Yevmu'ş-Şek Nedir

Yevmu'ş-Şek Nedir ? Yevmu'ş-Şek Ne demek ?

1-)YEVMU'Ş-ŞEKKameri aylardan Şaban ayının 29'undan sonraki gün. Bu günün Şaban'ın son günü mü yoksa Ramazan'ın ilk günü mil olduğunda şüphe edilir. Onun için bu güne "şek günü" denilir. Eğer Şaban ayı otuz çekerse, bu gün Şaban'ın son günü; yirmi dokuz çekerse, Ramazan'ın ilk günü olur. Tabii bu günün şek günü olması için, Ramazan hilalinin görülmemiş olması gerekir. Hilal görünürse artık o gün Ramazan'ın ilk günüdür. Hilalin görülmediği günde havanın bulutlu olması şart değildir. Çünkü hava açık olduğu halde Ramazan hilalinin bir memlekette görülmeyip başka bir memlekette görülmesi mümkündür (Merginani, Hidaye, I,119; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, II, 381; Ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 357).

Bazı alimlere gore; bu günün şek günü olması ya havanın bulutlu olması veya hilalin görüldüğü iddia edildiği halde isbat edilmemesi gibi durumlarda söz konusudur (Mahmut Muhammed Hattab es-Sübki, el-Menhelü'l-Azbü'l Mevrud Şerhu Sünen'il İmam Ebi Davud, (Beyrut 1394, X 53).

Şek gününde nafileden başka bir niyetle oruç tutmak mekruhtur. Ancak, nafileye niyet edilir de o günün Ramazan'dan olduğu meydana çıkarsa, tutulan oruç Ramazan orucu yerine geçer. Şek gününde; bu gün Ramazan'dansa Ramazan için; değilse nafile olmak üzere niyet edilerek oruç tutulması da mekruhtur. Fakat bu şekilde oruca niyet edilir de, o günün Ramazan'dan olduğu anlaşılırsa, tutulan oruç, Ramazan orucu olarak sahih olur.

Şek günü bir kimsenin oruç tutmak adeti olan bir gününe rastlarsa o günde de oruç tutması efdaldir (M. Zihni, Nimetu'l-İslam, 2. Kısım, 30).

Günlerin astronomik hesaplarla saniyesine kadar bilindiği günümüzde, şek günü konusunda pek problem yoktur. Hesaplar, hangi ayın ne zaman girip, ne zaman çıkacağını şüpheye mahal bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır.

Şamil İA


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Yevmu'ş-Şek kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Yevmu'ş-Şek kelimesi anlamı 2 defa okunmuştur. [242960] Yevmu'ş-Şek kelime anlamı, Yevmu'ş-Şek nedir, Yevmu'ş-Şek ne demek, Yevmu'ş-Şek sözlük anlamı

Paylaş