Yezidiler Nedir ? Ne Demek ?

Yezidiler Kelime Anlamı Nedir ?

1-)Hariciler yedi fırkadır. Bunlardan İbadiyye fırkası, Abdullah bin İbad adındaki kimsenin adamlarıdır. İbadiyye fırkası dörde ayrıldı. Bunlardan Yezid bin Enise'nin adamlarına Yezidi denildi. Yezidilere göre; Acemden bir peygamber gelecek, kendisine gökte yazılmış bir kitab inecek, Muhammed aleyhisselamın dininden çıkacak, Sabiiyye olacak yani yıldızlara tapınacaktır. Küçük ve büyük her günahı işleyen kimse kafir olmaktadır. (Seyid Şerif Cürcani)

İleri sürdükleri bozuk fikirlerden dolayı takibe uğrayan Yezidiler, on ikinci asırda Kuzey Irak'taki Ladeş vadisine sığındılar. Âdi adlı birinin etrafında toplanıp inanışlarını bölgedeki halk arasında yaydılar. Âdi'nin ölümünden sonra yerine kardeşinin oğlu ikinci Âdi geçti ve daha sonra da oğlu Şeyh Hasan reis oldu. Gün geçtikçe sayıları artan Yezidiler üzerine Musul emiri İmadüddin Zengi kuvvet göndererek onları dağıttı. Âdi ve Yezid bin Enise'nin insan üstü varlıklar olduğunu kabul eden ve müslümanlıkla hıristiyanlık karışımı bir inanca sahib olan Yezidiler, Osmanlılar zamanında da takibata uğradılar. Osmanlı şeyhülislamları, kendilerine müslüman adı verdikleri halde, helale haram diyen, güneşe tapınan, iblise (şeytana) tazim gösteren ülü'l-emre yani devlet başkanına karşı isyan eden Yezidilerin bulundukları yerin dar-ül-harb olduğuna ve İslam askerinin bunlarla harb edeceğine dair fetva verdiler. Irak, Suriye, Yemen, Âzerbaycan, Türkiye ve Hindistan gibi yerlere dağılmış olan Yezidiler bugün de mevcuddurlar. (M. Sıddik Gümüş, Abbas Azzavi)


Bu bilgi faydalı oldu mu ?

 

Kelime Türü Nedir ?

Bu kelime Dini bir Terimidir.

Sizde içinde Yezidiler kelimesi geçen bir şeyler paylaşın !

Yezidiler kelimesi anlamı 3 defa okunmuştur. [248183] Yezidiler kelime anlamı, Yezidiler nedir, Yezidiler ne demek, Yezidiler sözlük anlamı

Paylaş