kasım 1988’de Filistin Millî Konseyinin Cezâyir’de yapılan 19. olağanüstü toplantısında “Bağımsızlık Bildirisi” kabul edilerek “Filistin Devleti” kuruldu. Devlet Başkanlığına da Yaser Arafat seçildi.

13 Eylül 1993’te Washington’da İsrâil Başbakanı İzak Rabin ile Yaser Arafat’ın yaptıkları anlaşmayla İsrâil ile Filistin Kurtuluş Örgütü birbirini resmen tanıdı. Anlaşmaya göre İsrâil Filistinlilere Gazze Şeridi ve Erîha’da özerklik sağlayacak ve antlaşmanın imzâlanmasından dört ay sonra da askerlerini bu bölgelerden çekecek. İmzâdan 9 ay sonra ise özerk toprakların yönetimini üstlenecek olan Filistin Konseyi seçilecek. İki yıl içinde İsrâil ve Filistin Kurtuluş Örgütü, Kudüs ve Batı Şeria’daki Mûsevîler ve Filistinli mültecîlerin durumunu görüşmek için masaya oturacaklardı. Bu anlaşmadan dört ay geçmesine rağmen İsrâil askerlerini Gazze Şeridi ve Erîha’dan geri çekmemiştir (Nisan-1994).


Yaser Arafat : Yaser Arafat (1929)- (11.11.2004) FKÖ Eski Lideri
1929 yılında doğdu. Eski bir Osmanlı zabiti olan Abdülrahman Bey, Kudüs’te dünyaya gelen oğluna, 'Muhammed' adını verdi. Kahire Üniversitesi'nde okudu. Filistinli Öğrenciler Birliği'nin lideri seçildi. Üniversiteden sonra, kısa bir süre, Kuveyt'te inşaat mühendisliği yaptı.
1958'de El Fetih'i kurdu. Örgütün, İsrail topraklarına düzenlediği vur-kaç eylemlerinde, bizzat yer aldı. Çoban, tüccar, Pakistanlı işadamı ve yaşlı kadın kılığında İsrail topraklarına baskınlar düzenledi. Eylemler sırasında kod adı 'Ebu Ammar'dı. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonraysa artık bir efsaneydi. Mısır lideri Cemal Abdülnasır, onu desteklemeye başladı. Mısır heyetinin bir üyesi olarak Sovyetler Birliği'ne gitti.
Bütün Filistin örgütlerini çatısı altında toplayan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başına geçti. Filistinli grupların disiplinsizliği, Ürdün'de iç kargaşaya yol açtı. Ürdün güvenlik güçleriyle, Filistin örgütleri arasında yaşanan kanlı çatışmalar, tarihe 'Kara Eylül' olarak geçti. Filistin Kurtuluş Örgütü, Ürdün'den Lübnan'a taşınmak zorunda kaldı. Ancak, bu gelişme, Lübnan'daki etnik dengeleri bozdu. Patlayan iç savaş, yıllarca sürdü. İsrail, kargaşa içindeki Lübnan'ı işgal etti.
Lübnan'dan da çıkmak zorunda kaldı. Arafat'a ve hareketine, Tunus kucak açtı. En yakın arkadaşı Ebu Cihad'ı, İsrail özel kuvvetlerinin yaptığı bir baskında, Tunus'ta kaybetti.
1987 yılında Filistinlilerin direnişi sokağa döküldü. İntifada, yani 'direniş' hareketinin en sıcak günlerinde, tarihi bir adım attı. 1988 yılında Filistin Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Bir ay sonra, İsrail'in, 'güvenlik içinde var olma hakkını tanıdıklarını', ve 'teröre karşı olduğunu', ilk defa söyledi. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Amerikan yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü'nü, Ortadoğu sorununun taraflarından biri olarak tanıdığını ilan etti.
1994 yılında Nobel Barış Ödülü'nü aldı
Beyaz Saray'ın zoruyla, Ortadoğu barışı için görüşmeler başladı. Madrid'de açık açık, Oslo'da gizliden gizliye yürütülen görüşmeler, 1993'te sonuç verdi. Oslo'da varılan, Washington'da imzalanan anlaşmayla, İsrail Başbakanı İzak Rabin ve Filistin lideri Yaser Arafat, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Arafat, bir yıl sonra, eskiden gizlice girdiği Gazze'ye, bu kez, Filistin yönetimi başkanı olarak taşındı. Çabaları hep, Filistin devletini kuracak olan nihai anlaşmayı sağlamaktı.
Parkinson hastalığı ile de mücadele etmek zorunda kaldı. 11 Kasım 2004 tarihinde Paris'te vefat etti.
HABER
Yaser Arafat öldü...
Milliyet 11 Kasım 2004
Filistin Devlet Başkanı ve Filistin mücadelesinin lideri Yaser Arafat, Paris yakınlarındaki Percy askeri hastanesinde bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
İlk olarak Filistinli bakan Saib Erekat'ın ve ardından Filistin yönetimi başkanlığı sekreteri Tayip Abdürrahim'in resmen açıkladığı ölüm haberi, daha sonra Percy askeri hastanesi sözcüsü tarafından doğrulandı.
Hastane sözcüsü Christian Estripeau, Arafat'ın ''11 Kasım 2004 tarihinde, saat 03.30'da (TSİ 04.30) öldüğünü'' açıkladı.
Filistin yönetiminin başkanlık sekreteri Abdürrahim, Arafat için Mısır'ın başkenti Kahire'de cenaze töreni düzenleneceğini, Filistin liderinin daha sonra Ramallah'da defnedileceğini açıkladı. Kahire'deki törenin yarın düzenleneceği belirtildi.
Arafat'ın lideri olduğu El Fetih'in önde gelenlerinden Ahmed Gneym, ''Arafat, daha sonraki bir zamanda yeniden Kudüs'e defnedilebilmek üzere Mukata'da (Arafat'ın karargahı) tahta değil, taş bir lahitle defnedilecek'' dedi.HAKKINDA YAZILANLAR
1.Arafat
Yaşayan Bir Efsane
Marco Koskas
Milliyet Yayınları
Yaser Arafat kimdir? Gözü kara bir gerilla ve usta bir politikacı, modern terörizmin ve kurnaz pazarlıkçı, sürgündeki göçebe ve efsanevi lider...Filistin halkının yazgsını yönlendiren kişi. Arafat nasıl oldu da tek başına Filistin davasının simgesi haline geldi? Yaser Arafat, Mısır'da geçen çocukluğundan itibaren hep bir "bağımsız Filistin" hayal etti. Onun ve halkının yazgını başlangıçtaki bu sır belirleyecekti. İşte Marco Koskas'ın yazdığı bu usta işi biyografi, ilk başkaldırıdan 1993'teki Oslo anlaşmalarından kadar, olayların birbirine eklenerek yarattığı bu şaşırtıcı liderin izlediği yolu ve vardığı noktayı gözler önüne sermektedir. Hem İsrail'in hem Arapların tertiplediği yüzlerce suikasttan kurtulan, birlikte yola çıktığı birçok politikacıyı eskiten Arafat, tartışmasız bir meşruiyete sahip. Yaşayan efsane Yaser Arafat'ı bu kitapta umulmadık bir ışık altında yepyeni bir açıdan göreceksiniz. Marco Koskas, Balance Bounel adlı eseriyle 1979'da Premier Roman ödülü kazandı. L'Homme de paille ve La position tango adlı eserlerinden başka, 1992'de bir de Albert Schweitzer biyografisi yayımladı.
Süha Arafat, Yaser Arafat’ın hırıstiyan kökenli eşi. Evlendikten kısa bir süre sonra müslüman oldu. Bir kız çocukları oldu Zahwa. (1995)

Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Yaser Arafat Özgeçmişi

Yaser Arafat Hayatı

Sizde Yaser Arafat ile ilgili bildiklerinizi paylaşır mısınız ?

Yaser Arafat biyografisi 244 defa okunmuştur. [1245]